Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN 150 år

När djävulen avskaffades

1909 var året då Dagens Nyheter faktiskt ”avskaffade” djävulen. De artiklar som tidningen publicerade med start den 14 februari blev ett genombrott för tidningen som debattorgan. Under två månader fick präster, teologer och vetenskapsmän svara på om de tyckte att kyrkan skulle hålla fast vid tron på helvetet och djävulen eller om det inte var dags att modernisera. Frågan var brännande, visade det sig.

Idén till artiklarna fick den relativt nyanställde journalisten Anton Karlgren efter att ha besökt en debatt i Folkets hus med rubriken ”Kristendomen och den fria tanken”, där dessa ”nyare” tankar diskuterades.

Först ut att tycka till i DN var en kyrkoherde i en församling i Stockholm. Han tyckte att det var omöjligt att ta bort allt i kyrkböcker som hade med djävulen att göra, ”äfven om man ansåge sig ha rätt”. Och hur skulle man göra med Nya testamentet? Det går inte att reformera kristendomen som man ändrar kommunala lagar, sa han.

En regementspastor framhöll att präster sällan predikar någon djävulslära, men att det är svårt att bortse från de gräsliga utbrott av ondska som historien är full av. ”Det vore en förolämpning mot mänskligheten att påstå att den är mänsklig”.

Sammanlagt deltog sju präster, en biskop, fem teologiprofessorer och fyra vetenskapsmän i den så kallade djävulsstriden som bitvis var hetsig. En av professorerna var Nathan Söderblom, senare ­ärkebiskop. Man dryftade syndens ursprung, det godas och ondas ­existens samt förekomsten av en ”personlig djäfvul” och dess förmodade koppling till sinnessjukdom.

Det senare fick flera läkare att reagera. De hörde av sig till redaktionen och förklarade att sinnessjukdom kom från hjärnan – allt annat var förlegad medeltida tro.

Debatten drogs till sin spets när pastorn Nils Hannerz tog strid för att det inte fanns någon ”djävulsdogm” inom svenska kyrkan, och förklarade att han var beredd att försvara sin uppfattning inför Stockholm stads domkapitel.

När domkapitlet inte ville ta upp ärendet, gick DN:s medarbetare Anton Karlgren vidare. Han ville verkligen ha svar på frågan om man kunde vara präst och inte tro på helvetet. I samförstånd med pastorn anmälde Karlgren honom för ”förnekelse av den lutherska läran i den punkt som rör djäfvulen”.

Domkapitlet svarade att pastorn hade handlat ”synnerligen obetänksamt”, men någon disciplinär bestraffning fick han inte. Karlgren konstaterade att han hade fått svar på sin fråga och den 27 maj 1909 skrev han i tidningen om den historiska dagen då djävulen fick sin ”dödsattest”. ”Utan allt för öfverdrifven pomp och ståt försiggick i går kl 11.10 förmiddagen djäfvulens jordfästning i konsistoriets lokal i Storkyrkan”, skrev han. Djävulen var ”avskaffad” och debatten blev omtalad länge.