Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill belöna de skolor som förbättrar resultaten”

Foto: DN / Scanpix
Centerpartiet tar initiativ i skolpolitiken: Grundskolor som förbättrar resultaten ska få del av en kunskapsmiljard. Med inspiration från hälso- och sjukvården – där regeringen infört en kömiljard som kortat vårdköerna – föreslår Centerpartiet en kunskapsmiljard för grundskolan. Den ska i likhet med kömiljarden utformas som en prestationsbonus. Pengarna ska gå till skolor vars elever tydligt förbättrar resultaten på de nationella proven i årskurs 9, skriver Maud Olofsson, Sofia Larsen och Anders Flanking.

Det finns många och skiftande upplevelser av den svenska skolan. Det finns skolor med ambitiösa krav och mycket goda resultat där barn och ungdomar får växa och utveckla sina talanger. Skolor som fostrar frimodiga barn med mod att ta till orda och kritisera, där lärarna talar med, lyssnar till och ser alla elever.

Samtidigt har allt för många sämre erfarenheter av skolan. Barn som mobbas eller till och med misshandlas. Förtvivlade föräldrar som förgäves försöker få extra stöd. Lärare som inte brinner för att undervisa utan har brunnit färdigt.

Skolan i dag är både toppen, botten och mittemellan, men det finns oroväckande och entydiga trender. Resultaten försämras i svenska, matematik och natur­orienterande ämnen. Det gäller både när vi jämför oss internationellt och när vi jämför bakåt i tiden. De duktigaste är inte fullt lika duktiga, de svaga eleverna blir fler och presterar sämre och skillnaderna mellan olika skolor ökar.

Var tionde elev som går ut grundskolan saknar behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Så här kan det inte fortsätta. Det är ett stort misslyckande att så många går ut utan godkända betyg. Bristande kunskaper leder till arbetslöshet och utanförskap. Avhoppen från gymnasieskolan är 25 procent i Sverige, jämfört med 15 procent för EU i genomsnitt. Detta är en starkt bidragande orsak till vår höga ungdomsarbetslöshet. Det är ett skrämmande underbetyg för årtionden av social­demokratisk skolpolitik. Vårt fokus är tydligt. Utanförskapet ska pressas tillbaka, och skolan är ett av våra viktigaste verktyg. Inte ett enda barn får lämnas därhän.

Med inspiration från hälso- och sjukvården – där regeringen med framgång infört en kömiljard som kortat vårdköerna – föreslår Centerpartiet en kunskapsmiljard för grundskolan. Kunskapsmiljarden ska i likhet med kömiljarden utformas som en prestationsbonus. Pengarna ska gå till skolor där eleverna tydligt förbättrat sina studieresultat. Den ska omfatta både kommunala och friskolor. Utgångspunkten bör vara resultaten på de nationella proven i årskurs 9 då dessa prov samlas in nationellt. Vi bedömer att nationella prov för närvarande är en stabilare bas för bonusen än betygen.

Alla skolor kan bli bättre. Kunskapsmiljarden blir en ekonomisk morot för skolor som förbättrar sina resultat. Vi vill genomföra förslaget under nästa mandatperiod. Kunskapsmiljarden kan gå bland annat till bättre läromedel, fler speciallärare eller mindre grupper. Alla elever förtjänar att mötas med höga förväntningar och en skolmiljö där de växer som människor. Vi ska ställa krav på lärare men också ge dem stor professionell frihet. För det är rektors och lärares ledarskap som är nyckeln till framgång. Vi vill att goda lärarinsatser ska premieras högre. Bra lärare ska ha högre lön.

Vi vill också utveckla nya metoder för att mäta och följa upp hur skolan klarar sin andra viktiga uppgift, att rusta barn och ungdomar till ansvarstagande, demokratiska medborgare som klarar av att ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor. För att fler unga ska få jobb efter skolan krävs mer än teoretiska kunskaper. Skolans uppdrag, att ge barn och ungdomar en bra grund, omfattar både kunskap och värderingar.

På kort tid har vi genomfört en historisk omläggning av svensk skola. Vi känner oss trygga i att vi har stöd för förändringarna från både föräldrar, elever och lärare. Ny skollag med nya mål och kursplaner. En mer rättvis betygskala och stora satsningar på speciallärare och vidareutbildning för lärare.

Centerpartiet har varit drivande för både tidiga insatser med läsa-skriva-räkna-satsningen i grundskolan och yrkes- och lärlingsutbildningen riktad mot unga vuxna. Nu äntligen uppvärderas det praktiska kunnandet, händernas kunskap. Över lag ökar nu skolans fokus på jobb och eget företagande. Entreprenörskap blir en viktig del i skolans arbete.

Mycket är gjort, men ännu mer återstår. Om vänsteroppositionen vinner valet i höst riskerar kursändringen av svensk skola att gå om intet. Ännu fler unga riskerar att starta sitt vuxenliv i utanförskap. En bestående omläggning av skolpolitiken kräver att Centerpartiet och Allians för Sverige får förnyat förtroende.

Maud Olofsson (C) partiledare för Centerpartiet

Sofia Larsen (C) ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Anders Flanking (C) partisekreterare

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.