Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Böcker

Libera me

Mary Wollstonecraft (1759-1797) – brittisk författare och feminstisk pionjär, mest känd för boken ”Till försvar för kvinnans rättigheter”.
Mary Wollstonecraft (1759-1797) – brittisk författare och feminstisk pionjär, mest känd för boken ”Till försvar för kvinnans rättigheter”. Foto: famouspeople / Alamy

Kjell Espmark skriver dikt om Mary Wollstonecraft.

Vilket löfte var inte 1789!

Men revolutionen var ofullbordad –

kvinnans husarrest bara förlängdes.

Ett dekret i ämnet var uppenbart plitat

med det skrivdon författaren bar mellan benen.

Hans stickande mödrar dög som vittnen

kring giljotinen där karlarna vårdade jämlikheten.

Mitt svar var The rights of woman.

Mitt eget öde blev spridda skärvor.

En tid i ett fruset Paris

där husen svettades misstänksamhet

och ett uppsnappat brev betydde schavotten.

En kärlek som förde till Sverige

på vettlös spaning efter en skatt –

allt det gav var stanken av sill

som åkrarna gödslats med.

Min andra dotter blev min död. Läkarens

fingrar kunde nog krafsa ut placentan

men hade febern med sig in.

Också min mission var ofullbordad.

Men dödsåret 1797

under namnet Mary Wollstonecraft

fick inte stå oemotsagt.

Historien tvingade in mig i slagsmål

med konstaplarna på Londons gator

mer än ett sekel senare. Och ställde mig i spetsen

för kvinnornas intåg i parlamentet

i en sky av flisor från sprängda dörrar.

Kjell Espmark är aktuell med boken ”Dikter om kärlek” (Norstedts). Han är även Månadens diktare i P1.