Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill öppna för att fler städer inför trängselskatt”

Nytt C-program. Transportsektorn har ännu inte klarat av sin hemläxa på miljöområdet. Centerpartiet presenterar därför i dag ett nytt infrastrukturprogram. Vi vill öppna för att fler städer följer Stockholms och snart också Göteborgs exempel och inför trängselskatt. Förutsättningar borde finnas på fler platser, bland annat Uppsala och Linköping. Vi vill också se ett nytt regionöverskridande betalsystem inom kollektivtrafiken så att resenärer på ett enkelt sätt kan resa över länsgränserna, skriver Annie Lööf och Anders Åkesson.

Strävan efter att kunna förflytta sig infinner sig redan tidigt i livet och utvecklas från de första stegen till cykeln, skolbussen och körkortet.Kommunikationer är helt enkelt en central del i varje människas dagliga liv. För Centerpartiet är människors möjlighet att röra sig en grundläggande frihetsfråga.

Samtidigt står vårt transportsystem inför stora utmaningar de kommande åren. Vikten av strategiska investeringar och att minska transporternas miljöpåverkan är centrala uppgifter.

Alliansregeringen har gjort rekordstora satsningar på infrastruktur. Trots detta har Sverige – på grund av Socialdemokraternas mångåriga ointresse för infrastrukturen – hamnat på efterkälke. Om investeringarna hade varit på samma nivå som övriga Europa skulle Sverige ha satsat 200 miljarder mer sedan 1980 enligt en rapport från Handelskamrarna. Underhålls- och effektiviseringsbehovet är stort liksom åtgärder för att komma till rätta med kapacitetsbristen för godstransport i både väg- och järnvägsnätet.

Vi ska heller inte glömma alla de pendlare som dagligen upplever hur deras tid går åt till bilköer och tågförseningar i stället för tid på jobbet eller med familjen, vilket är både frustrerande och kostsamt. Allt detta kräver målmedvetna politiska åtgärder.

Den största utmaningen som gäller för transportsektorn är klimatfrågan. Sveriges fordonsflotta drivs fortfarande till mer än 90 procent av fossila bränslen. Våra storstadsområden har i dag trängselproblem och många fler stadskärnor brottas med miljöproblem som partiklar och buller. Som ett liberalt parti menar vi att det vore förödande att lösa klimatfrågan genom att begränsa rörligheten. Det skulle minska tillväxten och möjligheterna för människor att bo i hela landet. Det vore helt enkelt att lägga en våt filt över såväl jobben som landsbygden och våra redan trånga städer. Det kommer vi aldrig att medverka till.

För Sverige är den stora utmaningen att bryta sambandet mellan transporterna och den negativa miljöpåverkan utan att begränsa rörligheten. Det är en hög ambition men som ett grönt, framtidsinriktat och teknikoptimistiskt parti är vi beredda att göra vad som krävs i form av effektiva verktyg och investeringar. Transportsektorn har ännu inte klarat av sin hemläxa på miljöområdet och det är då politikens uppgift att medverka till att så sker.

Centerpartiet presenterar i dag ett nytt infrastrukturprogram. Där föreslår vi ett antal tydliga prioriteringar för att klara transportsektorns svåra utmaningar:

1. Kollektivtrafikens andel av allt resande behöver fördubblas till 2020. Vi delar kollektivtrafikbranschens ambitiösa målsättning. Med resenären i fokus kan kollektivtrafikens attraktivitet öka. Den nya lagstiftning som omger kollektivtrafiken ger just förutsättningar för mer konkurrens och marknadstänk – så att resenärens behov blir avgörande. Ett ökat kollektivtrafikresande ger många positiva effekter som bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, minskad trängsel, mer jämställda pendlingsmöjligheter och växande arbetsmarknads- och utbildningsregioner.

2. Avgifter behöver i större grad användas som styrmedel och finansiering. Vi har i dag avgifter som trängselskatt och broavgifter på olika ställen i landet. Dessa avgifter är till för att styra trafikflöde till tider med mindre belastning, till andra platser eller andra transportslag och för att finansiera investeringar i transportinfrastruktur och transporter. Centerpartiet vill öppna för att fler städer följer Stockholms och snart också Göteborgs exempel och tillåts införa trängselskatt. Besluten ska alltid fattas lokalt, men förutsättningarna för denna modell borde finnas på fler platser i landet, som exempelvis Uppsala och Linköping. För att klara förväntan och efterfrågan behöver det komma in mer pengar i systemet. Avgifter är en del i en ökad mångfald av finansieringsformer för infrastruktur.

3. Styr förmånsbilar och reseavdraget i en grönare riktning. Arbetsresor för dem som inte har tillgång till kollektivtrafik måste också bidra till miljöomställningen. Vi vill därför se verksamma och långsiktiga miljökrav på våra förmånsbilar för att på det sättet hela tiden driva denna del av fordonsparken mot bästa miljölösningen. Vi behöver också utveckla reseavdraget så att miljövänliga alternativ gynnas.

4. Investeringar i strategiska pendlarstråk behöver öka. Vi knyter då ihop vårt land så att det blir lättare för människor att bo och arbeta i hela landet och enklare för företagen att hitta rätt kompetens när arbetsmarknadsregionerna blir större. Dessa pendlarstråk finns runt våra storstäder men också där vi behöver föra läns- och regioncentra närmare varandra i hela landet. Centerpartiet vill exempelvis se ett operatörs- och regionöverskridande betalsystem inom kollektivtrafiken så att resenärer på ett enkelt sätt kan resa över länsgränser. Dessutom fordras stråk som knyter ihop oss med våra grannhuvudstäder, Oslo och Köpenhamn.

5. Det behövs ökad kapacitet på järnväg. Som det handelsberoende land vi är behövs effektiva godstransporter liksom möjlighet för människor att resa. Centerpartiet prioriterar att rusta och reinvestera i den järnvägsinfrastruktur vi har för att nyinvesteringar ska ge bästa möjliga effekt. När utrymme finns handlar det exempelvis om en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör, förbättringar för basnäringens godstransporter på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik samt Norrbotniabanan längs Norrlands kust. För persontransporterna är exempelvis Ostkustbanan, Ostlänken, Mälarbanan och sträckan Borås–Göteborg viktiga och angelägna satsningar.

Långsiktigt hållbara kommunikationer är en grundläggande förutsättning för vårt lands tillväxt och utveckling. Sverige är också ett av världens mest handelsberoende länder och människors och varors möjlighet och behov av rörlighet ökar i takt med globaliseringen. För Centerpartiet är det en självklarhet att bejaka denna utveckling samtidigt som transporternas negativa miljöpåverkan då måste stoppas.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet

Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.