Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill pressa bankerna till att sänka bolåneräntorna”

Bolån måste bli billigare. Bankernas dåliga följsamhet till Riksbankens räntesänkningar är provocerande. När människor oroas för ekonomin och höga bolånekostnader, riskerar den ekonomiska utvecklingen att hämmas. Nu skriver jag brev till de åtta banker som är störst på bolånemarknaden. Jag vill att TCO ska förhandla om billigare bolån för medlemmarna. Det handlar om att utnyttja traditionell konsumentmakt men också om att bankerna ska ta sitt ansvar för den svenska konjunkturen, skriver Eva Nordmark.

Det finns tecken på en avmattning i svensk ekonomi. Det har fått Riksbanken att sänka reporäntan två gånger i rad för att öka efterfrågan. Trots det sänker inte flertalet banker sina bolåneräntor i motsvarande grad vilket leder till att Riksbankens räntesänkningar inte får så stark effekt som behövs. Konsekvensen blir att vanliga löntagares bolånekostnader blir betydligt högre än nödvändigt, vilket äter upp en del av de reallöneförbättringar som ansvarsfulla lönerörelser bidragit till. Effekten blir också att ekonomin inte drar igång. Boven i dramat är inte Riksbanken utan affärsbankerna som låter höga lönsamhetsmål äventyra utvecklingen i ekonomin.

Den genomsnittliga skillnaden mellan tremånaders bostadsränta och Riksbankens styrränta var under en procentenhet i början av 2007. Efter finanskrisen steg den till nästan 1,4 procent. Hittills i år har den legat högre än 2,5 procent. Den ökade skillnaden får bolåntagarna betala för. Det innebär uppemot en tusenlapp i merkostnad per månad efter skatt för den som har ett lån på en miljon kronor.

Bankerna hänvisar till högre finansieringskostnader och detta är en del av förklaringen. Huvudproblemet tycks dock vara avsaknaden av en effektiv konkurrens på den svenska bankmarknaden, vilket gör att bankerna kan höja sina marginaler. Bankerna har gjort mycket stora vinster och de medger själva att det finns marginaler – om kunden med bolån är en bra förhandlare. En enskild individ med goda relationer till banken kan få stora ränterabatter.

En konsekvens av höga bolånekostnader, som förvärras av det i och för sig nödvändiga bolånetaket, är att det blir allt svårare för unga att skaffa sig bostad efter avslutad skolgång. Bankernas agerande kan därmed leda till att även arbetsmarknaden för unga försämras då tillgång till bostad är avgörande för att kunna flytta till jobben.

Bankernas dåliga följsamhet till Riksbankens räntesänkningar är provocerande för vanliga kunder som försöker få ekonomin att gå ihop. Bankerna är dessutom mycket dåliga – eller ointresserade – när det gäller att förklara sig. Det är den vanlige banktjänstemannen som får ta emot allt skäll från kunderna. Enligt en undersökning som Finansförbundet låtit göra bland sina medlemmar visar det sig att många anställda i bankerna känner stor olust över att få klä skott för något de inte kan påverka eller är medskyldiga till. En stor del av de bankanställda får ta emot kritik mot banken i mötet med kunden.

En undersökning som TCO lät SCB utföra under 2011 visar att var tionde tjänsteman oroar sig i ganska eller mycket hög grad för att förlora jobbet, nästan lika många oroas över att någon annan i familjen ska bli arbetslös. Oron för det ekonomiska läget framgår också i en undersökning om förväntningarna på det kommande året som TCO har låtit Novus Opinion göra. Där visar sig att var tredje tjänsteman tror att läget i ekonomin kommer att försämras. När människor måste oroas för ekonomi och över onödigt höga bolånekostnader, framför allt i de större städerna, riskerar den ekonomiska utvecklingen att hämmas – och i längden blir även bankerna förlorare på detta.

TCO:s medlemsförbund har närmare 1,2 miljoner medlemmar och bolånen spelar en stor roll i många av dessa medlemmars ekonomi. Det handlar om yrkesverksamma lärare, sjuksköterskor, journalister, socialsekreterare, poliser, skådespelare, chefer och experter inom handel och industri, bank och försäkring, statlig och kommunal verksamhet för att bara nämna några av de grupper som finns organiserade i TCO-förbunden.

Jag har därför skrivit ett brev till åtta banker som är de största aktörerna på bolånemarknaden för att ta initiativ till att som medlemsförmån förhandla fram förmånligare bolån för medlemmar i TCO-förbunden. Är det något facket är bra på så är det förhandlingar, och tillsammans är vi många. Vi har redan tidigare framgångsrikt upphandlat bland annat billigare medlemslån, förmånliga gruppförsäkringar och inkomstförsäkringar vid arbetslöshet. Nu vill jag pröva möjligheten att via förhandlingar få fram billigare bolån enligt samma princip.

Alla medlemmar i TCO-förbunden kommer inte att byta bank bara för att man får billigare bolån. Men förmodligen är tillräckligt många medlemmar intresserade för att det ska spela roll och påverka bolånemarknaden. Det handlar helt enkelt om att vi vill utnyttja traditionell konsumentmakt för att skapa ännu större medlemsnytta. Men det handlar också om att sätta press på bankerna för att de ska ta sitt ansvar för hur det går med den svenska konjunkturen.

Nu ser jag fram mot svaret från bankerna.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.