Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vindkraft ska prövas på samma villkor som andra intressen”

Forskningsprogrammet Vindval är varken för eller emot vindkraft. Vår uppgift är att ta fram kunskaper om vindkraftens effekter på människor, natur och miljö, skriver Kjell Grip och Kerstin Jansbo från Vindval i en replik.

Som ansvariga för forskningsprogrammet Vindval har vi följande kommentarer till Lars Jonssons och Jan Troells artikel på DN Debatt 30/12:

Jonsson och Troell hävdar att forskningsprogrammet ”styrs helt av politiska direktiv att underlätta för vindkraften”. Vindval styrs inte av några sådana direktiv. Vi är varken för eller emot vindkraft. Vår uppgift är att ta fram kunskaper om vindkraftens effekter på människor, natur och miljö. Forskningsprogrammet omfattar ett 30-tal projekt, varav flera handlar om påverkan på människors intressen, till exempel vindkraftens inverkan på landskap och kulturmiljö samt människors upplevelser av ljud från vindkraftverk. Andra projekt handlar om hur vindkraften påverkar bl.a. fiskar, fåglar, fladdermöss, renar och vilt. Resultaten från forskningen ska kunna användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser vid prövning av förslag till vindkraftsetableringar.

Vindvals forskningsprogram följer Naturvårdsverkets regler för forskningsfinansiering. Efter en diskussion om forskningsbehov görs en utlysning till universitet och högskolor. Ansökningarna granskas av en oberoende granskningsgrupp av forskare, som föreslår en prioritering av de kvalitativt bästa forskningsprojekten. Energimyndigheten beslutar om finansiering baserat på projekt som prioriterats högst avseende vetenskaplig kvalitet och relevans. När en forskningsrapport är klar granskas dess vetenskapliga kvalitet av oberoende externa forskare.

Den samlade vindkraftrelaterade miljöforskningen hittills, både här i Sverige och internationellt, visar att vindkraftens samlade miljöeffekter är få och små. Det innebär inte, att det inte finns några problem. Det som är viktigt vid prövning av vindkraft är att ärendet tas in i planeringsprocessen på samma villkor som andra intressen. Vindkraftsparker passar inte överallt. Det gäller i förhållande till såväl människor, som natur och miljö.

Kjell Grip, ordförande Vindval
Kerstin Jansbo, projektledare Vindval

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.