Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Webbsidan är ett led i ett brett arbete mot främlingsfientlighet”

Webbsidan för att bemöta myter om invandring och minoriteter är ett led i ett brett arbete mot främlingsfientlighet och rasism som regeringen bedriver. Toleransen och öppenheten måste ständigt försvaras och en huvudutmaning för mig är att vi ser till att Sverige fortsatt är öppet och tolerant, skriver integrationsminister Erik Ullenhag i en slutreplik.

Anna Troberg (DN.se/debatt 19/12), Andreas Johansson Heinö och Paulina Neuding (DN.se/debatt 20/12) samt Gunnar Sandelin (DN.se/debatt 20/12) ifrågasätter på olika sätt den webbsida om myter om invandrare och minoriteter som jag presenterade häromdagen.

Integrationsfrågan är en av Sveriges största framtidsutmaningar. En tidigare omhändertagandementalitet har gjort att alldeles för många utrikes födda fastnat i ett utanförskap. Vi behöver därför vända på varje sten för att minska gapet i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda och arbeta för att nyanlända invandrare snabbare kommer i jobb och lär sig svenska. Kampen mot främlingsfientligheten handlar i grunden om att stå upp för ett samhälle där alla behandlas lika, men ett öppet och tolerant Sverige är också en förutsättning för att integrationen ska fungera bättre. Webbsidan för att bemöta myter om invandring och minoriteter är ett led i ett brett arbete mot främlingsfientlighet och rasism som regeringen bedriver.

Heinö och Neuding, som båda bidrar till att fördjupa den svenska integrationsdebatten, har invändningar mot ett par av myterna som tas upp på webbsidan. Debattörerna menar att vi skulle tala om massarbetslöshet om 14,7 procent var arbetslösa och att det därför inte kan vara helt fel att tala om massinvandring när 14,7 procent är utrikes födda. Skillnaden är följande: Målet för politiken är full sysselsättning, om då 15 procent skulle sakna jobb är det rimligt att tala om massarbetslöshet. Och visst, för den som har målet att det inte ska finnas några utrikes födda i Sverige kan det vara rimligt att säga att det varit en massinvandring till Sverige. Men, den myt som bemöts på hemsidan är att den s k ”massinvandringen” leder till att svenskar kommer att bli i minoritet i Sverige. Statistiska centralbyråns beräkningar visar att detta just är en myt.

Heinö och Neuding tycker också att jag förtiger att det finns de som vill ha en mer restriktiv flyktingpolitik. Självklart gör jag inte det. Jag har som folkpartist i många år verkat för en solidarisk flyktingpolitik och jag är väl medveten om att inte alla tycker som jag. Men den myt som florerar och som bemöts på webbsidan är att ”Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof”. Det är just en myt; svenska folket är mer positiva till invandring och invandrare än för 20 år sedan.

Det förvånar mig dock att Heinö och Neuding för fram att det skulle finnas ”tabun i den svenska debatten om integration och invandring” och exemplifierar det med att jag inte skulle vara intresserad av att diskutera jämställdhetsutmaningen som finns när det gäller människor som har flytt eller invandrat till Sverige. Sedan jag tillträdde som integrationsminister har jag gång på gång lyft fram att den kanske största jämställdhetsutmaningen i dag ligger i att bryta utrikes födda kvinnors utanförskap. Förklaringen till den bristande jämställdheten bland utrikes födda beror sannolikt dels på att människor kommit från länder som inte kommit lika långt när det gäller jämställdhet som Sverige, dels på strukturer i mottagandet här. Nyligen tillsatte jag därför en utredning för att titta på hur utrikes födda kvinnor snabbare kan få jobb, bland annat ska det utredas om föräldraförsäkringen skapar inlåsningseffekter.

Ett par av debattörerna tar också upp frågan om invandringens kostnader och det faktum att det på webbsidan framgår att det inte finns belägg för att hävda att invandringen kostar tiotals miljarder kronor. Den rapport som ofta nämns i debatten är Jan Ekbergs ”Invandringen och de offentliga finanserna”. Flera debattörer har hävdat att Ekberg varit regeringens utredare, vilket dock inte stämmer. Ekbergs rapport har olyckligt uppfattats som en beräkning av invandringens kostnader. Men, precis som Ekberg själv understryker i sammanfattningen, tar inte rapporten med de effekter som invandringen har på tillväxten. I sammanhanget är det också viktigt att understryka att det finns rader av studier som pekar på att invandring är ekonomiskt positivt för ett land, framför allt på sikt. Men visst är invandring i perioder förenat med kostnader. Och precis som flera påpekat – argumenten för invandring är inte i första hand ekonomiska. Den viktigaste slutsatsen när det gäller kostnaderna handlar om att se till att förbättra integrationen så att fler får chansen att bidra genom att ha ett jobb att gå till.

Sverige utmärker sig i dag i Europa för att vi är mer öppna och toleranta än andra länder. Det har vi all anledning att vara stolta över och det är också något vi kommer tjäna på i en globaliserad värld. Men toleransen och öppenheten måste ständigt försvaras och en huvudutmaning för mig är att vi ser till att Sverige fortsatt är öppet och tolerant.

Erik Ullenhag, integrationsminister (FP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.