Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi satsar 47 miljarder på sjukvården i Stockholm”

Alliansen i Stockholmslandstinget: 500 nya vårdplatser skapas till 2015 på elva sjukhus. Nya patienthotell byggs vid Södersjukhuset och Nya Karolinska i Solna. Vi presenterar i dag den största satsningen någonsin på sjukvård i Stockholm. Utöver de hundratalet vårdplatser som vi skapar redan i år, bygger vi fram till 2015 ut Karolinska i Huddinge, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och åtta närsjukhus med totalt 500 nya vårdplatser. Söder­sjukhuset moderniseras och Södertälje sjukhus kommer även i framtiden att vara ett dygnet runt-öppet akutsjukhus. För att möta det omedelbara behovet av fler vårdplatser ökar vi bland annat öppettiderna vid närakuterna. Med denna framtidsinvestering ska alla erbjudas en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård, skriver landstingsråden i den styrande borgerliga majoriteten.

I dag kan Alliansen i Stockholms läns landsting presentera den största satsningen på sjukvård som någonsin gjorts i Stockholm. Det är en fortsättning på det arbete vi genomfört de senaste fem åren som inneburit halverade vårdköer, 40 nya vårdcentraler och en modernisering och miljöanpassning av sjukvården.
Vi går nu vidare i arbetet för en trygg och bättre sjukvård för stockholmarna och bygger därför ut sjukvården med 47 miljarder kronor under tio år.  

Alla ska ha rätt till en god sjukvård. Det är en viktig del av den svenska välfärden. Vår sjukvård håller hög internationell klass och personalen är välutbildad. Alliansen har ökat patienternas valfrihet och makt, ökat jämlikheten samt gjort det lättare att komma i kontakt med vården i hela Stockholms län. Nu vill vi förbättra sjukvården ytterligare.

Vår samlade vision för framtidens hälso- och sjukvård handlar om att erbjuda bästa möjliga vård för invånarna i Stockholms län. Hälso- och sjukvården ska klara av att möta dagens krav samtidigt som den behöver blicka framåt för att förstå och förbereda framtidens utmaningar.

För att nå en framtidsinriktad sjukvård utan köer är vi beredda att investera i ytterligare vårdplatser. Utöver de hundratalet vårdplatser vi skapar redan i år kommer vi att behöva ytterligare vårdplatser framöver. Därför genomför vi nu denna unikt stora satsning och skapar 500 nya vårdplatser under fem år.

För att Stockholms län ska kunna erbjuda sina invånare bästa tänkbara sjukvård krävs det att vi utvecklar sjukvårdsstrukturen. Det handlar om att bygga nytt vid sjukhusen och samtidigt fortsätta att förbättra samarbeten inom sjukvården så att den blir än mer effektiv. Dessutom ska utgångspunkten vara en nollvision mot undvikbara vårdrelaterade skador och infektioner.

Satsningen fram till 2020 innebär följande:
Nya vårdplatser. Fram till 2015 bygger vi ut sjukvården med ytterligare 500 nya vårdplatser som möjliggörs genom tillbyggnad av Karolinska i Huddinge, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och åtta närsjukhus. Södersjukhuset moderniseras och Södertälje sjukhus kommer även i framtiden att vara ett dygnet-runt-öppet akutsjukhus.

För att klara av att skapa fler vårdplatser måste sjukhusen bli större men också få effektivare lokaler och enkelrum för att minimera smittspridning. Detta innebär att Alliansen, under de närmaste fem åren, satsar över 12 miljarder kronor utöver Nya Karolinska i Solna på att bygga ut sjukvården i Stockholms län, både i norr och söder.

Nya patienthotell. Genom att bygga ut sjukvården på ett mer varierat sätt klarar vi av att skapa ytterligare trygghet och tillgänglighet i sjukvården. Vi bygger två patienthotell, ett vid Södersjukhuset och ett vid Nya Karolinska i Solna. Då erbjuds patienter en bättre och mer anpassad vård och service samtidigt som det avlastar den mer avancerade sjukvården. Patienthotellen skapar också en ökad trygghet eftersom det blir enklare för anhöriga att besöka och stötta patienterna.

Vård på rätt nivå. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och enkelt att välja den vård som passar de egna behoven bäst. Landstinget ska även genom kommunikation och e-tjänster ge patienten en starkare ställning i vården. Det ger också förutsättningar för ett gott förtroende för vården.

En särskild satsning ska göras på kommunikation om tillgängligheten till vård och vilka rättigheter vi har som patient. Målet är att patienten ska ha möjlighet att följa sin väg i vården och sin vårdplanering helt på internet. Information ska finnas tillgänglig via Vårdguiden tillsammans med andra e-tjänster som exempelvis möjligheten att boka och ändra tider.

Ingen ska behöva vara kvar på sjukhuset längre än nödvändigt och samtidigt är det viktigt att alla människor känner sig välkomna till sjukvården när de behöver den. För att stärka både patientsäkerheten och vårdkedjan vill vi även bygga ut den specialiserade rehabiliteringsvården.

Karolinska universitetssjukhuset. Vi kommer även i framtiden att ha ett universitetssjukhus med lokaler i både Solna och Huddinge.

Nya Karolinska i Solna kommer att bedriva främst högspecialiserad sjukvård, men även bassjukvård med en dygnet-runt-öppen akutmottagning. Vi bygger endast enkelrum i Nya Karolinska i Solna för att undvika vårdrelaterade infektioner som annars, tyvärr allt för ofta, skapar både lidande och onödiga kostnader. Sjukhuset kommer även att ha en förlossningsavdelning som ska avlasta det tryck som finns på förlossningsvården i Stockholm. Sjukhuset kommer även att bedriva ett ledande miljöarbete.

Karolinska i Huddinge kommer att byggas ut och utveckla sitt kvalificerade uppdrag. Den världsledande forskning som bedrivs i anslutning till sjukhuset kommer att utvecklas. Våra satsningar leder både till bättre vård för oss alla, samtidigt som det ger fler arbetstillfällen på Södertörn.

Utöver dessa stora investeringar på infrastruktur i sjukvården behöver fler av besöken ske utanför akutsjukhusen. Detta för att avlasta akutmottagningarna, som många gånger har långa väntetider. Genom att flytta ut mer av den enklare sjukvården från akutsjukhusen till bland annat närsjukhusen kommer vården att bli både tryggare och betydligt mer tillgänglig.

Eftersom huvuddelen av investeringarna ger resultat först när byggprojekten står klara, genomför Stockholms läns landsting en rad åtgärder för att möta det omedelbara behovet av fler vårdplatser. Det handlar bland annat om att öka öppettiderna vid närakuterna och att fler äldre fortare ska komma till den geriatriska vården. Samt att förbättra servicen i sjukvården så att fler patienter snabbare ska nå rätt vårdnivå. Allt för att landstinget, även under perioder då många söker vård, ska kunna erbjuda både snabb och trygg vård och tillräckligt många vårdplatser.

Aldrig tidigare har Stockholms läns landsting satsat så här mycket på sjukvården och det är vårt mål att med denna stora framtidsinvestering kunna erbjuda alla länsbor en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård.

TORBJÖRN ROSDAHL (M)
finanslandstingsråd

FILIPPA REINFELDT (M)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd

CHRISTER G WENNERHOLM (M)
trafiklandstingsråd

CHARLOTTE BROBERG (M)
biträdande finanslandstingsråd

LARS JOAKIM LUNDQUIST (M)
biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd

BIRGITTA RYDBERG (FP)
sjukvårdslandstingsråd

ANNA STARBRINK (FP)
produktions- och personallandstingsråd

STIG NYMAN (KD)
forsknings- och äldrelandstingsråd

GUSTAV ANDERSSON (C)
miljö- och skärgårdslandstingsråd

Revisorerna kritiska

I rapporten ”Fullt på sjukhusen?” som
lades fram 23/2 riktar Landstingsrevisorerna kritik mot landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för dagens vårdplatssituation i Stockholms läns landsting. Revisorerna konstaterar att landstingets ledning dröjt med övergripande strategiska beslut – trots vetskap om överbeläggningarna. Problemen har enligt rapporten varit kända i flera år. Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket riktade t ex allvarlig kritik mot Karolinska Huddinge i september 2009.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.