Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Vindruvor och paprikor är rena giftcocktails"

Naturskyddsföreningen avslöjar ny opublicerad granskning från EU-kommissionen som visar på allvarligt överskridna gränsvärden för giftiga kemikalier i jordbruket: Värst är vindruvorna. Av frukt och grönsaker som produceras inom EU innehåller hälften resthalter av kemiska bekämpningsmedel. Värst är vindruvor där över 70 procent innehåller giftiga preparat. Det visar en ny omfattande granskning som EU-kommissionen gjort på 65 000 livsmedelsprover. Av de prover där gifthalten har en omedelbart negativ effekt på hälsan kom cirka 60 procent från vindruvor. I vissa fall överskeds den för barn tillåtna resthalten med över 900 procent. Dessutom ökar antalet olika bekämpningsmedel i ett och samma livsmedel - exempelvis kan paprika innehålla upp till 29 olika preparat. Det skriver Mikael Karlsson och Emelie Hansson, ordförande respektive jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Allt fler giftiga kemikalier sprids som bekämpningsmedel över åkrar och fält i Europa. Den stora användningen i odlingarna visar sig nu även i tester av mat som säljs i europeiska butiker, också i Sverige.

Vi kan i dag avslöja resultaten från en ny omfattande EU-granskning som ännu inte publicerats. 65.000 prover granskades av EU-kommissionens Food and Veterinary Office och i 46 procent av proverna hittades rester av bekämpningsmedel. I 4,5 procent överskreds EU:s gränsvärden. Värst var vindruvor.

Antalet överskridanden minskade något jämfört med tidigare undersökningar men granskningen visar på en ny oroande trend: antalet olika bekämpningsmedel i ett och samma prov ökar. 1997 hittades rester av fler än två bekämpningsmedel i 15,5 procent av proverna vilket kan jämföras med 27,7 procent i den nya rapporten. 1997 hittades som mest åtta rester i ett och samma prov.

Det värsta exemplet i den nya undersökningen var en paprika som innehöll rester av 29 olika bekämpningsmedel. Vi tvingas dra slutsatsen att odlarna tycks försöka undvika att överskrida gränsvärden för enskilda bekämpningsmedel genom att använda flera olika preparat. För den omgivande miljön kan detta göra situationen värre - forskningen visar att kombinationer av olika giftiga kemikalier kan ge en högre giftverkan och slå mot fler arter, vilket drabbar den biologiska mångfalden än värre.

EU:s regler hanterar inte alls detta problem idag utan tillåter beslut om både bekämpningsmedel och gränsvärden utan nödvändig hänsyn till kombinationseffekterna. Resultatet i EU-undersökningen måste leda till moderniserade regler som bygger på vetenskap och en större försiktighet, menar vi.

Naturskyddsföreningen har den senaste tiden uppmärksammat halterna av bekämpningsmedel i maten. En viktig anledning är att när dessa giftiga kemikalier sprids i naturen kring odlingarna så påverkar det förutsättningar för liv. Ytterst drabbar det den biologiska mångfalden på genetisk nivå. Mångfalden av arter av växter, djur och svampar i naturen är en förutsättning för vår välfärd. Rika ekosystem producerar mat, vatten och en lång rad andra livsnödvändiga varor och tjänster vilkas värden vida överstiger global BNP. En rik mångfald är nödvändig för att ekosystem och samhällen lättare ska kunna anpassa sig vid förändringar, till exempel klimatförändringarna. I dag minskar antalet arter snabbare än någonsin i planetens historia.

Den ökande användningen av bekämpningsmedel drabbar dessutom bönder och lantarbetare hårt. En WHO-studie från 1990 visade att 25 miljoner arbetare förgiftades årligen och att tio procent av alla dödsfall i samband med jordbruksarbete orsakas av bekämpningsmedel.

I den nya EU-studien hittades flest antal prover med resthalter i frukt och grönt där 49 procent innehöll bekämpningsmedel. Värst var vindruvorna där 72 procent innehöll bekämpningsmedelsrester. 4,7 procent av samtliga frukt och grönt-prover överskred gränsvärdena. Det visar tydligt att även allmänhetens hälsa kan ta skada av giftanvändningen.

För vissa kemiska bekämpningsmedel har EU:s experter angett en akut referensdos, det vill säga en dos där halten har en omedelbar effekt på hälsan. I 124 prover överskreds den akuta referensdosen och 73 av dessa var vindruvor. Totalt togs 2.479 prover på vindruvor som odlats avsedda att ätas färska. I några enstaka fall överskreds den akuta referensdosen för barn med 900 procent. Vindruvorna är verkligen matens värsting.

Det finns dessbättre ekologiska druvor men de utgör endast ett fåtal procent av livsmedelskedjornas utbud. Handeln, menar vi, har ett ansvar att utöka utbudet ekologiska druvor så att vi kan äta nyttig frukt och grönt, som inte hotar den biologiska mångfalden eller hälsan. Viner som gjorts av ekologiska druvor finns emellertid i ett ökande utbud och är inte dyrare än de konventionella.

Vi har tidigare presenterat en undersökning där halten av bekämpningsmedel i vin undersöktes. Granskningen visade halter av bekämpningsmedel i alla vinsorter gjorda av konventionellt odlade druvor. Livsmedelsverket har i mediekommentarer om undersökningen menat att halterna av bekämpningsmedel är för små för att påverka hälsan. Det är märkligt eftersom det inte alls finns några gränsvärden för rester i vin. Och även om så vore fallet är kommentarerna obegripliga eftersom fem av de cancerframkallade, hormonstörande och reproduktionsstörande ämnen som vi visade finns i vin, nu är på väg att förbjudas inom EU. EU-kommissionen menar att ämnena är så farliga att endast nolltolerans är möjlig. I ett förslaget till ny EU-förordning som just nu slutförhandlas av ministerrådet och parlamentet kommer dessa ämnen att förbjudas. Det skulle i Sverige innebära att max åtta procent av dagens bekämpningsmedelssorter förbjuds genom den nya förordningen. Den svenska regeringen har drivit på och stött förslaget.

Om nu Livsmedelsverkets toxikologer i medierna ifrågasätter den svenska regeringens och EU-kommissionens bedömning att dessa ämnen är så giftiga att de måste förbjudas, är det djupt allvarligt, anser vi.

Den nya EU-lagstiftningen är ett positivt steg i rätt riktning. Vi hoppas nu att de svenska EU-parlamentarikerna och den svenska regeringen arbetar hårt för att kemikalieindustrins lobbyister inte i sista stund ska ändra väsentligheterna i lagstiftningen. Men det skrämmande resultatet av den nya EU-granskningen, som kommissionen nu tycks vänta med att publicera för att inte störa förhandlingarna om den nya lagstiftningen, ger nya signaler.

EU:s myndigheter måste omgående börja arbeta med ytterligare förbättringar som tar hänsyn till kombinationseffekterna på hälsa och miljö av flera ämnen. Det ska inte vara möjligt att komma undan gränsvärdena genom att blanda giftcocktails.

Mikael Karlsson
Emelie Hansson

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.