Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Bokrecensioner

Reza Aslan ”Upprorsmakaren”

Reza Aslans ”Upprorsmakaren” har gett upphov till häftig ilska bland kristna fundamentalister.
Reza Aslans ”Upprorsmakaren” har gett upphov till häftig ilska bland kristna fundamentalister. Foto: Malin Fezehai

Medryckande om rebellen från Nasaret. Jesus var aldrig kristen. Kristendomen skapades av folk som aldrig träffat honom eller ens besökt det heliga landet. Reza Aslans kontroversiella bok om den historiske Jesus har kommit på svenska.

Roman

Reza Aslan
”Upprorsmakaren”
Övers: Margareta Eklöf
Weyler förlag

Palestina runt år noll var en tummelplats för personer med messianska ambitioner. Här vandrade bland många andra profeten Theudas, Athronges, den mystiske ”egyptern”, ”samariern”, Hesekia, Simon från Pereen, Judas från Galileen, Menachem, Simon som var son till Gioras och Simon bar Kokhba.

De apokalyptiska profeterna i Palestina var lika talrika och framfusiga som telefonförsäljare i en svensk galleria.

Den amerikanske teologen Reza Aslan försöker i studien ”Upprorsmakaren” komma fram till varför just Jesus från Nasaret av alla dessa Messiasaspiranter gav upphov till en ny religion. Hans svar är att det gjorde han egentligen inte. I själva verket var Jesus lik alla de andra som irrade runt i en orolig period och utmanade Roms ockupation av området. Någon annan skapade kristendomen, långt efter hans död. Jesus föddes som jude, dog som jude och levde mycket långt ifrån det som skulle bli den kristna tron.

Reza Aslans bok gav, när den utkom i USA, inte oväntat upphov till häftigt missnöje bland kristna fundamentalister. Det var inte det att han kom med några nya rön eller åsikter. Hans bok lutar sig på teologisk forskning – den svenska upplagan innehåller drygt 70 sidor noter – och innebär i princip blott en sammanfattning av forskningsläget. Men Aslan är född i Iran, och trots att han växte upp som innerlig kristen blev han så småningom troende muslim. Indignationen är stor.

Det finns många böcker på temat Jesus och Messias. Grundtanken är att det är två olika personer man talar om, varav bara den första är biografisk och historiskt förankrad. Den senare är en litterär, metafysisk och ideologisk konstruktion. På svenska finns tidigare till exempel Villy Sørensens ”Jesus och Kristus”, Philip Pullmans ”Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren” och Jonas Gardells ”Om Jesus”.

I ”Upprorsmakaren” beskriver Aslan kunnigt och medryckande den miljö där Jesus växte upp – de historiska, ekonomiska och politiska omständigheterna och de idéer som frodades hos den romerska makten, den korrumperade religiösa eliten och hos vanligt folk som Jesus. På så vis fyller han med vetenskap de historiska glapp som Bibeln är full av och som brukar lämna fältet fritt för uttolkningar snarare grundade i tro.

Somliga självklara fakta blir aldrig självklarheter för den fromma troende. Jesus uppfyllde till exempel de flesta av de hårda verifikationskrav som ställdes på den äkta Messias. Det gjorde å andra sidan även alla de andra profeterna, eftersom de likt Jesus hade det vi kallar Gamla testamentet att använda som manual. Jo faktiskt: Moseböckerna och de andra skrifterna i GT var hyfsat välkända och riktigt populära även på Jesus tid.

Han och hans lärljungar gjorde sitt bästa för att uppfylla profetiorna om en Messias som skulle komma med svärdet i handen och återta judarnas land från ockupanterna. Upproret motarbetades av den romerska administrationen och det korrupta prästerskapet. Upprorsmannen greps och avrättades.

Så vem uppfann kristendomen? Nya testamentet består av 27 böcker. Mer än hälften av dem är antingen skrivna av eller handlar om Paulus. Paulus hette från början Saul och var farisé. I likhet med de allra flesta andra författare i Nya testamentet hade Paulus aldrig träffat den historiske Jesus. Däremot var han djupt föraktad av dem som faktiskt hade gjort det, bland andra Jesus bror Jakob och det som var kvar av apostlar och församling i Jerusalem.

Paulus tillhörde i stället de bildade, skrivkunniga exiljudar som var fullständigt ointresserade av Jesus nationalistiska uppror mot makten. Dessa strategers idéer om Jesus som Guds son skulle ha betraktats som en hädelse av värsta slag av Jesus själv, om han hade fått något att säga till om.

I stället andas Paulus ut sedan hela Jerusalem förstörts av romarna år 70 och de kvarvarande vittnena till Jesus liv och verk dödats. Nu kan han skapa en ny religion som försöker frikoppla Jesus från den förbjudna judendomen och lägga all skuld för offerdöden på judarna, samtidigt som romarna praktiskt nog fritas från all skuld.

Ta till exempel episoden då Roms ståthållare Pontius Pilatus tvår sina händer. Den är ett mästerstycke till historieförfalskning. Verklighetens Pilatus var en vidrig och brutal person som föraktade judarna och deras religion och nyckfullt sände tusentals av dem till korset utan rättegång. Faktum är att invånarna i Jerusalem skickade en officiell klago­skrift till Rom om Pilatus grymhet. Tre år efter Jesus död sände Pilatus ut en trupp efter en annan Messias, som höggs i bitar med sina anhängare. Efter detta kallades han tillbaka till Rom för att förklara brutaliteten och kom aldrig åter till Jerusalem.

Denne man skildras i de senskrivna evangelierna som ett under av tålmodighet och respekt som absolut inte vill ha Jesus blod på sina händer. Med hjälp av sådana konstruktioner kunde kristendomen överleva och frodas. Paulus var en skicklig, opportunistisk entreprenör som skapade världens kanske största och mest inflytelserika företag: kristendomen.

Jesus, å andra sidan, vänder sig i sin grav.