Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill höja skatterna för att säkra jobb och välfärd”

Foto: Fredrik Persson / Scanpix

Socialdemokraterna: Ny förmögenhetsskatt, höjd inkomstskatt och skatt på exklusiva fastigheter krävs för att klara jobben och kvaliteten i skolan och vården. Moderaterna har redan sänkt skatterna med 85 miljarder och tänker fortsätta sänka dem, med lånade pengar. En vanlig pensionär har fått 68 kronor i sänkt skatt medan miljonärer har fått tiotusentals. För oss är det självklart att den som har goda inkomster ska bidra mer. Vårt besked till svenska folket är kärvt men ärligt: det finns inget utrymme för skattesänkningar. Om en månad presenterar vi vår ekonomiska motion där vi höjer skatterna för att prioritera investeringar i välfärden – barnens skola, sjukvården och kampen mot arbetslösheten, skriver Mona Sahlin och Thomas Östros.

I ett läge där regeringen själv räknar med underskott på över 100 miljarder kronor och en arbetslöshet på över elva procent så väljer Moderaterna att föreslå fortsatta inkomstskattesänkningar på lånade pengar. Därmed försämras de offentliga finanserna än mer samtidigt som klyftan mellan den skatt pensionärer och löntagare betalar blir än större. Moderaterna har redan sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Detta är i själva verket en av huvudorsakerna till de stora underskotten i de offentliga finanserna. Det gröper ur hela vår ekonomi. Samtidigt har jobben blivit färre. Vårt besked till svenska folket är kärvt men ärligt: det finns inget utrymme för vårdslösa skattesänkningar. Vi sätter jobben först. Sverige ska tillbaka till full sysselsättning och överskott i de offentliga finanserna.

Sverige är ett i grunden starkt land. Men nu halkar vi efter. Statistik från Eurostat visar att arbetslösheten i Sverige är högre och ökar snabbare än i Europa som ett genomsnitt. Hade arbetslösheten i Sverige ökat i den takt som skett i övriga Europa så hade 50 000 färre personer varit arbetslösa. Den svenska ungdomsarbetslösheten uppgår nu till närmare
30 procent.

Riksdagens utredningstjänst beräknar att de svenska offentliga finanserna skulle ha varit 80 miljarder kronor starkare om den borgerliga regeringen inte hade genomfört sina omfattande skattesänkningar. Det är ansvarslöst. Resurserna hade behövts för att förbättra Sveriges offentliga finanser och stärka förutsättningarna för att säkra jobben och välfärden. Skattesänkningarna har dessutom varit orättvisa. En ny fördelningspolitisk analys från Riksdagens utredningstjänst visar att de 20 procent med högst inkomster har fått närmare hälften av inkomstförstärkningarna. Den tiondelen av befolkningen som tjänar bäst har fått mer än vad 60 procent av befolkningen fått tillsammans. En tydlig orättvisa är att den vanliga pensionären sammanlagt under mandatperioden har fått 68 kronor i sänkt skatt medan miljonärer har fått tiotusentals kronor i sänkt skatt.

Trots stora underskott och snabbt ökande arbetslöshet vill Moderaterna under nästa år gå vidare och låna tio miljarder kronor för att sänka inkomst­skatterna. Risken är stor att det inte stannar vid dessa tio miljarder kronor då de mindre partierna i den borgerliga regeringen alla har sina önskelistor på ofinansierade skattesänkningar.

Vi menar att man måste vara ärlig och våga säga att under de kommande åren finns inget utrymme att sänka det samlade skatteuttaget i Sverige. Däremot är behovet stort av förändringar av skatternas utformning för ökad tillväxt och rättvisa. För oss är det en självklarhet att den som har goda inkomster ska bidra mer. Inom ramen för inkomstbeskattningen kommer vi att lägga förslag i vår budgetmotion för att minska klyftan mellan den skatt löntagare och pensionärer betalar. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas hårdare än lön.

I regeringens vårbudgetproposition står att läsa att en av tre som förlorar jobbet blir permanent utslagen från arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet gör samma bedömning. Med en arbetslöshet på en halv miljon människor är det mycket stora grupper som riskerar att aldrig komma tillbaka till arbetsmarknaden. Bidragsberoende och utanförskap växer nu i snabb takt.

De borgerliga partierna gick till val 2006 på att skapa fler jobb. Medlet för att nå detta mål påstods vara skattesänkningar. Detta har visat sig vara mycket ineffektivt för att skapa jobb. Hade resurserna använts för effektiva insatser för fler jobb hade sysselsättningen varit högre och arbetslösheten lägre. Målet för skattesänkningarna är i stället något annat: att göra Sverige till ett europeiskt genomsnittsland.

Skatteintäkterna har nu pressats ner till sådana nivåer att vi i Sverige inte kan upprätthålla kvaliteten i skolan och vården och behålla effektiva försäkringar som gör att människor snabbt kan ställa om vid arbetslöshet och sjukdom. Ska vi klara jobben, en bra skola och utbildning för våra unga och vården för våra sjuka och gamla, då kommer det att krävas ökade skatteintäkter.

En viktig utgångspunkt för den budgetmotion som vi socialdemokrater presenterar i höst är att bördorna ska delas rättvist. Fler kommer att få bidra, och skatten ska fördelas efter bärkraft. För att få en tydlig fördelningspolitisk profil kommer skatten att höjas på årsinkomster runt en miljon kronor och uppåt. Vi inför också en ny förmögenhetsskatt och skatten på exklusiva fastigheter med ett marknadsvärde på mer än sex miljoner kronor höjs. En fortsatt sänkning av skatten på förvärvsinkomster avvisas.

En politik för full sysselsättning och en återgång till ordning i ekonomin med överskott i de offentliga finanserna kommer att kräva många tuffa beslut. Vi vill redan nu skicka en tydlig signal om att statsutgifter som inte handlar om jobben måste prioriteras ned. Tuffa prioriteringar ska göras för att frigöra resurser till kampen mot arbetslösheten. Många angelägna områden kommer att behöva stå tillbaka. En ökad reformering av den statliga förvaltningen kommer att krävas. Vårt mål är full sysselsättning.

Krisen är global. Men det betyder inte att inget går att göra. Vi kommer i budgetmotionen att presentera ett brett program för fler jobb. I budgeten kommer fyra områden att särskilt prioriteras:

1: Ett brett Kunskapslyft.

Sverige behöver ökade investeringar i kunskap och forskning för att långsiktigt höja vår globala konkurrenskraft och skapa fler jobb. Vårt besked är tydligt: utbildning är alltid bättre än arbetslöshet och passiva bidrag och ersättningar. Våra barn och ungdomar får inte bli krisens förlorare.

2: Framtidens jobb.

Vi vill lösa framtidens utmaningar genom att i dag investera klokt. Satsningar på exempelvis den högproduktiva tjänste­sektorn, nya smarta gröna transport­lösningar och ett dynamiskt småföretagande ger både jobb här och nu och förbättrar Sveriges framtida konkurrenskraft.

3: Minskade klyftor.

Den nya otryggheten har bidragit till att Sverige halkar efter. Vi vill minska klyftan i beskattningen mellan löntagare och pensionärer, bekämpa den nyfattigdom som breder ut sig och reparera arbetslöshetsförsäkringen.

4: Välfärdens kvalitet.

Regeringen har valt att låta skatte­sänkningar gå före välfärden. Man genomför permanenta skattesänkningar men tillför bara tillfälliga tillskott till kommunerna. Välfärdskrisen fortsätter. Välfärden behöver långsiktighet som säkrar kvaliteten. När vi presenterar vår ekonomiska motion om en månad kommer vi att prioritera investeringar i välfärden. Barnens skola, sjukvården och kampen mot arbetslösheten är viktigare än sänkt skatt.

Sverige ska tillbaka till överskott. Vägen framåt är inte sänkta skatter på lånade pengar. Vi socialdemokrater har varit med förut och tagit Sverige från underskott och arbetslöshet till överskott och sysselsättning. Vi vet att det går. Men då krävs en annan färdriktning än den politik som nu leder till arbetslöshet och stora klyftor. Sverige kan bättre.

Mona Sahlin
partiledare, Socialdemokraterna

Thomas Östros
ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna

S och skatterna

Under årets Almedalsvecka lade S, MP och V fram ett gemensamt förslag om ny fastighetsskatt. Alla fastigheter med taxeringsvärden på 4,5 miljoner kr eller mer berörs. Skattesatsen är en procent, vilket drar in 300 miljoner kr till statskassan. Fastighetsskatten på hyres- och bostadsrätter sänks samtidigt, enligt förslaget.
En av de stora stötestenarna i det rödgröna samarbetet är förmögenhetsskatten. S har redan tidigare aviserat att partiet vill ha en ny sådan skatt medan MP är emot.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.