Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-22 14:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-en-tagunion-for-att-underlatta-for-resor-i-europa/

DN Debatt

DN Debatt. ”Vi vill ha en tågunion för att underlätta för resor i Europa”

Tiden är inne för en järnvägsreform som kan ge tågresandet en renässans i Europa, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) tillsammans Jakop Dalunde (MP) och Pär Holmgren (MP). De är kandidater i vårens val till Europaparlamentet. Foto: Anette Nantell

DN DEBATT 13/4. Miljöpartiet går till val på en historisk järnvägsreform: förverkligandet av en europeisk tågunion. Vi behöver göra en grön omställning till ett Europa där vi reser mer med tåg, och flyger mindre. Därför föreslår vi att en europeisk flygskatt ska finansiera en upprustning av Europas järnvägar, skriver tre av Miljöpartiets kandidater till Europaparlamentet.

Rätta artikel

Det är allt fler i Sverige som vill resa med tåg ut i Europa. Men det är mycket som behöver ändras för att tåg på allvar ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget. Miljöpartiet har under flera år i EU-parlamentet arbetat för enklare tågresor. Vi vet att problemen går att åtgärda om den politiska viljan finns. Miljöpartiet går därför till val på en historisk järnvägsreform: förverkligandet av en europeisk tågunion.

Många hinder för tågresor inom Europa beror på dålig samordning av de europeiska järnvägssystemen. Medan EU har en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster och människor styrs tågpolitiken fortfarande av nationella intressen. Många av de problemen har lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt av denna tidnings ledarsida

Vi menar att dessa problem kan lösas med en gemensam europeisk tågstrategi som samordnar tågsystemen och rör sig bort från den nationalistiska tågpolitiken. Den ökade efterfrågan på tågresor mellan olika länder tyder på att järnvägspolitiken är ett område där medborgarna vill ha mer europeisk integration.

Lokförare måste i dag tala språket i landet där hen kör, vilket medför onödiga svårigheter att hitta lokförare för trafik över nationsgränser.

En europeisk tågunion bör ta sin utgångspunkt i följande förslag:

1 Stärk den europeiska tågmyndigheten. I dag finns 11.000 nationella regler för järnvägsnäten i EU. Smidiga utlandsresor med tåg försvåras av att varje land har egna operatörslicenser, banavgifter samt stora skillnader i regelverk och signalsystem. Ett konkret exempel är att lokförare måste tala språket i landet där hen kör, vilket medför onödiga svårigheter att hitta lokförare för trafik över nationsgränser.

Det är uppenbart att de försök till samordning som gjorts har varit otillräckliga. Den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) måste få ett tydligare mandat för att samordna tågtrafiken och även ges tillräckliga resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag.

ERA måste se till att medlemsstaterna förenklar regler, samordnar trafik och bygger de banor man kommit överens om. Annars riskerar järnvägsnäten att bli ett lapptäcke av nationella banor som inte är väl sammanlänkade. Ofta går EU-medel till rent nationella tågsatsningar i stället för projekt som knyter ihop länder. Detta undergräver på ett allvarligt sätt mervärdet av de gemensamma järnvägsinvesteringarna.

2 Inför en övergripande tåglagstiftning. Dagens regelverk behöver bli enklare och tydligare för att skapa ett sammansatt europeiskt järnvägssystem. Det fjärde järnvägspaketet är visserligen ett steg i rätt riktning men det saknas fortfarande lagar som gör verklighet av de regelverk som redan finns. EU:s revisionsrätt har riktat skarp kritik mot att besluten i nuvarande tågstrategier inte efterlevs. De långsiktiga planerna måste därför kompletteras med kontrollstationer och tillräckliga resurser så att målen nås.

Vi vill verka för ett sammanhängande regelverk för tågresor inom EU, med verktyg som leder till enklare tågresor och en ambition om en sammanhållen europeisk tågunion. Detta ska tydliggöras i lagstiftning.

3 Förenkla tågbokningarna. Det behöver bli enklare att boka sammanhängande tågresor på kontinenten. Till skillnad från när man bokar en flygresa finns det inget gemensamt bokningssystem där det går att boka tågresor mellan olika EU-länder. Resenärer måste på egen hand pussla ihop resan och boka alla delsträckor var för sig. Anledningen är att vissa tågbolag inte vill bli jämförda med konkurrenter och därför motsätter sig öppna bokningssystem.

I november förra året röstade EU-parlamentet för vårt gröna förslag om att öppna upp bokningssystemen. När vårt förslag nu ska förhandlas i EU:s ministerråd har regeringen goda möjligheter att övertyga andra medlemsländer om ett system för bokningssajter där alla europeiska tågbolag ingår. Liknande lagstiftning finns redan i Schweiz och har skapat ett stort utbud på aktörer som erbjuder biljettbokningar.

Med ett enklare bokningssystem försvinner en viktig konkurrensfördel för flyget gentemot tåget. Tågbolagen kommer dessutom gynnas av att marknaden för tågbiljetter utvidgas från en oftast rent inhemsk marknad, till att nå kunder i hela Europa.

4 Öka samarbetet mellan tågbolagen vid förseningar. Längre tågresor kräver ofta byten mellan olika tågbolag. Därför måste det finnas ett bra samarbete mellan tågbolagen, om tågresenärerna ska känna sig trygga. Om en anslutande resa missas på grund av ett försenat tåg, ska resenären ha rätt att ta nästa avgående tåg, även om det sker med en annan operatör. Detta är också vad Europaparlamentet beslutat på initiativ av oss gröna.

Inom flygindustrin finns redan liknande system, och de ses som helt självklara. Bolagen reglerar i efterhand sinsemellan vem som ska stå för kostnader vid förseningar och missade anslutningar. Om järnvägen ska bli en välfungerande marknad måste Europas politiker ta ett ansvar ett godtagbart samarbete även mellan tågbolagen. Denna typ av förenklingar för resenären skulle med fördel kunna genomföras inom ramen för ett gemensamt bokningssystem.

5 Finansiera järnvägsreformer genom en europeisk flygskatt. Det krävs stora investeringar för att åstadkomma en välfungerande tågtrafik i EU. Förutom att bygga nya banor behövs i många länder satsningar för att rusta upp och modernisera järnvägen. Inte minst krävs betydande resurser för att åter få fart på nattågen. EU bör se över möjligheterna till upphandling av tåg mellan EU-länder och ge stöd till inköp av nya vagnar. Att genom EU-medel ge operatörer möjligheten att hyra vagnar är ett effektivt sätt att fördela de ekonomiska riskerna med nya nattågslinjer. Därutöver skulle slopade banavgifter nattetid göra det lönsammare att investera i sovvagnar.

Det är bråttom. Vi behöver göra en grön omställning till ett Europa där vi reser mer med tåg, och flyger mindre. Befintliga fonder för järnvägsprojekt kommer att vara viktiga i denna omställning. Men det kommer inte att räcka för de stora investeringar som krävs. Vi föreslår därför att en europeisk flygskatt ska finansiera en upprustning av Europas järnvägar. Det är på tiden att flyget nu börjar betala sina klimatkostnader inom EU och att dessa intäkter går till att satsa på ett mer hållbart alternativ.

Det behövs stora förändringar och satsningar för att det naturliga förstahandsvalet för resor mellan länderna inom EU ska vara tåg. Men det är vad klimatomställningen kräver. Tiden är inne för en järnvägsreform som kan ge tågresandet en renässans i Europa.