”Vi vill satsa 400 miljoner extra på försvaret redan i år” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi vill satsa 400 miljoner extra på försvaret redan i år”

Socialdemokraterna vill ge mer pengar till försvarsövningar. Här är det Livgardet som övar.
Socialdemokraterna vill ge mer pengar till försvarsövningar. Här är det Livgardet som övar. Foto: Magnus Hallgren

Ukrainakrisen påverkar svensk säkerhet. Efter alliansens tvära kast och brutna löften behövs nu långsiktiga lösningar och samarbete i försvarspolitiken. I Socialdemokraternas vårbudgetmotion föreslår vi 400 miljoner till övningar och materiel redan för 2014, skriver Stefan Löfven och Peter Hultqvist.

Den ryska annekteringen av Krim är ett brott mot folkrätten, och händelsen har än en gång visat att Ryssland har sänkt tröskeln för våldsanvändning mot sina grannländer. Utvecklingen i östra Ukraina är oroande. Det ryska agerandet utgör ett allvarligt hot mot den internationella och europeiska säkerhetsordningen. Det påverkar naturligtvis också den svenska säkerhetspolitiska situationen.

Därför är det viktigt att det bringas ordning i den svenska försvarspolitiken. Efter åtta år med en borgerlig regering med felaktiga strategiska vägval, bristande styrning och ogenomtänkta besparingar behövs breda överenskommelser som skapar trovärdighet och stabilitet.

Regeringen har ständigt prioriterat nya skattesänkningar. Det har fått konsekvenser för politiken i stort, så även för försvarspolitiken. År 2007 aviserade finansminister Anders Borg en årlig besparing för försvaret på 4 miljarder kronor.

Sedan dess har försvaret tvingats vänja sig vid tvära kast. Ta bara den senaste tidens händelseutveckling. I februari aviserade regeringen en besparing på 101 miljoner kronor på försvaret. I förra veckan presenterades en satsning som delvis ska finansieras med felparkeringsböter.

De borgerliga partierna därtill inte levt upp till sina vallöften kring försvaret. I valmanifestet 2010 lovade allianspartierna att ”den nya insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska vara på plats under 2014”. Nu ser vi resultatet. I bästa fall kommer den nya insatsorganisationen att vara på plats år 2023.

Samtidigt tvingas Försvarsmakten hantera de problem som följer av att den allmänna värnplikten skrotades innan den nya organisationen var på plats. I dag ser vi betydande problem med avhopp. Fartyg tvingas ligga still vid kaj och flygplan stå kvar på marken för att det saknas soldater. Personalförsörjningen måste lösas.

Därutöver har situationen inom det svenska försvaret ständigt skönmålats. Regeringen har inte velat se de problem som finns varken inom personalförsörjningen eller det växande behovet av modern materiel. När de ryska bombplanen övade mot svenska mål under påsken förra året gick utrikesminister Carl Bildt så långt att han till och med försvarade Sveriges låga incidentberedskap.

Men det handlar inte bara om felaktiga ekonomiska prioriteringar, orealistiska utfästelser, skönmålning och dålig styrning. Det har även handlat om strategiska misstag.

Den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors lade i januari 2008 om försvarets inriktning. Utgångspunkten var att försvaret skulle organiseras ”utifrån och in”. Försvaret av Sverige skulle således börja i Afghanistan. Det var en märklig strategi. Försvaret av vårt land måste självklart börja i Sverige.

Den borgerliga regeringen har även underskattat riskerna i vår nära omvärld med den allt mer nationalistiska hållningen hos den ryska regimen och det ryska militära förmågelyftet.

Dessutom har vi återkommande sett öppen oenighet kring försvarspolitiken både inom regeringen och mellan regeringen och försvarsmaktens ledning.

Från socialdemokratisk sida har vi under lång tid riktat skarp kritik mot regeringen. Men vi har inte varit ensamma om att lyfta fram brister. Riksrevisionen har i sin granskning påtalat att ”Försvarsmakten, vare sig i dag eller på några års sikt, kan leva upp till riksdagens och regeringens samlade krav på insatsverksamheten”.

Nu, med ett knappt halvår kvar till riksdagsvalet, försöker regeringen Reinfeldt göra valtaktiska utspel kring Sveriges försvar. Med framhastade utspel och tvära kast har regeringen försvårat försvarsberedningens arbete. Det är orimligt med tanke på att Sveriges försvar behöver mer av samarbete och långsiktiga lösningar.

Vi socialdemokrater har i flera års tid drivit en rad förslag i riksdagsmotioner, debatter och i försvarsberedningen för att utveckla det svenska försvaret.

Vi har markerat vikten av ökad närvaro i Östersjön. Vi har betonat att marinen behöver bättre förutsättningar inför framtiden. Vi har lyft fram behovet av att förstärka incidentberedskapen, öka övningsverksamheten och stärka den militära närvaron på Gotland.

Vi har pekat på bristerna i personalförsörjningen. Vi har drivit på för att främja att fler ska fullfölja sina kontrakt för att motverka soldatavhoppen, markerat svårigheterna att rekrytera deltidsanställda soldater och föreslagit allmän mönstring.

Vi har drivit på för nödvändig modernisering av försvarsmateriel. Vi har lyft fram behoven av markbaserat luftvärn med lång räckvidd, markmålsvapen med lång räckvidd till Jas samt att dagens granatkastare, som är från 1941, ska förnyas.

Vi har också föreslagit konstruktiva sätt att stärka försvarets ekonomi. Under flera års tid har vi föreslagit att det svenska försvaret ska få bättre ekonomiska förutsättningar. Vi har dessutom föreslagit överföringar till Försvarsmakten från outnyttjade medel för internationella insatser.

Nu noterar vi de omsvängningar och positionsförflyttningar som regeringen har gjort. Vi ser inga problem att komma överens när det gäller förslag som vi själva drivit under lång tid.

Men det finns avgörande svagheter i regeringens förslag. Framför allt gäller det finansieringen av försvarets grundläggande verksamhet på kort sikt. Under nästa mandatperiod förstärker regeringen endast försvaret med drygt en miljard kronor – resten ligger bortom 2019. Regeringens förslag löser inte heller de grundläggande obalanser som finns inom Försvarsmakten. Därför är det viktigt att se behovet av att stärka bland annat förbandens övningsverksamhet och personalförsörjning.

Vi socialdemokrater kommer i vårbudgeten att föreslå en satsning på försvarets övningsverksamhet och materiel på 400 miljoner kronor redan för 2014. Den finansierar vi genom att föra över ett outnyttjat anslag för internationella insatser.

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. Vi är beredda att ta ansvar och samarbeta brett för att få tillstånd långsiktiga lösningar så att Sverige kan få ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.