Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill jobba tillsammans med näringslivet för fler jobb”

När många kommer samtidigt till vårt land behöver etableringen ske snabbare. Beslut om att få stanna och tillgång till skola och bostad är grundläggande, skriver artikelförfattarna. Bilden från Jägersro ankomstboende i Malmö häromveckan.
När många kommer samtidigt till vårt land behöver etableringen ske snabbare. Beslut om att få stanna och tillgång till skola och bostad är grundläggande, skriver artikelförfattarna. Bilden från Jägersro ankomstboende i Malmö häromveckan. Foto: Drago Prvulovic TT

Snabbare etablering. För unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund eller som ännu inte behärskar svenska behövs enklare jobb. Det handlar delvis om offentliga insatser men Miljöpartiet vill också vara en brobyggare som lyfter det privata näringslivet som en stark aktör för att skapa nya arbetstillfällen, skriver fyra ledande miljöpartister.

Just nu pågår den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljontals människor flyr undan krig och förtryck. Samtidigt måste världens ledare i år enas om en plan för att undvika en global kollaps av ekosystemen till följd av klimatförändringarna. Redan i dag ser vi hur krig och konflikter växer ur torka och annan klimatpåverkan. Kraftfulla klimatåtgärder behövs för att inte än fler människor ska tvingas på flykt. Världen behöver föredömen och ledarskap. Vi har anledning att vara stolta över de insatser Sverige gjort och gör varje dag, och vi är övertygade om att Sverige vill, kan och kommer fortsätta att ta ansvar.

Samstämmiga uppgifter talar om att kemiska vapen används mot civila i Syrien. Barn görs till måltavlor i attacker mot civila. ISIL/Daeshs härjningar drabbar kristna, shiamuslimer, kvinnor, yazidikurder, ja alla som säger emot den extremistiska världsbild terrornätverket försöker befästa. Fronten mot ISIL går nu långt in i Irak och Kurdistan. Det är ifrån denna verklighet människor flyr. De allra flesta tar sig till närområdet. Till Libanon, ett land med drygt fyra miljoner invånare, har över en miljon syriska flyktingar sökt sig.

Det är fortfarande en mycket liten del av världens flyende som kommer till vårt land, men det är fler än vad det varit tidigare. När människor kommer till Sverige är det i grunden ett erkännande av att vi är ett land där det finns framtidstro. Man flyr i desperation, och sätter sitt hopp till Sverige.

Världen är i kris, men att människor i Sverige ser ett land med framtidstro är inte krisen. Det betyder inte att det som sker nu är lätt. Flyktingmottagandet är den svåraste organisatoriska uppgiften vårt land stått inför på mycket lång tid. När många kommer på kort tid behöver Sverige använda lösningar med sämre standard än vanligt för att kunna ge tak över huvudet och det kan finnas dagar då myndigheterna inte kan lova att alla ens får det. Miljöpartiet har föreslagit flera nya förslag för fler akuta boendeplatser, som till exempel möjligheten att som privatperson mot statlig ersättning hyra ut ett rum till en asylsökande. Runt om i landet sliter kommunala medarbetare och civilsamhället med att finna fler akuta boenden, deras insats är beundransvärd.

Men det som sker i världen nu ställer fler krav på vårt samhälle än att akut lösa boendet. Det ställer krav på skolan, bostadsbyggandet och arbetsmarknaden. Vi måste på kort tid klara att bygga om vårt land för att kunna växa. Det är inte lätt. Men gör vi det rätt kan vi rädda många människor undan förföljelse samtidigt som vi växer med erfarenheter, talanger och som ekonomi.

 

Flyktingmottagandet är den svåraste organisatoriska uppgiften vårt land stått inför på mycket lång tid. När många kommer på kort tid behöver Sverige använda lösningar med sämre standard än vanligt för att kunna ge tak över huvudet och det kan finnas dagar då myndigheterna inte kan lova att alla ens får det.

 

I en global ekonomi och med Sveriges exportberoende har vi nytta av de kunskaper om regioner, kulturer och språk som människor kommer med. Människor som kommer hit ska kunna göra vårt land till sitt, på samma sätt som de som flydde Pinochets diktatur i Chile, eller kriget på Balkan. Till en början var också den tidens flyktingmottagande en ansträngning för system som inte var anpassade för den befolkningstillväxt det innebar, men i dag har människor som kom då varit med och förändrat Sverige till det bättre.

När många kommer måste etableringen fungera bättre och gå snabbare. Beslut om att man får stanna och tillgång till skola och bostad är grundläggande. Det slöseriet med mänskliga resurser som diskriminering innebär behöver brytas. Vi behöver fler jobb som kan vara första steget in på arbetsmarknaden, särskilt för unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund eller som ännu inte behärskar svenska. Det handlar delvis om offentliga insatser men Miljöpartiet vill också vara en brobyggare som lyfter det privata näringslivet som en stark aktör för att skapa nya arbetstillfällen.

Vi identifierar fem centrala områden:

1 Snabba beslut om uppehållstillstånd. Skolans uppdrag att rusta barn och andra nyanlända med utbildning kan bara fullgöras på ett effektivt sätt med elever som ser en framtid i Sverige. Därför är det viktigt att besked om uppehållstillstånd kommer så fort som möjligt. Vi vet också att Migrationsverkets kostnader för handläggning skulle minska avsevärt om vi skulle lyckas minska genomsnittstiden för handläggning med bara en dag. I överenskommelsen om migrationspolitiken mellan regeringen och de borgerliga partierna prioriteras insatser för att Migrationsverket ska kunna korta handläggningstiderna, vilket är betydelsefullt.

2 Fler ruttjänster. De borgerliga partierna och företagarorganisationerna vill se fler enkla jobb, så kallade vardagsjobb, för att göra det lättare för fler människor att komma in på arbetsmarknaden. Miljöpartiet välkomnar att de blocköverskridande migrationssamtalen resulterade i att rutavdraget utökas. Framöver vill vi gå vidare med fler områden, till exempel reparationstjänster.

3 Ta tillvara nyanlända entreprenörer. En del av de som kommer till Sverige har tidigare drivit företag i sitt hemland. Vi behöver en introduktion till det svenska samhället för dessa personer som gör att de även kan driva företag och verka som entreprenörer här. Det behöver bli enklare att snabbt starta ett företag i Sverige. Förutsättningar för en förenklad form av företagande under de första åren i Sverige bör utredas. Vi vill också se hur efterfrågan på nya så kallade delningstjänster kan stimuleras i syfte att utveckla nya affärsmodeller.

4 Fler extratjänster och beredskapsjobb. Regeringens extratjänster i välfärden och gröna beredskapsjobb för nyanlända kan handla om extrajobb i hemtjänsten som att hjälpa till med matlagning eller att gå och handla. Det kan också vara jobb i de gröna näringarna som att röja skog i friluftsområden eller anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Dessa kan behöva utökas när fler kan hjälpa till. En stor del av potentialen för dessa jobb finns dessutom i glesbygd, där många kommuner kämpar mot avfolkning och nedlagd närservice.

5 Intensifiera partssamtal och arbete med snabbspår. När många nya människor fyller på arbetskraften behöver också arbetsmarknadens parter anstränga sig för att finna former där fler kan få en anställning. Det kan handla om sänkta lönekostnader eller förenklingar för att validera en nyanländs kompetens. För yrken med arbetskraftsbrist har regeringen under våren och hösten fört samtal med fack och arbetsgivare om att skapa snabbspår för nyanlända med rätt utbildning eller erfarenhet. Flera branscher har visat intresse och nu lanseras snabbspår inom en rad olika yrken. Här är det viktigt att alla branscher är med och tar ansvar. Vi vet av tidigare insatser på kommunal nivå att många nyanlända har kompetens som kan användas i byggbranschen samtidigt som vi har stora behov av att snabbt kunna öka byggtakten. Det är ett exempel där det är tydligt att ett snabbspår behövs.

”Under århundradena har vi långsamt erövrat en humanism i vårt land. Ibland är den skymd, ibland djupt nedgrävd. Men den finns där som en guldreserv”. Orden är författaren Kerstin Ekmans. Den senaste tiden har vi verkligen sett att denna humanistiska guldreserv finns i Sverige. Över hela landet har frivilligorganisationer, kyrkor och moskéer, idrottsföreningar och enskilda gått ihop och gjort allt för att nyanlända ska känna sig välkomna i Sverige. Vi låter inte rasistiskt hot och våld skrämma oss från handling, vi är större än så.

Sverige har tidigare visat hur ett litet land genom att bejaka framtidstro kan bygga en modern välfärdsstat med social jämlikhet. Genom att kombinera en human asylpolitik med en stark exportindustri och ett näringsliv som har haft förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar, så har vi byggt en av Europas starkaste ekonomier. Det ska vi bygga vidare på. Sverige ska vara mer än en fristad för människor som kommer hit, de som kommer ska få möjlighet att göra vårt land också till sitt.

Läs mer. DN Debatt
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.