Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde”

Föråldrade skolböcker. Att kvinnliga förebilder i historien skulle saknas är en myt. De syns bara inte i böckerna, eftersom historieskrivarna tagit för givet att världen alltid varit styrd av män. Men starka kvinnor med makt har alltid funnits. Nu är det hög tid att de också skrivs in i historieböckerna, skriver författarna till en ny bok.

Nu höjs röster från en rad håll om att synliggöra alla bortglömda kvinnor. Musiker protesterar mot en mansdominerad musikhistoria, Ebba Witt Brattström har länge arbetat för att lyfta fram osynliggjorda kvinnliga författare och konstvärlden förundras varje gång en ny kvinnlig konstnär ur det förflutna får ta plats. Är det dags för en omdaning av historien? Ett fokusskifte som breddar och berikar, inte tittar enögt och förminskar?

Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spend­rups uttalande om att ”kvinnor historiskt sett inte sysslat så mycket med företagande” ger ny aktualitet åt en fråga som länge har debatterats bland historiker. Det finns numera mycket forskning som visar att kvinnor har drivit både gods och gårdar, bruk och handelshus i flera sekler. Men det är som att gå runt i tjock sirap, de nya rönen når inte allmänheten. Skolans historie­böcker har fått stark och välgrundad kritik för sina föråldrade och förenklade perspektiv och förlagen vill inte bekosta omskrivning. Därför får våra skolbarn fortfarande lära sig att Sveriges historia handlar om medelålders män med makt, alltifrån Sten Sture och Gustav Vasa, via Axel Oxenstierna och Karl XIV Johan till Per Albin Hansson och Olof Palme.

Hade man låtit se över skolböckerna hade eleverna fått lära sig att kvinnor alltifrån medeltiden regerat på många platser i världen och att en betydande del av Europa styrdes av kvinnor, änkedrottningar och kvinnliga förmyndarregenter. I Norden har vi haft flera mäktiga drottningar som aldrig nämnts i våra historieböcker – drottning Filippa som härskade i flera omgångar mellan 1413 och 1430, eftersom hennes make Erik av Pommern sällan hade tid att befinna sig i Sverige. Gustav Vasas andra gemål, Margareta Leijonhufvud, delade i praktiken makten med maken eftersom det svenska politiska systemet mer påminde om ett stort familjeföretag än om en modern stat med institutioner och myndigheter. Drottningen deltog helt självklart i härskandet. Änkedrottning Kristina, Gustaf II Adolfs mor, styrde med fast hand över sina barn och genom dem över viktiga delar av svensk politik.

Drottningarnas icke berättade historia utgör endast toppen av isberget. Forskning visar att på gods och gårdar var kvinnornas betydelse, ur ett maktperspektiv, ännu större. Som kvinnliga godsägare, brukspatroner och gårdsbruksansvariga drev de och förvaltade egendomar, de tillsatte och avsatte präster, landssekreterare och tullnärer för att på ett effektivt sätt kunna kontrollera lokalsamhället. Det är lätt att hitta långa perioder då kvinnorna spelade huvud­roller i svensk lokal och regional historia. En sådan är 1700-talets två första decennier, under Karl XII:s nordiska krig. Omkring 200 000 svenska män, nästan hälften av den vuxna manliga befolkningen, dog i fält – flertalet i dysenteri. Att landet överlevde trots denna demografiska åderlåtning berodde på att kvinnorna tog männens plats, såväl på vanliga bondgårdar som på bruk och herrgårdar. Andelen kvinnliga gårdsbruksansvariga och brukspatroner – vad vi i dag skulle kalla företagsledare – sköt i höjden och satte stark prägel på det ekonomiska livet både i stad och på landsbygd.

En av få kvinnor som funnits med i äldre historieböcker är Ebba Brahe, men då känd som Gustav II Adolfs ungdomskärlek. Sådan anekdotisk historia är nu borta från skolans läroböcker. Men kanske borde Ebba Brahe göra come back som exempel på reell kvinnomakt; hon förtjänar att lyftas in som den politiska och ekonomiska aktör hon var. Hon drev bergsbruk i Bergslagen och tillhörde genom ekonomiska investeringar, i likhet med sin dotter och svärdotter, de många kvinnor som deltog i att etablera det svenska väldet i Skåne – en ekonomisk verksamhet med politisk betydelse. Hon tågade inte över Bält och hon stred inte vid slaget i Lund men deltog med andra medel. Sådana kvinnor kan det göras långa listor av om man vill men det är trots allt inte det viktiga. Det vi vill se är att kvinnors liv och verksamhet blir en lika central del av historien som mäns.

Varför har kvinnorna glömts bort? Har man medvetet osynliggjort dem? Kanske i vissa fall, men troligen är svaret på frågan enklare än så: vi har skådat historien med nutidens glasögon och i förväg bestämt oss att för att det måste ha varit männen som alltid härskade, eftersom det har varit så under industrialiseringen och urbaniseringen på 1800- och 1900-talen. Vår bild av det förflutna präglas av just denna epok då historia och arkeologi blev akademiska vetenskaper med institutioner, professurer, tidskrifter, kurser och produktion av läromedel. Det var nu som akademiker slog fast att hela förhistorien skulle indelas i sten-, brons- och järnålder, det vill säga med utgångspunkt i vissa specifika redskapsmaterial som hanterades av huvudsakligen manliga hantverkare. Det var vid denna tid som historien kom att förknippas med kungar, krig och andra manligt genuskodade aktiviteter. Det var under denna korta epok som historiens kvinnor glömdes bort.

För 1800-talets människor var kvinnornas maktlöshet, både i dåtida nutid och i historisk tid, så självklar att den sällan eller aldrig ifrågasattes eller problematiserades. Sveriges historia var, med Geijers berömda ord, en historia om dess konungar. Inte om dess drottningar. Lokalhistorien handlade om godsägare, präster, förbipasserande arméer, upprorsledare och en och annan knekt. När man läser läroböcker och artiklar från decennierna kring 1900 framstår det förflutna nära nog som enkönat. En starkare sinnebild av patriarkatet är svårt att visualisera.

I dag, hundra år senare, skådar vi det förflutna genom ett manligt filter som har ytterst lite med det nutida samhället att göra. I och med det gör vi oss själva en otjänst. Vår historia är en reservoar av mänskliga erfarenheter som berikar oss i den mån vi väljer att ta dem till oss, inspireras av dem, lära oss av dem. Genom att lyfta in halva den historiska svenska befolkningen från kylan har vi allt att vinna och ingenting att förlora mer än fördomar och okunskap.

”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”

• Boken utkommer den 8 mars och berättar om ”den största vita fläcken i svensk historia”.
• Eftersom kvinnor var omyndiga skrevs deras namn sällan i dokument, trots att de i praktiken ofta styrde. Skarhults gods i Skåne var likt många familjeföretag i Sverige officiellt en männens värld. Men i praktiken var det affärsverksamheter som styrdes av kvinnor.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.