Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Böcker

Boom för bibelöversättningar

Varje ord i Bibeln ska diskuteras och avvägas i samband med en ny bibelöversättning.
Varje ord i Bibeln ska diskuteras och avvägas i samband med en ny bibelöversättning. Foto: Olaf Jentzsch

Guds ord må vara evigt – men det behöver uppdateras med jämna mellanrum. "Folkbibeln" kom i reviderad form i oktober, och nya provöversättningar av "Bibel 2000", Sveriges mest spridda bibel, pågår. Samtidigt har nätet öppnat för bibelöversättningar bortom de traditionella vägarna.

Mycket har hänt sedan den första svenska bibeln, Gustav Vasas bibel, kom på 1500-talet. Språkets utveckling och bibelforskningens framsteg är huvudorsakerna till att bibeln översätts med jämna mellanrum. Den mest spridda bibeln i Sverige i dag är "Bibel 2000".

– Den nytestamentliga delen av "Bibel 2000" kom ut 1981, men det mesta av översättningarna är från 70-talet. En ung människa i dag pratar ett helt annat språk, säger Thomas Kazen, professor i exegetisk teologi på Teologiska högskolan i Stockholm.

"Bibel 2000" tillkom genom att staten tillsatte en Bibelkommission 1972. Nio år senare presenterade kommissionen en översättning av Nya testamentet och år 2000 var även Gamla testamentet färdigöversatt, därav namnet.

– Att staten var inblandad var väldigt unikt, det kommer nog aldrig mer att hända. Utgångspunkten var, åtminstone på ytan, strikt vetenskaplig. "Bibel 2000" försöker att i mångt och mycket inte välja de översättningsalternativ som passar en viss typ av konfession bäst. Med reservation för att även där har översättarna fattat vissa val som speglar deras egna synsätt, säger Thomas Kazen.

I dag är det den ideella föreningen Svenska Bibelsällskapet som förvaltar arvet efter "Bibel 2000". Just nu pågår provöversättningar av Nya testamentet som ska presenteras i slutet av januari 2015 och ligga till grund för ett beslut om en nyöversättning.

– Det beslutades redan när "Bibel 2000" kom ut, i samma veva som svenska kyrkan skiljdes från staten. Då menade man att i likhet med hur det är i andra länder så borde bibelsällskapen ha hand om det ansvaret för att se till att det finns en bra, vetenskapligt hållbar och litterärt högkvalitativ översättning på svenska, konstaterar Mikael Winninge, översättningsdirektor på Svenska Bibelsällskapet.

Den näst mest lästa bibeln i Sverige, "Folkbibeln" lanserades i en reviderad och uppdaterad version den 18 oktober. Målet med revideringen är att erbjuda en bibel närmare grundtexten, med modernare språk, bättre flyt och fylligare noter.

Vad utmärker "Folkbibeln"?

–  Folkbibeln har ett uttalat konfessionellt perspektiv och har delvis tillkommit utifrån ett missnöje med processen bakom "Bibel 2000". Motståndare till "Bibel 2000" tycker till exempel att vissa traditionella lutheranska dogmer inte bekräftas tydligt av de formuleringar som valts, säger Thomas Kazen.

Det handlar inte om att någon översättning förvränger texten, understryker han, utan att det helt enkelt finns många olika sätt att översätta Bibeln.

Så det går inte att säga att det finns en rätt översättning av Bibeln?

–  Nej, precis som det inte kan finnas av någon annan text heller. Så fort du översätter en text från ett annat språk blir det mer eller mindre en parafras.

Hur ska en oerfaren bibelläsare veta vilken översättning som är mest lämplig att börja med?

– Vi som jobbar med exegetik (bibelforskning reds. anm) jobbar med grundtexten och grundspråken, men jag säger åt alla mina studenter att utgå från "Bibel 2000". Använder man en annan översättning bör man ställa en mängd problematiserande frågor vilket kan vara svårt om man inte är initierad.

Även utanför de traditionella kanalerna pågår bibelöversättningar, vilket inte minst möjliggjorts av den digitala utvecklingen. Ett exempel är Fribibel.se, som är ett öppet forum för alla som vill bidra till eller diskutera bibelöversättningar.

– De översätter bibelbok för bibelbok och för diskussioner om vad som är lämpligt. Vad gäller kvaliteten vet vi inget förrän om många år, men det är intressant med folk som går utanför de de officiella kanalerna och skapar egna forum för att få vara med, säger Thomas Kazen.

Fakta/Andra moderna översättningar

• Nya levande bibeln
Levande bibeln är en översättning från engelskan. Originalet skrevs av Kenneth Taylor som ville förklara bibeln budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt.
• Reformationsbibeln
Bygger till stor del på Karl XII:s bibel från 1702. Översättningen utgår ifrån den äldsta grekiska grundtexten.
• Svensk bibel.se
En lättläst översättning av Ragnar Blomfelt som undviker otidsenliga ord och begrepp.
källa: www.karnbibeln.se