Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-25 20:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-battre-aldreomsorg-nu-inte-fler-utredningar/

DN Debatt Repliker

DN Debatt Repliker. ”Vi vill ha bättre äldreomsorg nu - inte fler utredningar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/5.

Karin M Ekström och Johan Löfqvist: Äldre människor far illa och har gjort så en längre tid. Det går inte längre att sitta still i båten.

SPF Seniorerna menar i sin replik att vår debattartikel saknar diskussion om personalens villkor, omsorgstagares perspektiv, organisation och kostnader. Vi menar att vi delvis gjort detta, men att det inom ramen för en debattartikel inte finns utrymme att diskutera allt. Vi hänvisade till tidigare debattartiklar som belyst äldreomsorgens bemanning, kompetens och nedskärningar samt nämnde problemet med timanställda och vikarier. Vi valde att fokusera på organisering, kompetens och äldreomsorg utifrån äldres perspektiv.

Vår debattartikel saknar alltså inte omsorgstagares perspektiv. Vi inleder med att tala om att synen på ålderdom är ovärdig. Vi föreslår en äldreombudsman och ett nätverk där både äldre och anhöriga ingår. Vi betonar att äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras. Att se äldre som subjekt innebär att äldre ges möjlighet att göra sin röst hörd och att lyssna på äldres behov. Fokus ligger vad äldre önskar och behöver snarare än att inta ett uppifrånperspektiv.

När det gäller organisering så har vi i vår debattartikel gett konkreta förslag. Ett förslag är att inrätta en ny myndighet med uppgift att både förbättra, granska och säkerställa högkvalitativ äldreomsorg och vård av äldre. Denna myndighet bör överta ansvaret för äldre som IVO och Socialstyrelsen har. Vi anser att både IVO och Socialstyrelsen har alltför breda uppdrag och vi ifrågasätter i vilken utsträckning de faktiskt lyckats med att bevaka och granska äldreomsorgen. En relevant fråga är hur många av de anmälningar kopplade till äldreomsorg som IVO fått under den senaste tioårsperioden som faktiskt tagits upp till granskning och lett till åtgärder. En ny myndighet kan även ha till uppgift att sprida goda idéer från äldreomsorg och vård som faktiskt fungerar.

Kommunerna har i dag oftast ansvaret för äldreomsorg, både den som sker i offentlig och privat regi. Vi har i vår debattartikel förslagit att kommunernas äldreomsorg överförs till regioner och stat för att säkerställa nationell kvalitet, ekonomiska och sjukvårdsresurser, inklusive geriatrisk kompetens. Äldre ska inte bli lidande för att kommuner saknar detta. Vi är inte omedvetna om regionernas ekonomiska problem och har därför valt att inkludera stat. Det är alltså staten som är ytterst ansvarig och som övervakar regionerna. Äldreomsorg och äldrevård behöver prioriteras och inte skäras ned. Kompetensförsörjningen ska inte underskattas. För att arbeta inom äldreomsorg och äldrevård behövs kompetens. Det handlar till exempel om omvårdnad, hygien, sjukvård, geriatrik, initiativförmåga och inte minst empati.

Vi anser inte att SPF Seniorernas förslag på en bred kriskommission för äldreomsorgen är lösningen. Det finns redan många utredningar som inte leder någonstans. Vi vill se handling nu. Det finns omfattande lagstiftning, värdegrunder, strategier och handlingsplaner, men orkar och hinner personal inom vård och omsorg ta del av detta? Det är hög tid att gå från ord till handling. Äldre människor far illa och har gjort så en längre tid. Det går inte längre att sitta still i båten. Det är nu som gäller, inte sedan.