Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 19:38 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-vill-att-domstolar-ska-utvisa-fler-for-hedersbrott/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi vill att domstolar ska utvisa fler för hedersbrott”

Straffskärpning för brott som begås med hedersmotiv måste införas, ”Lex Fadime”. Och permanent skyddad identitet ska kunna ges till dem som utsätts för hedersvåld, skriver Fredrik Malm.
Straffskärpning för brott som begås med hedersmotiv måste införas, ”Lex Fadime”. Och permanent skyddad identitet ska kunna ges till dem som utsätts för hedersvåld, skriver Fredrik Malm. Foto: PETER HOELSTAD

Liberalt integrationsprogram. Vi vill att arbetet mot parallellsamhällen ska intensifieras och individens rätt ska stärkas. För vissa brott, som hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott, ska domstolar ska vara skyldiga att pröva utvisning. Det innebär i praktiken att fler kommer att utvisas, skriver Fredrik Malm (L).

Att ge en bra framtid åt alla människor som får stanna i Sverige är en av de viktigaste utmaningarna vårt land står inför de kommande årtiondena. För vårt framtida välstånd är det viktigt att fler kommer till Sverige och jobbar men då måste också fler få bidra och bli del av vårt samhälle.

En stor andel av de nyanlända har låg utbildning, eller ingen alls. I dag är fyra av tio som är inskrivna på Arbetsförmedlingen födda utanför Europa. Ungefär hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning. Höga ingångslöner, få enkla jobb och inlåsningseffekter i bidragssystemen förstärker arbetslöshet och utanförskap. Samtidigt väntar tiotusentals asylsökande på besked om uppehållstillstånd och syns ännu inte i arbetsmarknadsstatistiken.

Arbetsmarknaden är inte anpassad för dem med låg utbildning. Trots högkonjunktur förstärks bidragsberoendet. Situationen för utrikes födda kvinnor, framför allt asylsökande och anhöriginvandrare, är extra svår.

 

Vi ser en ökad polarisering och en allt mer obehaglig reaktion i form av ökad rasism och flyktinghat. Den rödgröna regeringen vägrar reformera arbetsmarknaden och bostadspolitiken. Denna passivitet förstärker arbetslöshet och boendesegregation.

 

Många nyanlända familjer förpassas till storstädernas förorter där barn växer upp i trångboddhet utan att se sina föräldrar gå till jobbet och där få talar svenska. Segregationen tvinnas samman med fattigdom och socialt utanförskap. I de mest utsatta områdena utmanas samhällets institutioner av parallella strukturer med egen normbildning, ekonomi och rättsskipning. Organiserad brottslighet och religiös extremism förekommer. Allt fler vittnar om kvinnoförtryck, hederskultur och starkt fördömande attityder mot till exempel hbt-personer.

Som liberal vill man som princip inte utöka statens inflytande, men faktum är att på flera områden klarar inte staten några av sina grundläggande åtaganden – att upprätthålla individens skydd och rättigheter. Liberala principer trängs undan. Rättsstaten och det sekulära samhället urholkas. Individen försvagas gentemot kollektivet.

Parallellsamhällen betyder inte en större mångfald. Tvärtom innebär det homogena enklaver där fler individer, ofta flickor och kvinnor, tvingas att underordna sig ett kollektiv. Värderingar om individualism, sekularism och social frigörelse försvagas. Fler går miste om den interaktion med det omkringliggande samhället som är absolut nödvändig för att vi ska få integrationen att fungera.

En liberal integrationspolitik ger var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig själv och fullt ut delta i det svenska samhället. Det behövs en arbetsmarknad som öppnas för fler, en skola som ger alla barn förutsättningar att klara kunskapsmålen och en välfungerande bostadsmarknad. Men det räcker inte. Vi måste också befästa de liberala och demokratiska värderingar som präglar vårt land. Det är därför vi intensifierar arbetet mot parallellsamhällen och stärker individens rätt.

I november kommer Liberalernas partiråd att behandla ett nytt integrationspolitiskt program. Som rapportförfattare lägger jag fram en rad förslag, som också partistyrelsen ställt sig bakom:

Foto: DN Samhället måste stärka sin närvaro i utsatta områden. Trygghet och rättssäkerhet måste gälla alla i Sverige. Det krävs uthålliga insatser och kontinuerlig polisiär närvaro. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar bör flyttas ut i dessa områden.

Foto:  Startjobben, en ny anställningsform för unga och nyanlända, ska införas. Sveriges höga ingångslöner är negativt för sysselsättningen och integrationen. Kraven på att delta i etableringsinsatser måste stärkas. Vid frånvaro ska etableringsersättningen sänkas. För att få försörjningsstöd ska motprestation krävas.

Foto:  Det behövs ett stopp för nya religiösa friskolor och befintliga konfessionella skolor bör inte ges tillstånd att utöka antalet elever. Med fler religiösa skolor riskerar fler barn, inte minst nyanlända, att gå miste om en stor del av den interaktion med det omkringliggande samhället som är absolut nödvändig om vi ska få integrationen att fungera. Vidare måste kommunerna förbättra tillsynen av religiösa förskolor och Skolinspektionen få i uppdrag att granska friskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund.

Foto:  Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste stärkas och permanentas. En nationell kartläggning ska göras. Det krävs ökade kunskaper inom myndigheter, i kommuner och landsting och inte minst i skolan. Mer stöd bör gå till organisationer som arbetar med hedersfrågor och till den jämställdhetsrörelse som vuxit fram i utsatta områden.

Foto:  Skyldighet att alltid pröva utvisning av icke-svenska medborgare när straffvärdet är minst sex månaders fängelse, till skillnad från dagens minst ett års fängelse. För vissa brott, som hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott, ska domstolar vara skyldiga att pröva utvisning. Det innebär i praktiken att fler utvisas. Straffskärpning för brott som begås med hedersmotiv måste införas, ”Lex Fadime”. Permanent skyddad identitet ska kunna ges till de som utsätts för hedersvåld.

Foto:  För att kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Samhällsorienteringen ska vara obligatorisk, förbättras till omfång och innehåll och behandla viktiga principer för vårt demokratiska, sekulära och jämställda samhälle. Unga måste få ta del av skolans sexual- och samlevnadsundervisning.

Foto:  Inget barn ska behöva tolka åt sina föräldrar i samband med myndighetskontakter eller vårdbesök. Det krävs insatser för att snabbt utbilda fler tolkar men också för att finna fler flexibla, ofta digitala, lösningar. Inom sjukvård, socialtjänst och rättssamhället måste det ske en särskild satsning på specialisttolkar.

Sverige har under många år tagit ett enormt ansvar när andra länder har svikit i asylmottagande. Men vi har underskattat de integrationsproblem som följt och inte förmått eller velat hantera en rad målkonflikter som uppstått. Vi ser en ökad polarisering och en allt mer obehaglig reaktion i form av ökad rasism och flyktinghat. Den rödgröna regeringen vägrar reformera arbetsmarknaden och bostadspolitiken. Denna passivitet förstärker arbetslöshet och boendesegregation. Foto: Riksdagen.seVi måste motverka alla former av parallellsamhällen och istället stärka varje individ. För mig handlar det om att bygga ett Sverige som håller ihop och där samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter gäller oavsett var du kommer ifrån.

DN Debatt.24 oktober 2016

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.