Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi satsar 700 miljoner på svensk miljöteknik”

Mer pengar till miljöteknikföretagen behövs om Sverige ska fortsätta vara ledande i den gröna omställningen. Därför ska regeringen satsa 700 miljoner kronor på en ny grön fond som särskilt ska investera i små och medel­stora företag. Det skriver ministrarna Annie Lööf och Anna-Karin Hatt.

Sverige har internationellt ett högt anseende när det gäller att genomföra klimat- och energiomställningen i konkret handling. Med tydliga mål och ett långsiktigt arbete kan vi nå ett hållbart samhälle.

När USA:s president Barack Obama i går valde att besöka Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att se och lära av svenska miljöteknikföretag är det ett direkt resultat av att vi i Sverige har varit och är mycket framgångsrika när det gäller att minska vårt beroende av fossila bränslen och öka användningen av ren, förnybar energi.

Samma svenska framgångar ligger bakom USA:s intresse av att ha ett nära samarbete med oss i Sverige när det gäller förnybar energi och smart energiteknik. Det manifesteras framföra allt i SAGA-samarbetet – Swedish American Green Alliance – där Sverige och USA arbetar tillsammans för att forska och utveckla teknik för hållbar stadsutveckling, bioenergi och smarta elnät.

Sverige är och ska vara ett föregångsland för den gröna omställningen. Just därför är det viktigt att vi fortsätter driva på vår egen energiomställning och att vi ser till så att svenska företag har riktigt bra förutsättningar för att ta allt större andelar av den växande globala miljöteknikmarknaden. Den gröna energiomställningen här hemma, och en allt mer framgångsrik svensk miljötekniksektor, går hand i hand.

Ska vi lyckas med det måste våra svenska företag kunna få tillgång till mer riskvilligt kapital, så att de många goda idéerna inte stupar i tidiga skeden.

Globalt sett bedömer man att marknaden för miljöteknik är värd två triljoner euro, en enormt stor summa som dessutom förväntas dubblas till år 2020. Redan i dag erbjuder en lång rad framstående svenska företag den typ av hållbara varor och tjänster som världen efterfrågar. Men samtidigt kan vi tydligt se att vi har många lovande mindre miljöteknikföretag som har svårt att få tag på tillräckligt mycket riskvilligt kapital.
Alliansregeringen har tagit en lång rad viktiga initiativ för att stärka utvecklingen och exporten av svensk miljöteknik. Det gäller insatser inom hela värdekedjan – från forskning och innovation, till exportfrämjande. Vi har de senaste åren satsat på att öka innovationsupphandlingen i den offentliga sektorn, stärkt innovationssystemet genom inkubatorer och start-ups, på ”testbäddar” och på en särskild innovationstävling för ny miljöteknik.

Under förra mandatperioden avsatte alliansregeringen drygt en miljard kronor till utveckling av miljöteknik. Den satsningen följs upp av Miljöteknikstrategin där vi från 2011 till och med 2014 satsar 400 miljoner kronor för att ytterligare stärka utvecklingen och exporten av svensk miljöteknik.

I den kommande budgetpropositionen kommer alliansregeringen ta nya steg för att förbättra tillgången till riskvilligt kapital för miljöteknikföretag. Fram till och med 2020 avser regeringen att satsa cirka 700 miljoner kronor i en ny grön investeringsfond. Syftet med den nya gröna investeringsfonden är att förbättra möjligheterna att finansiera affärsidéer som tydligt bidrar till en smartare energianvändning och till att minska utsläppen av koldioxid. Den gröna investeringsfonden ska särskilt investera i små och medelstora företag som behöver nytt kapital och ny kompetens för att kunna fortsätta utvecklas.

Den gröna investeringsfonden ska komplettera det som redan finns på marknaden, och avsikten är att fondens investeringar ska göras sida vid sida med privat kapital. Finansieringen av fonden ska ske med stöd av resurser från EU:s regionalfondsprogram, givet ett godkännande av EU-kommissionen, Almi Företagspartner AB och Energimyndigheten.

Vår förhoppning, och vår uppmaning till det privata näringslivet, är att denna tydliga satsning från regeringen ska matchas med en lika tydlig satsning från privat riskvilligt kapital. En satsning på gröna innovativa företag behövs. Vart man än vänder sig i världen finns det i dag ett stort och växande behov av mer resurseffektiva lösningar – i allt från råvaruutvinning, energisystem, infrastruktur, transporter, vatten till avfallshantering.

I allt fler städer blir våra transporter nu ett allt mer akut problem, med ökande luftföroreningar, ökad trängsel och ohälsosamt buller. Mer än en tredjedel av världens samlade koldioxidutsläpp kommer från transporter. När vi i Sverige, på vägen till att nå visionen om ett klimatneutralt samhälle, ska ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 så kommer vi att kunna utveckla miljöbilar, biodrivmedel, miljösmarta tunga fordon, laddinfrastruktur, bilpooler, samdistribution och elektrifiering av vägar som hela världen behöver.

Vår utmaning nu är att se till så att fler miljöteknikföretag får möjlighet att utveckla sina lösningar och sina gröna företag. Att utveckla ny klimatsnål teknik kräver ofta långsiktighet och mycket kapital, vilket gör tillgången till riskkapital till en särskilt angelägen fråga. Redan i dag finns det offentligt riskvilligt kapital, men det behövs mer kapital i tidiga skeden inriktat mot just miljöteknik.

Att ta steget från att demonstrera sin miljötekniklösning på sin egen hemmamarknad till att kommersialisera den och sälja den på den globala marknaden är för många ett väldigt stort steg. Ska fler kunna lyckas med det krävs det mer kapital, både från det offentliga och från privata riskkapitalbolag, i tidiga skeden.

Det är vår övertygelse att vi med en starkare svensk miljötekniksektor, och ett tätt internationellt samarbete som SAGA-samarbetet med USA, kan förbättra förutsättningarna för att vi ska nå en hållbar tillväxt i såväl USA som Sverige och världen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.