Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-11-30 20:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-slapper-inte-fram-en-regering-dar-sd-ingar/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Vi släpper inte fram en regering där SD ingår”

Nyamko Sabuni har varit partiledare för Liberalerna sedan juni 2019. Under regeringskrisen i somras meddelade hon att januariavtalet som hennes parti ingick med regeringen och Centerpartiet 2019 hade fallit.
Nyamko Sabuni har varit partiledare för Liberalerna sedan juni 2019. Under regeringskrisen i somras meddelade hon att januariavtalet som hennes parti ingick med regeringen och Centerpartiet 2019 hade fallit. Foto: Christine Olsson/TT

DN DEBATT 19/11.

Nyamko Sabuni (L): Liberalerna är det enda liberala partiet för väljare som vill byta regering i valet nästa år.

Men vi släpper inte fram en regering där Sverigedemokraterna ingår.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

I dag samlas Liberalerna till landsmöte i Linköping. Platsen är noggrant vald. I Östergötland föddes en gång rösträtts­rörelsen – ett startskott för den svenska liberalismen.

Också den här helgen kommer att bli starten på något nytt för svensk liberalism. Efter ett par turbulenta år i svensk politik är vår slutsats tydlig. Sverige behöver en regering som både kan möta samhällsproblemen och samtala med alla partier i riksdagen.

Därför kommer Liberalerna att rösta nej till Magdalena Andersson (S) som statsminister. Och därför kommer vi att gå i opposition om de rödgröna partierna enas om att släppa fram en sådan regering.

Sakpolitiska framsteg har skett inom ramen för januariavtalet och efter liberala påtryckningar i budgetsamarbetet. Men efter sju år med en socialdemokratiskt ledd regering står likväl många av vår tids stora problem utan tillräckliga åtgärder. Liberalerna möter därför väljarna i en fast tro på att landet behöver en annan regering. Därför vill vi sjösätta de förändringar som behövs genom samarbete inom en ansvarsfull och reformivrande borgerlighet.

På helgens landsmöte ska ”Förorts­lyftet”, Liberalernas plan för att Sverige inte längre ska ha några utsatta områden, antas. Det är en hög ambition, men den ofrihet som koncentrerats till några få områden förtjänar höga ambitioner.

Därför ska vårt parti att under landsmötet ta ställning till planen för ett nytt Sverige som klarar av integrationen, där alla barn ges rätt förutsättningar av skolan. Fler som flyttat hit ska ges ­vägar in i samhället via svenska språket, förståelse för demokratins värderingar och den egenmakt som kommer med ett jobb.

Politiska lösningar brådskar. En hög långtidsarbetslöshet riskerar att bita sig fast, särskilt bland utlandsfödda. Alldeles för många får inte den hjälp de borde få i skolan. Och den organiserade brottsligheten fortsätter att skörda offer.

Nu finns bara ett liberalt parti för väljare som vill byta regering och prioritera utbildning, klimatomställning och arbetet mot utanförskap. Vi är partiet för alla som vill se en borgerlig regering med ett starkt liberalt inslag som arbetar för en politik i mitten, men är motståndare till det som kantrar åt konservatism.

Vi står redo att söka samsyn i hela riksdagen, men kommer inte medverka till en regering där Sverigedemokraterna ingår. Detta är vårt parlamentariska erbjudande till väljarna.

Ett startskott för vår nya roll i riksdagen var budgetsamtalen i finansutskottet. Vi bidrog till att konstruktivt arbeta för en mer liberal politik för Sverige. Men när åsikterna gick isär fann vi oss inte heller tvungna att göra avkall på vår övertygelse.

De andra oppositionspartierna gick vidare själva med bland annat sänkt skatt på utsläpp av fossila bränslen. Vi går vidare med högre klimatambitioner än så.

Till vänster hanteras sådana skillnader genom sena överenskommelser som kommuniceras med samtidiga men motstridiga pressmeddelanden. I borgerlig opposition möter integritet respekt. Denna första kontakt har också i allt väsentligt visat på goda förutsättningar att i framtiden komma överens i många viktiga frågor där de nuvarande regeringspartierna underlevererar.

Vårt sakpolitiska erbjudande täcker alla områden. Men vi prioriterar tre områden högst:

1 Skola. Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Vi vill att alla barns språkutveckling och sociala färdigheter ska stimuleras redan i förskolan. Staten ska ta över kommunernas huvudmannaskap för skolan. Dagens modell med delat ansvar mellan stat och kommun garanterar inte likvärdighet i hela landet. Tryggheten behöver öka i skolan. Därför ska lärarna ges befogenheter att säkerställa studiero. Kraven på friskolor ska vara högt ställda. De som driver friskolor måste göra det långsiktigt. Lärarna ska bli fler och deras löner ska höjas.

2 Integration. Alla som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. En stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallell­samhällen. Det kräver att vi öppnar arbetsmarknaden med fler enkla jobb och möjligheter till utbildning. Den som får samhällets ekonomiska stöd ska också möta förväntningar om att lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Krafttag måste tas mot hedersförtryck. Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt ta del av obligatorisk samhällsinformation. Den som väljer att bli medborgare ska göra ett språk- och samhällstest.

3 Klimat. Liberalerna driver en forskningsbaserad klimatpolitik för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller klimatsmarta transporter, energisystem, en cirkulär ekonomi och hållbara städer. Vi är den gröna politiska kraften för en tillväxtorienterad klimatpolitik utan särintressen. Vi vill att tekniken och marknaden ska driva på den gröna omställningen. Bidrag och subventioner är dyra och sned­vrider konkurrensen. Vi vill i stället höja skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet samtidigt som vi vill sänka skatterna på arbete och företagande. Utfasningen av fossila bränslen ställer höga krav på elförsörjningen. Därför vill vi värna Sveriges klimatsmarta och stabila elproduktion med en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Detta är Liberalernas erbjudande till väljarna. De partier som vill få något gjort under kommande år måste ge svar på hur de stora samhällsproblem Sverige tampas med ska lösas. Vi i Liberalerna står rustade för att med parlamentariskt självförtroende ta oss an dessa realiteter och utgöra ett liberalt mittenankare i en framtida borgerlig regering.

De problem som möter Sverige är många. Nu krävs en politik med tro på framtiden och en tro på ett tryggare samhälle. Det behövs en skola där barnen lär sig att läsa, skriva och räkna, en tro på att fler människor kommer i arbete, en säkrad elförsörjning och klimatomställning.

Sverige har förutsättningar att klara allt detta. Men det förutsätter en annan politik för alla som lämnats efter av de rödgrönas styre. Vi tror på ett annat land, ett bättre land, ett möjligheternas land – för alla.

Ämnen i artikeln

Skolan
Integration
Klimatet

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt