Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Visst handlar det om registrering"

Vi förstår att Socialstyrelsens avsikt inte är att peka ut enskilda rökare eller soffpotatisar med sitt register. Faktum kvarstår: Lagstadgat rapporteringstvång av vårdåtgärder mot en osund levnadsvana kopplat till personnummer innebär registrering av osunda svenskar. Varför hävdar Socialstyrelsen så envist motsatsen och varför vägrar man diskutera integritetsproblemen, skriver läkare och forskare.

Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) försöker ro i land Öppna jämförelser av vårdens kvalitet, ekonomisk resultatstyrning, verksamhetsutveckling och forskning som ett ”allt-i-ett-projekt”. Åtgärderna mot osunda levnadsvanor ingår i detta. Emellertid är det diskutabelt hur ett samtal om levnadsvanor ska definieras. Socialstyrelsen använder sig av antal minuter för att klassificera hur avancerad insatsen var. Det är ett mått som är mycket sårbart för manipulation. Verksamheten drivs att visa upp omfattande insatser och positiva resultat . Det gör inrapporterade data otillförlitliga.

När landstingen dessutom ger ekonomiska belöningar blir tillförlitligheten ännu lägre. Vi får uppvisningsregister med mycket avlägsen koppling till verkligheten. Någon verklig förbättring kan inte nås med utgångspunkt från detta, knappast heller någon kunskap om vårdens effektivitet. Myndigheten för vårdanalys har för övrigt nyligen varnat för okritisk och förenklad användning av Öppna jämförelser. De kritiserar också de ingående myndigheternas otydliga rollfördelning och intressen: www.dn.se/debatt/rankninglistor-forbattrar-inte-kvaliteten.

Med strategin att förneka förekomsten av sekretess- och integritetsproblematik riskerar man även att rasera allmänhetens förtroende. En sådan utveckling vore förödande för framtida angelägen registerforskning.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm säger i P1-morgon att ”vi vet att primärvården är väldigt dålig på” att tala med patienter om levnadsvanor. Bilden av ointresse i primärvården är emellertid felaktig. Varför sprider Socialstyrelsen denna myt? Den tidigare patientenkäten innehöll personligt ställda frågor, såsom: ”Diskuterade läkaren alkoholvanor med dig vid ditt senaste besök?” Då svarade 86 procent ”Nej, det behövdes inte” och endast tre procent att ”Nej, men jag hade önskat det”.

Utöver för de tre procenten som aldrig fick fick frågan finns givetvis fler tillfällen när primärvården missar att diskutera levnadsvanor med patienten. Det måste göras i förtroende och anpassat till just den individ som vill ta emot hjälp till förändring. Socialstyrelsens stelbenta riktlinjer fungerar inte i ett professionellt patientsamtal. De bygger på i många fall små och metodologiskt svaga studier. Exempelvis rekommenderas för alkoholöverkonsumtion en enstaka ”Rådgivning 15–30 minuter”. Det avråds från att följa upp med ytterligare samtal! En nyligen publicerad, gedigen amerikansk genomgång kommer till en helt annan slutsats när det gäller alkohol: många kontakter med korta interventioner har bäst evidens för effekt.

Socialstyrelsens förnekar att det skapas en databas med osunda svenskar. Kommer desinformationen att fortsätta också om förslaget blir verklighet? Vi anser att befolkningen har rätt till information om vilka uppgifter som lämnar sjukvårdens mottagningsrum. De föregivna fördelarna med registreringssystemet är aningslöst överdrivna. Nyttan och riskerna behöver balanseras med betydligt större omsorg än hittills. Detta kräver en öppen och saklig debatt.

Catarina Canivet, allmänläkare, Lund

Saskia Bengtsson, allmänläkare, Bankeryd

Josabeth Hultberg, allmänläkare, Norrköping

Jonas Sjögreen, allmänläkare,Västerås

Per-Olof Östergren, professor i Socialmedicin, Lunds universitet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.