Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vill vi ha samarbete måste S tona ner den hårda retoriken”

Samarbete innebär ett givande och ett tagande, och Norrköping har den styrande kvartetten sedan 2014 gjort stora insatser för att bygga bort bristen på platser inom äldrevården och förstärkt skolan för att alla elever ska få det stöd de behöver, skriver de tre socialdemokratiska kommunalråden.
Samarbete innebär ett givande och ett tagande, och Norrköping har den styrande kvartetten sedan 2014 gjort stora insatser för att bygga bort bristen på platser inom äldrevården och förstärkt skolan för att alla elever ska få det stöd de behöver, skriver de tre socialdemokratiska kommunalråden. Foto: Hasse Holmberg TT

Om S menar allvar med ambitionen att om så krävs kunna samarbeta med andra, så måste vi börja med att förändra vår egen retorik. Det går inte att i ena stunden bunta ihop de borgerliga partierna och kalla dem högerpartier, för att i nästa sträcka ut handen, skriver S-kommunalråden Lars Stjernkvist, Kikki Liljeblad och Olle Johansson.

Socialdemokraterna är ett parti som under hela sin existens prioriterat resultat före renlärighet. Vi har varit beredda att kompromissa med andra för att åstadkomma en samhällsutveckling som går i vår riktning. Denna pragmatism är i själva verket en omistlig del av det som är den socialdemokratiska ideologin. För ett reformistiskt parti som vill göra skillnad kan det aldrig vara fel att starta förändringen, här och nu.

I dag behövs denna pragmatism mer än någonsin. För att skapa en regering med ett starkt parlamentariskt underlag, och som inte är beroende av Sverigedemokraterna, krävs ett samarbete över blockgränsen. Samma förhållande gäller inte bara i riksdagen, utan även i stort sett i alla regioner och kommuner. I Norrköping och i ett stort antal andra kommuner finns blocköverskridande ”regeringar”.

Socialdemokraternas ledning har deklarerat att man efter nästa val önskar ett samarbete med ett eller flera av de borgerliga partierna, Det är bra, men då gäller det att redan nu agera på ett sätt som bäddar för ett sådant samarbete.

Helt jämförbar är naturligtvis inte situationen i riksdagen och i kommunerna. De konstitutionella villkoren är olika och därför förstår vi regeringens dilemma. Det är inte alldeles enkelt att sträcka ut en hand till de borgerliga, utan att samtidigt släppa den hand till Vänsterpartiet som i dag utgör den hjälp som regeringen har för att få igenom sina budgetar. Samtidigt lär det vara svårt att under nästa mandatperiod åstadkomma ett blocköverskridande samarbete om inte regeringen redan nu tydligt visar sin vilja.

Lika påtaglig och relevant som blockpolitiken är i rikspolitiken, lika irrelevant och frånvarande är den i stora delar av landstings- och kommunpolitiken. Ett nytt politiskt landskap har regionalt och lokalt skapat nya parlamentariska lösningar. Det har självfallet inte varit möjligt utan förhandlingar och svåra uppoffringar, och det gäller inte minst i vår egen kommun Norrköping.

Ur ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att många av vårt lands välfärdsreformer vuxit fram i brytningspunkten mellan Socialdemokraternas strävan efter jämlikhet och liberalernas förvar av individens frihet.

I Norrköping har de styrande partierna träffat en uppgörelse om lagen om valfrihet (LOV) som öppnar för privata utförare inom hemtjänsten. Vi har även ställt oss bakom en remiss på utredningen ”Vinster i välfärden” som innebär att vi säger nej till vinsttak, men ja till skärpta krav på kontroll av alla utförare.

Det här var inga enkla beslut för Socialdemokraterna i Norrköping, men betydligt bättre än alternativen.

För det första hade LOV fått en annan och för oss sämre utformning om vi inte varit med och påverkat. Då är det till exempel inte säkert att vi fått med samma krav på personalens lika villkor. För det andra innebär samarbete ett givande och ett tagande, och i Norrköping har den styrande kvartetten sedan 2014 gjort stora insatser för att bygga bort bristen på platser inom äldrevården och förstärkt skolan för att alla elever ska få det stöd de behöver. De nya resurserna har riktats till de skolor som har störst behov. För att förstärka välfärden har vi höjt skatten. Vi har dessutom enats om offensiva satsningar på tillväxt för att fler jobb ska skapas och att fler ska kunna ta de lediga jobben. Nu ser vi resultatet i form av en kraftig ökning av antalet nya jobb.

Sammantaget är det ingen tvekan om att vi Socialdemokrater med stolthet kan stå för innehållet i den politik vi tillsammans med (L), (C), och (KD) varit med och genomfört i Norrköping.

Sverige behöver en stark regering även nästa mandatperiod. Styrkan kan inte enbart bygga på ett tillräckligt stort parlamentariskt underlag utan måste i första hand baseras på att partierna har en samsyn i de viktiga politiska frågorna. I många kommuner finns uppenbarligen denna samsyn, och vi kan inte se att det skulle vara omöjligt att åstadkomma detta även på riksplanet.

Socialdemokraterna och huvuddelen av de borgerliga är ense om att det krävs stora investeringar i infrastruktur och utbildning de kommande åren. I säkerhetsfrågorna finns det i Sverige en lång tradition av samarbete och vilja till samsyn. När det gäller försvars- och energifrågorna finns redan uppgörelser.

Även när det gäller välfärden finns mycket som förenar. Ett ökat antal äldre och en snabb ökning av befolkningen sätter press på stora delar av trygghetssystemen. Därför behövs en stark regering för att försvara den generella välfärden. Ur ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att många av vårt lands välfärdsreformer vuxit fram i brytningspunkten mellan Socialdemokraternas strävan efter jämlikhet och liberalernas förvar av individens frihet.

Till detta ska läggas att Sverige, oavsett vad vi vill och vad som händer med till exempel EU-samarbetet, lever i en värld där vi i allt större utsträckning påverkas av våra grannar och av globala skeenden. Klimatfrågan är förstås det mest uppenbara exemplet. Det betyder att vi måste agera internationellt och att vi måste samverka med likasinnade. Det understryker ytterligare behovet av en svensk regering med ett tydligt och starkt mandat.

Därför är dagens hårda debattklimat olyckligt. Angreppen är hårda, tonen oförsonlig och utrymmet för problematisering och resonerande minimalt.

Om Socialdemokraterna menar allvar med ambitionen att om så krävs kunna samarbeta med andra, så måste vi börja med att förändra vår egen retorik. Det går till exempel inte att i ena stunden bunta ihop de borgerliga partier och kalla dem högerpartier, för att i nästa ögonblick sträcka ut handen i förhoppningen om ett samarbete.

Återigen, viktigast i ett regeringssamarbete är självfallet politikens innehåll, att vi kan stå för det praktiska resultatet. Kan vi inte det ska vi definitivt välja bort makten. Samtidigt ska inte orden och retoriken underskattas, och det som sägs före ett val påverkar rimligtvis också det som sägs efter valet.

DN Debatt. 23 juni 2017

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.