Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

En del av det arbete som startar i dag är en miljöpartistisk Sverigeturné som inleds av oss språkrör och som sedan följs av gröna företrädares resor ute i landet, skriver Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin.
En del av det arbete som startar i dag är en miljöpartistisk Sverigeturné som inleds av oss språkrör och som sedan följs av gröna företrädares resor ute i landet, skriver Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Foto: Thomas Karlsson, Paul Hansen

I dag börjar vi samla in företags kunskap och idéer om vägen mot ett mer hållbart samhälle. Målet är konkreta förslag om sänkta kostnader för att anställa, en skattepolitik för klimatomställning och jobb samt långsiktiga spelregler som stärker svenskt näringslivs möjlighet att vara föregångare, skriver Gustav Fridolin (MP) och Isabella Lövin (MP).

När organisationen Carbon Market Watch nyligen jämförde samtliga EU-länders klimatpolitik hamnade Sverige på överlägsen förstaplats. Vi har kommit längst, men vi har arbete kvar. Sverige ska visa världen att det går att bygga ett fossilfritt samhälle med stark ekonomi samtidigt som vi minskar utsläppen och resursförbrukningen. Klimatrapporterna visar att det är bråttom. Världen behöver klimatledarskap, och Sverige ska ta det ledarskapet. Om vi ska klara klimatutmaningen behöver vi samla alla goda krafter, och många av de goda krafterna finns i näringslivet.

I dag påbörjar Miljöpartiet därför ett arbete runt om i landet med att samla företags kunskap och idéer om hur vi kan underlätta för företag som är med och tar steg mot ett mer hållbart samhälle. Inför Miljöpartiets kongress i maj och med sikte på valet 2018 kraftsamlar vi för att skapa och genomföra mer grön politik. Målet är att presentera konkreta förslag om hur kostnaderna för att anställa ska minska, om skattepolitik för klimatomställning och jobb samt om hur långsiktiga spelregler kan utformas för att stärka svenskt näringslivs möjlighet att vara föregångare.

2016 uppmättes den högsta medeltemperaturen för jorden i modern tid. Världen har slagit rekordet tre år i rad. Under vintern har det flera gånger varit 20 grader varmare än normalt vid Arktis. Fortsätter jordens medeltemperatur att öka i samma takt kommer det att få katastrofala följder för människor, djur, natur, ekonomier och samhällen. Den globala uppvärmningen är samtidigt inte enbart ett framtida hot, utan har förödande effekter redan i dag i form av minskade skördar, hotade fiskbestånd, sinande grundvatten och en ökning av extrema oväder. Enligt meteorologiska världsorganisationen kostade naturkatastrofer minst fem gånger mer under detta sekels tio första år jämfört med på 1970-talet.

Miljöpartiet har under mandatperioden agerat brobyggare mellan olika partier för att bland annat ta fram politik för klimatlagen och 100 procent förnybar el. Det sättet att arbeta kommer vi att fortsätta. Klimatet och miljön går först.

Klimathotet väcker oro, vilken måste omvandlas till handlingskraft. I dag ser vi det ske i många företag. Många av Sveriges företag antar och arbetar för att nå ambitiösa klimatmål. Nyligen skrev företrädare för tio svenska storföretag i nätverket Hagainitiativet i Dagens Nyheter att man vill se ännu tuffare klimatmål, att Sverige kan bli utsläppsfritt redan 2040 och att stora satsningar på en fossilfri fordonsflotta måste till omedelbart. Det är sådant arbete politiken ska understödja. Det kräver att vi har tydliga regler, att vi tar en politisk strid när det behövs för att svensk industri ska fortsätta vara först med det nya och inte sist med det gamla. I dag inser allt fler att det innebär konkurrensfördelar att vara först in i en grön ekonomi.

Miljöpartiets uppgift är att steg för steg förändra samhället – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – i hållbar riktning. Vi gör det i samarbeten i olika partikonstellationer runt om i Sverige. Det som i våra samarbeten alltid är konstant är att Miljöpartiet behövs för att sätta klimat och miljö först.

Med Miljöpartiet i regering genomförs nu de största klimatreformerna någonsin i Sverige. Vi har hittills presenterat klimatsatsningar på över 25 miljarder som kommer att genomföras under mandatperioden, till exempel:

  • Klimatklivet där staten samfinansierar klimatsatsningar tillsammans med företag, kommuner och regioner. Klimatklivet förverkligar lokala investeringar i biogasanläggningar, laddinfrastruktur för elfordon och utbyggnad av fjärrvärmenät. Hittills har exempelvis 6 000 laddpunkter byggts runt om i landet tack vare klimatklivet.
  • Stora satsningar på en utbyggd och mer klimatsmart infrastruktur med ny stambana för höghastighetståg, spårväg, cykelbanor och kraftigt höjda medel till järnvägsunderhåll. Vi genomför ett bonus/malus-system där bränsletörstiga nya bilar bekostar en bonus för klimatsmartare bilar. Vi genomför ett bränslebyte vid pumpen så att alla bilar körs på en växande andel förnybart bränsle. Klimatsmarta transporter gör det möjligt att leva och bedriva företag i hela Sverige.
  • Tillgången till snabbt bredband byggs ut, med målet att 95 procent ska ha tillgång till snabbt bredband 2020 och hela Sverige senast 2025. Det här är en förutsättning för landsbygdsföretagande och ekoturism, men också för klimatsmart utveckling i digitala och kreativa branscher. Digitala lösningar kan minska resursförbrukning och onödigt resande.
  • Grön skatteväxling. I regering har vi höjt koldioxidskatten och en rad andra miljöskatter, och vi arbetar nu för att införa flygskatt och skatt på tunga lastbilstransporter. Samtidigt sänker vi skatten för små, innovativa och växande företag genom till exempel sänkt skatt för den först anställda och förbättrade villkor för personaloptioner. Sänkt moms på naturguider är viktigt för växande branscher inom ekoturism, och sänkt moms på reparationstjänster gynnar också småföretag.
  • Ett klimatpolitiskt ramverk med målsättningen att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Med klimatlagen ska regeringar inför varje mandatperiod ta fram en klimathandlingsplan och årligen lämna en klimatredovisning till riksdagen. Lagen innebär att klimatpolitiken, precis som den finansiella politiken, omfattas av ett regelverk som säkerställer måluppfyllelse och långsiktighet. Med ordning och reda i klimatpolitiken ges företag långsiktiga planeringsförutsättningar och kan känna trygghet inför större investeringar som är i linje med klimatmålen.

Klimatarbetet kräver uthållighet, och uppfinningsrikedom. Särskilt ser vi behovet av att utveckla politiken för att bättre ta till vara näringslivets engagemang för en grön omställning som stärker utvecklingskraften i ekonomin, ger fler arbetstillfällen och möter klimathotet. Därför inleder Miljöpartiet nu ett arbete där vi inhämtar kunskap, erfarenheter och idéer samt presenterar nya politiska förslag som kombinerar klimatnytta med växande företag inom hållbara näringar. En del av detta arbete är en miljöpartistisk Sverigeturné som inleds av oss språkrör i dag och som följs av gröna företrädares resor ute i landet.

Miljöpartiet kommer att presentera konkreta förslag som stärker näringar som exempelvis sysslar med ekoturism, reparationer, hållbar matproduktion, framtidens drivmedel, utsläppssnåla tjänster och cleantech. I framtagandet av förslagen kommer vi att ha en nära dialog med näringslivsföreträdare, branschorganisationer, akademin och den civila sektorn kring hur kostnaderna för att anställa kan minska, regelbördan lätta och skatter utformas. Några av de gröna förslagen kommer att hinna initieras under innevarande mandatperiod, andra förslag siktar vi på att genomföra under nästa mandatperiod.

Svenskt klimatledarskap kräver att Sverige står stabilt, och styrs stabilt, i en globalt instabil omvärld. Sveriges styre kräver pragmatism, framtidstro och ansvarstagande partier. Miljöpartiet har under mandatperioden agerat brobyggare mellan olika partier för att bland annat ta fram politik för klimatlagen och 100 procent förnybar el. Det sättet att arbeta kommer vi att fortsätta. Klimatet och miljön går först.

DN Debatt. 4 april 2017
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.