Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi slopar SFI som skolform och låter komvux ta över”

Lagrådsremiss i dag. En avgörande nyckel till jobb och samhälle för dem som kommer till Sverige är kunskap i svenska. SFI är för dåligt individanpassat. Därför inordnar vi SFI i komvux, nivåanpassar undervisningen och ser till att schemaläggningen blir flexiblare, skriver tre FP-ministrar.

Sverige är i dag ett av västvärldens mest öppna länder. För en liten ekonomi som den svenska är öppenheten mot omvärlden avgörande för vårt välstånd. Den solidaritet vi visar med människor som flyr hit handlar om vilket land vi vill vara. Vi är stolta över att Sverige är ett land som står upp för medmänsklighet.

För att vi som land och de människor som kommer hit fullt ut ska dra nytta av migrationen krävs en integrationspolitik som stöttar var och en att så snabbt som möjligt etablera sig och stå på egna ben. Men historiskt sett har integrationen fungerat alldeles för dåligt och därför har Folkpartiet i alliansregeringen genomfört omfattande förändringar av integrationspolitiken. Vi har brutit den omhändertagandementalitet som tidigare präglade integrationspolitiken. Människor som kommer till Sverige ska mötas av frågan vad de kan bidra med, i stället för vilket bidragssystem de ska in i.

Den nya politiken har ett tydligt jobbfokus, och vi ser nu resultat av reformerna. Aldrig tidigare har så många utrikes födda gått till jobbet i Sverige som i dag. Jämfört med 2006 har 180 000 fler utrikes födda kommit i arbete. Utvecklingen går i rätt riktning men mer behöver göras.

En avgörande nyckel in till jobb och det svenska samhället är kunskap i svenska. Sverige har tidigare haft ett system där de som har kommit till Sverige först ska läsa svenska under lång tid och först därefter söka arbete. Resultatet har varit att många varken fått jobb eller lärt sig svenska. Förklaringen är att motivationen att lära sig svenska för många varit för svag när det saknats en tydlig koppling till jobb. För många är nyckeln till att lära sig språket att ha arbetskamrater att tala med.

Runt om i Sverige ser vi exempel på en god SFI-utbildning med skickliga lärare som får verka i en fungerande organisation. Men vi ser också många undantag. Dagens SFI är fortfarande för dåligt individanpassat. Det är feltänkt att alla utrikes födda som studerar svenska ska gå samma väg genom utbildningssystemet. SFI-undervisningen bedrivs för många i ett tempo som gör att de halkar efter allt mer, medan den för andra är så långsamt att de hålls tillbaka. I dag saknas också individuella lösningar på många håll. Nyanlända tvingas att välja mellan antingen jobb eller svenskstudier när undervisningen inte förläggs på tider då den studerande kan delta.

För att fler nyanlända snabbare ska lära sig svenska beslutar regeringen nu om en lagrådsremiss som medför en ny inriktning på svenskundervisningen. Det ska vara möjligt för alla att utifrån sina förutsättningar snabbt lära sig svenska och det ska bli lättare att kombinera studier i svenska med yrkeskurser eller jobb. Självklart är det lättare att komma in i det svenska samhället och lära sig språket om det finns en plats vid fikabordet.

Reformen innebär omfattande förändringar av dagens utbildning i svenska för invandrare.

1. Färre avhopp genom en sammanhållen utbildning i svenska språket. SFI avvecklas som egen skolform och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. I dag är kursen svenska som andraspråk på komvux delvis överlappande och delvis en fortsättning på SFI. Två organisatoriskt skilda utbildningar innebär överlappande kursplaner, längre studietider och fler avbrott. Det ändrar vi på. Förändringen innebär också en möjlighet för studerande att redan tidigt i sin utbildning kombinera studier i språk med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen.

2. Skilda klasser vid skilda förkunskaper. Det ofta upprepade påståendet att akademikern och analfabeten i dag sitter i samma klassrum är förenklat, men sant är att det fortfarande förekommer att nyanlända med mycket olika utbildningsbakgrund hamnar i samma klass. Regeringen föreslår därför att det införs tre skilda studievägar beroende på den studerandes förkunskaper. Undervisningen blir då bättre anpassad för alla studerande.

3. Schemaläggning efter den studerandes behov. Varannan av landets kommuner erbjuder inte undervisning på kvällstid och var tredje erbjuder över huvud taget inte deltidsstudier som alternativ. Därför föreslås nu att en ny paragraf tillförs skollagen som tydliggör kommuners ansvar att erbjuda undervisning i svenska på tider som passar den studerande. Det är särskilt viktigt för att det ska bli lättare att kombinera studier i svenska med jobb, praktik eller andra studier.

4. Nya delkurser att välja bland. Vuxna bär med sig kunskaper och kompetenser från sitt tidigare skol- och arbetsliv. De är många gånger inte i behov av att läsa de långa och omfattande kurserna som det i dag går att kombinera studier i svenska med. Detta försvårar såväl att skräddarsy studieupplägg efter den studerandes behov som att mitt i en utbildning byta utbildningsanordnare. För snabbare genomströmning föreslår vi att de längre kurserna i komvux på grundläggande nivå delas in nationella delkurser över hela landet.

5. Studie- och yrkesvägledning för alla. Brister i tillgängligheten till vägledning senarelägger och förlänger i dag studierna i komvux. Därför föreslår vi att hemkommunen ska bli skyldig att erbjuda studie- och yrkesutbildning åt alla som vill börja studera inom den kommunala vuxenutbildningen.

6. Individuella studieplaner ger en tydlig väg framåt. Brister i kontinuiteten och otydliga målbilder leder i dag till studieavbrott och avhopp. I dag kan samma studerande i vuxenutbildningen ha skilda studieplaner hos skilda utbildningsanordnare. Det leder till oklarheter och försvårar att samtidigt studera i olika utbildningsformer. Regeringen föreslår därför att hemkommunen ska ansvara för att det finns en, och bara en, studieplan som ska ge en sammanhållen bild av varje studerandes studier.

7. Ökad likvärdighet genom fler nationella prov. Nationella prov bidrar till en rättvis bedömning och betygsättning. I dag finns nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå, men de saknas för undervisning på grundläggande nivå. Detta föreslår vi nu ska ändras. Nationella prov ska tas fram i kurserna svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Svenska språket är avgörande för en lyckad integration. De förändringar vi nu genomför lägger grunden för en ny och bättre fungerande undervisning för alla dem som kommer till vårt land. Integrationen går åt rätt håll men att se till att människor som kommer till Sverige snabbare får ett arbete och lär sig svenska är fortfarande en av våra allra största samhällsutmaningar.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.