Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi satsar 500 miljoner på nyanländas etablering”

Foto: Lotta Härdelin

Stark ekonomi i orolig tid. Vi vill satsa drygt 500 miljoner under 2016 för att nyanlända snabbt ska kunna ta sig in i det svenska samhället. Migrationsverket får ökade resurser och arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V).

Utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är hög, arbetslösheten faller och det stora budgetunderskottet efter den förra regeringen har minskat kraftigt. I dag presenteras vårbudgeten för 2016. Den bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Vår inriktning är att prioritera det gemensamma samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar.

Orättvisorna i vårt samhälle har vuxit. Under åtta år gick stora skattesänkningar före investeringar i utbildning och välfärd, samtidigt som arbetslösheten tilläts bli alldeles för hög. Sedan valet 2014 har därför den ekonomiska politiken lagts om i en mer ansvarsfull riktning. Fler ska få jobb, skolorna ska ges bättre förutsättningar, klimatmålen ska nås och välfärden stärkas. Den ekonomiska jämlikheten och jämställdheten mellan män och kvinnor ska öka. Det är en politik som tar ansvar för Sverige och som visar resultat.

Foto: Magnus HallgrenSvensk ekonomi går stark. Tillväxten är nu en av världens högsta och arbetslösheten har fallit till den lägsta nivån på sju år. Regeringen har kraftigt minskat det stora budgetunderskottet som den borgerliga regeringen lämnade efter sig.

Samtidigt lever vi i en orolig tid. Över 60 miljoner människor är på flykt undan krig och terror och i höstas sökte fler människor än någonsin skydd i Sverige. I vårbudgeten hanterar vi de ökade kostnaderna detta innebär. Det sker genom ökade resurser till Migrationsverket men även till etablering. Just nu söker färre människor asyl i Sverige. På kort sikt fördröjs återgången till balans och överskott, men den strama politiken har rustat oss för att hantera de omedelbara utmaningar som Sverige står inför.

Tillsammans med Vänsterpartiet fortsätter regeringen att utveckla den svenska modellen. Redan nu investerar vi 60 miljarder kronor årligen i ett förstärkt samhällsbygge, och i höst lägger vi fram förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det blir det största enskilda permanenta tillskottet sedan införandet av de allmänna bidragen.

Med rätta är välfärden något vi svenskar är stolta över. Den omfattar alla, såväl gammal som ung och fattig som rik, och är en viktig del i det som har byggt Sverige starkt. Den starka välfärden bidrar till att Sverige är ett av världens mest jämlika länder, med relativt små klyftor, där vi varje dag arbetar för att alla barn ska få en lika bra start i livet. Till stor del har vi också välfärden att tacka för att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad. Genom en väl utbyggd förskola och äldreomsorg kan många fler gå till jobbet eller studierna. Ska den svenska modellen stå stark även i framtiden krävs fler lärare, socialsekreterare och undersköterskor. Nya resurser kommer att ge fler sysselsatta i välfärden. Därmed tar vi ytterligare steg mot EU:s lägsta arbetslöshet.

 

Tillväxten är nu en av världens högsta och arbetslösheten har fallit till den lägsta nivån på sju år. Regeringen har kraftigt minskat det stora budgetunderskottet som den borgerliga regeringen lämnade efter sig.

 

Kampen mot ojämlikheten är viktig i samhällsbygget. Ett av målen inomagenda 2030 avser jämlikhet och ett delmål är att till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst. Regeringen meddelar i vårbudgeten att en handlingsplan ska tas fram för att nå detta mål och följer utvecklingen utifrån denna.

Att allt fler kan göra miljövänliga val i sin vardag är en viktig del av det hållbara samhällsbygget. Inför höstens budget lägger regeringen fram flera förslag för att det ska bli lätt att göra rätt. Vi gör det billigare att tanka miljövänligt, sälja solel, och att reparera exempelvis cyklar och kläder.

Regeringen har investerat kraftigt i jobb och utbildning för hela Sverige. Detta är viktigt inte minst för nyanländas etablering. I vårbudgeten föreslår regeringen en rad satsningar om drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge dem goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Resurser tillförs för att förbättra kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer lanseras.

För att stärka möjligheterna att lära sig svenska avsätts ytterligare medel för att stärka kvaliteten inom SFI och för folkbildningen. Regeringen avser också att förbättra möjligheterna att kombinera jobb och utbildning för nyanlända. Att det finns kvalificerad arbetskraft är en förutsättning för att välfärden ska utvecklas. Därför ska vi bättre ta tillvara den kompetens som många av de människor som nu kommer till Sverige besitter. Regeringen avser att ta initiativ till en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om bristyrkessituationen inom välfärdssektorn.

Foto: Erik SimanderMänniskor i vårt land ska känna sig trygga. Trygga med att välfärden finns där för dem när de behöver den, men också med att lag och ordning upprätthålls. För att stärka tryggheten ges polisen ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras. Arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser. Därutöver tillförs Migrationsverket ytterligare medel för att öka säkerheten på asylboenden. Det förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism förstärks.

Steg för steg stärks samhällsbygget. Fler kommer i arbete. Skolorna anställer. Sverige leder klimatomställningen. Välfärden stärks. Den svenska modellen är unik och har gjort Sverige till ett föregångsland. Framtidens utmaningar möts inte genom att rasera det som gjort Sverige framgångsrikt – det görs genom att bygga vidare på våra styrkor. Så skapar vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.

 

Foto i text: Magnuss Hallgren, Erik Simander.  Föreställer Ulla Andersson (V) och Per Bolund (MP)

DN Debatt.13 april

Debattartikel

Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V):
”Vi satsar 500 miljoner på nyanländas etablering”

Repliker

Ulf Kristersson, Ekonomisk-politisk talesperson (M):
”Oacceptabelt med en miljon i utanförskap”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt

    Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
    Kommentera artikeln
    I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.