Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi satsar ytterligare en dryg miljard på förstärkt försvar”

De nya anslag som nu aviseras innebär bland annat fler flygtimmar för Helikopter 15, skriver alliansen.
De nya anslag som nu aviseras innebär bland annat fler flygtimmar för Helikopter 15, skriver alliansen. Foto: JEPPE GUSTAFSSON

Ryssland allt aggressivare. Mot bakgrund av oron i vårt närområde skjuter vi nu till ytterligare 1,3 miljarder till försvaret fram till 2018. De nya pengarna innebär bland annat att incidentberedskapen och antalet flygtimmar för Jas 39 Gripen ökar och att svenska förband kan öva mer, skriver de fyra alliansledarna.

Oron i vår del av världen fortsätter att öka. Ryssland har gått in i ett nytt offensivt skede i sina operationer mot Ukraina. Sedan drygt någon vecka tillbaka är det uppenbart att reguljära ryska militära förband deltar fullt ut för att understödja separatisterna i östra Ukraina. Samtidigt fortsätter Moskva att förneka all inblandning.

Den väg Vladimir Putin har fört in Ryssland på har inga vinnare. 2.600 människor har redan dött och 350.000 ukrainare har fått fly från sina hem. Civilbefolkningen i Ukraina har redan drabbats hårt. Nu närmar sig vintern samtidigt som de ryska gasleveranserna till Ukraina har stoppats. Den redan svaga ryska tillväxten minskar när investerare drar sig ur den ryska marknaden. Det ryska agerandet ökar dessutom det internationella spänningsläget som redan är ansträngt genom den djupt oroande utvecklingen i Irak, Syrien och Gaza.

Vid helgens EU-toppmöte fattades också viktiga beslut om att förbereda ytterligare skärpta sanktioner mot Ryssland. I detta läge är det centralt att EU står enat och ger tydliga besked.

Både Sverige och Finland ser också ökad aktivitet i vårt absoluta närområde i och kring Östersjön. Ryssland agerar mycket mer aggressivt än tidigare. Det här får konsekvenser för våra säkerhetspolitiska bedömningar och för hur vi prioriterar Sveriges försvar. För några dagar sedan beslutade Försvarsmakten om höjd stabsberedskap.

Med den pågående försvarsreformen bygger alliansregeringen ett modernt, tillgängligt och användbart försvar. Vi har också gemensamt presenterat förslag för att väsentligt stärka Sveriges försvarsförmåga. Både förbandsverksamhet och materiel föreslås få ökade anslag under nästa mandatperiod. Vi vill öka vår militära närvaro i och över Östersjön med både flyg och fartyg. Vi vill öka personaltätheten och antalet befattningar i vissa nyckelkategorier inom till exempel marinen och flygvapnet. På så sätt kan vi bättre säkerställa att våra fartyg och flygplan kan vara ute och verka. Vi vill utöka personalvolymen i hemvärnet. Dessutom vill vi kraftigt satsa på försvarets materiel genom bland annat anskaffning av nytt luftvärn med medelräckvidd, en utökning av antalet ubåtar, fler stridsflygplan av typen Jas 39 E, nya transportflygplan och nya sjömålsrobotar.

Sverige ska ha den beredskap och närvaro i Östersjöområdet som behövs för att möta den nya utveckling vi ser. Alliansregeringen vill nu dessutom genomföra en närtidssatsning i syfte att ytterligare öka övningsverksamheten och förbättra vår incidentberedskap. Därmed ökar vi närvaron på och över Östersjön och förbättrar förbandens förmåga.

Alliansregeringen vill redan för innevarande och kommande år anslå ytterligare medel till försvaret. Vi lämnar i dag besked om ytterligare 100 miljoner kronor 2014 och 300 miljoner kronor per år 2015–2018, det vill säga sammanlagt 1,3 miljarder. Finansieringen av den nu föreslagna förstärkningen hanteras inom ramen för principen krona för krona. Tillsammans med tidigare förslag innebär detta att alliansregeringen höjer nivån på förbandsanslaget år 2018 med nästan 1,4 miljarder kronor, och för hela perioden 2014-2018 förstärks förbandsanslaget med sammanlagt drygt 4,8 miljarder kronor.

Genom dagens besked om ytterligare tillskott får Försvarsmakten förutsättningar att öka aktiviteten och närvaron i Östersjön. Framför allt får den möjlighet att tillbringa fler timmar i luften och mer tid till sjöss.

Konkret innebär de nya tillskotten bland annat att:
• antalet flygtimmar för Jas 39 Gripen och Helikopter 15 kan öka,
• incidentberedskapen stärks ytterligare,
• svenska förband kan öva mer, enskilt och tillsammans med andra,
• ambitionsnivån inom övningsverksamheten kan höjas, bland annat genom ökat deltagande och ökad komplexitet genom att tillföra fler moment i övningen och genom att förlänga övningen,
• Försvarsmakten kan genomföra beredskapsövningar med förband ur insatsorganisationen, inklusive hemvärnsförband.

Försvarsmakten har i uppdrag att övervaka Sveriges territorium. Genom den höjda stabsberedskapen kan den bättre följa utvecklingen i Ukraina och de ryska aktiviteterna i vårt närområde. Försvarsmakten har för närvarande ett antal Jas 39 Gripen, som bedriver incidentberedskap, stationerade på Gotland. Detta för att bättre kunna hantera ökad aktivitet och övning i Östersjön. Genom de tillskott vi nu aviserar kan incidentberedskapen ytterligare förstärkas. Genom tillskotten ökar vi takten i uppskalningen av resurserna till försvaret. Sammantaget innebär alliansregeringens förstärkningar att anslagen år 2024 kommer vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. I dessa ligger både förbandsanslag och våra nya satsningar på materiel.

Med ett alltmer hotfullt Ryssland ökar behovet av ett starkt och enat Europa. Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Alliansregeringen har tagit flera initiativ för att stärka våra internationella samarbeten, däribland ett fördjupat försvarssamarbete med Finland. Samarbetet med Finland syftar till ökad effektivitet genom gemensam användning av resurser, ökad interoperabilitet mellan ländernas försvarsmakter och en närmare dialog om gemensamma försvarspolitiska och säkerhetspolitiska utmaningar. Vi fortsätter därtill att utveckla samarbeten inom såväl Norden och EU som med USA och Nato.

Alliansregeringen lämnar gemensamma besked i en orolig tid. Mot vår samlade satsning på försvaret står en splittrad opposition och flera partier som hotar med att dra ned på försvaret. Vi vill i stället stärka Sveriges försvarsförmåga, både på kort och på lång sikt. I en orolig omvärld är det viktigt att satsa på försvaret så att Sverige står starkt och tryggt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.