Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi storsatsar för att stärka kontakter med arbetsgivare”

Ett rikt utbud av enkla och effektiva digitala tjänster för arbetssökande och arbetsgivare är en högt prioriterad fråga i Arbetsförmedlingens förnyelsearbete, skriver Mikael Sjöberg.
Ett rikt utbud av enkla och effektiva digitala tjänster för arbetssökande och arbetsgivare är en högt prioriterad fråga i Arbetsförmedlingens förnyelsearbete, skriver Mikael Sjöberg. Foto: Foto: Bertil Ericson/TT

Arbetsförmedlingen reformeras grundligt. Vi måste återskapa förtroendet. Nu inleds en förnyelse som innebär ökade kontakter med arbetsgivare, att vi möter dessa och de arbetssökande där de befinner sig och att våra e-tjänster utvecklas, skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen har en central betydelse för en välfungerande och dynamisk arbetsmarknad. Samtidigt har myndigheten varit kritiserad under lång tid. Förtroendet har dalat. Det är självklart inte hållbart i längden. Arbetsförmedlingen måste reformeras grundligt. Det här säger inte bara regeringen, utan det är även min och mina medarbetares analys. Under min första tid som generaldirektör har jag bedrivit en intensiv dialog både internt i myndigheten och externt med våra intressenter. Syftet har varit att få en fördjupad bild av myndighetens brister och av vad som behöver göras. Utifrån denna breda analys startar vi nu ett omfattande och långsiktigt förnyelsearbete för att göra Arbetsförmedlingen till en effektiv och modern myndighet som axlar sin viktiga roll till gagn för de sökande, för arbetsgivarna och för samhället i stort.

Arbetsförmedlingens kärnuppgift ryms i en enkel sats: Vi hjälper sökande att hitta arbete och hjälper arbetsgivare hitta rätt kompetens. I en djupare mening handlar uppdraget om långt mer komplexa och centrala frågor för såväl individen som för samhället. Eget arbete och egen inkomst är den materiella grunden för individens frihet och oberoende. Detsamma gäller jämställdheten. Motorn i jämställdhetsarbetet är varken lagstiftning eller ”varannan damernas” utan kvinnors ekonomiska oberoende som är kopplat till eget arbete och egen inkomst.

Att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens kan vara avgörande för företagens överlevnad i den hårda konkurrens som råder på den globala marknaden. När vi hjälper företag hitta rätt kompetens bidrar vi inte bara till ökad tillväxt i enskilda företag utan också till att göra samhället rikare.

Vårt andra stora uppdrag, som handlar om integration av nyanlända invandrare, är av avgörande betydelse för Sveriges framtid. Vi blir allt färre i arbetsför ålder i Sverige samtidigt som de äldre blir fler. Sverige behöver en nettoinvandring på 40 000 människor årligen för att arbetskraften inte ska krympa och för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd. Arbetsförmedlingens förmåga att snabbt få ut nyanlända till arbete eller studier är därför inte bara viktig för den enskilde utan har även stor betydelse för vår framtida välfärd.

Även vårt tredje stora uppdrag, att ge stöd till personer som har varit sjukskrivna länge, bidra till att rusta dem och hjälpa dem att få ett arbete, är av betydelse för både individen och för samhället.

Hur hanterar då Arbetsförmedlingen dessa viktiga uppdrag? Det korta svaret är att en del saker gör vi bra, andra mindre bra, och några saker gör vi direkt dåligt. När medborgare bedömer våra insatser får vi ett mycket lågt förtroende. Vår verksamhet bedöms inte motsvara förväntningarna hos vare sig arbetssökande eller arbetsgivare. En grundorsak till detta är att Arbetsförmedlingen under en längre tid haft ett kraftigt eftersatt utvecklingsarbete. Det gäller både styrningen av myndigheten och våra verksamheter, liksom e-tjänster som riktar sig till sökande och arbetsgivare. Våra kontakter med arbetsgivare är i många fall undermåliga. Det har också funnits en bristande dialog med regeringen med överdriven detaljstyrning som följd. Detaljstyrningen överbelastar inte bara arbetsförmedlarna med onödig administration utan hämmar också deras kompetens och yrkesskicklighet.

Det krävs ett mödosamt och långsiktigt arbete för att kunna vända den nedåtgående förtroendekurvan och skapa en effektiv myndighet som gör större samhällsnytta. Det är det som vårt förnyelsearbete handlar om.

Ett övergripande mål för förnyelsearbetet är att vi ska stärka och befästa Arbetsförmedlingens roll som den viktigaste matchningsmotorn på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsgivare snabbt och enkelt får hjälp att hitta rätt kompetens samtidigt som sökande utan onödigt dröjsmål får relevant stöd och rådgivning för att få arbete eller påbörja studier som leder till arbete.

Konkret handlar förnyelsearbetet om bland annat följande initiativ:

• Stor satsning på kontakter med arbetsgivarna. Arbetsgivarna är nyckeln till att få in fler platser för sökande, förverkliga regeringens jobbmål och få genomslag för ungdomsgarantin, men också för att kunna göra bättre bedömningar av arbetsgivarnas kompetenskrav och korta tiden mellan anställningsbehov och rekrytering. Inom kort lanserar vi en stor satsning på att öka våra kontakter med arbetsgivarna.

• Utveckling av Arbetsförmedlingens e-tjänster. Ett rikt utbud av enkla och effektiva digitala tjänster för arbetssökande och arbetsgivare är en högt prioriterad fråga i förnyelsearbetet. Dessa tjänster stärker inte bara stödet till de sökande och arbetsgivarna, utan frigör också tid för arbetsförmedlarna för mer komplexa ärenden. Vi kommer att satsa betydande resurser på att utveckla vårt digitala utbud.

• Vi möter våra kunder där de själva befinner sig. Våra förmedlingskontor är inte alltid den självklara platsen för att möta de sökande och arbetsgivarna. Vi ska vara mycket mer flexibla och mobila och möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser och de sökande på nätet och i andra miljöer där de finns. Som en följd av detta och för att frigöra resurser för bland annat arbetsgivarsatsningen kommer vi att minska vårt kontorsnät med cirka hundra förmedlingskontor. Inga medarbetare kommer att sägas upp.

• Minska arbetsförmedlarnas administrativa börda. Den tunga administrativa bördan hos arbetsförmedlarna ska successivt minskas för att frigöra tid för ökade arbetsgivarkontakter och kvalitativ rådgivning till arbetssökande.

• Tidig hjälp för arbetssökande. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingens fokus legat på de personer som står längst bort från arbetsmarknaden. Detta har skett på bekostnad av de sökande som har bedömts ha bättre förutsättningar att få ett arbete. Vi kommer även framöver att lägga kraft på de som mest behöver vår hjälp, men utan att försumma stödet till sökande som med enkla stödinsatser snabbt kan komma in på arbetsmarknaden.

Den viktigaste faktorn som gör mig hoppfull inför förnyelsearbetet är våra medarbetares engagemang och starka vilja till förändring. Samtidigt är det nödvändigt att understryka att en genomgripande förnyelse av en av Sveriges största myndigheter med många komplexa uppdrag inte kan genomföras med ett alexanderhugg. Det kommer att ta tid.

Det vore oseriöst att ställa ut populistiskt fagra löften om omedelbara resultat och mirakulösa vändningar. Vi kommer däremot arbeta för stegvisa, hållbara förbättringar. Tiden för att utveckla Arbetsförmedlingen är alltför dyrbar för att vi ska förledas att satsa på snabba lösningar.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.