Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Böcker

En annan bild av Dag Hammarskjöld

”Den störste statsmannen i vårt århundrade”, 
sade USA:s president John F Kennedy om Dag Hammarskjöld efter hans död i en flygkrasch. 
I en ny bok berättar författaren och historikern Henrik Berggren om drivkrafterna för den ovanlige och ensamme svensken.

Juni 2016: Sverige väljs in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd och befinner sig från januari 2017 för första gången på många år mitt i FN:s maktcentra.

En gång i tiden hade vi till och med en generalsekreterare, en mycket uppskattad sådan.

– Jag gick i gång på historien om FN under 1950-talet och vad Dag Hammarskjöld tillförde, säger Henrik Berggren. I dag tycks många unga människor tro att Hammarskjöld framför allt var något slags religiös tänkare och känner inte till hans stora insatser för FN och världsfreden.

– Det fascinerade mig också att han var son till Hjalmar Hammarskjöld, statsminister mellan 1914 och 1917 och förmodligen en av Sveriges mest hatade politiker på grund av den livsmedelsbrist som hans strikta neutralitetspolitik orsakade. Han kallades ”Hungerskjöld” – något som drabbade Dag när han var skolpojke – och höll emot när det gällde rösträtten och demokrati.

När Dag Hammarskjöld 1953 tog över som generalsekreterare efter norrmannen Trygve Lie, som var först på posten, hade FN problem. Koreakriget pågick och dödläget mellan USA och Sovjetunionen blockerade arbetet. FN var mer eller mindre handlingsförlamat.

– Dag Hammarskjöld lyckades lyfta FN och blev framför allt en försvarare av de små nationernas rätt gentemot stormakterna. Under honom skapades de fredsbevarande styrkorna, blå baskrarna, vilket gav FN muskler och mandat att förhindra konflikter.

Hur var Dag Hammarskjöld som person?

– Han var en väldigt ovanlig människa med en stark pliktkänsla och en sträng syn på sin uppgift. Men också ensam, han gifte sig aldrig och hade inga kända kärleksrelationer. Hans drivkraft var en stark men ytterst privat gudstro, en strävan att handla kristet snarare än att uppvisa sin religiösa övertygelse.

Var det något som förvånade dig?

– Dels hans roll i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten, som statssekreterare på finansdepartementet under 1930-talet. Enligt dåvarande finansministern Ernst Wigforss hade Dag Hammarskjöld enorm betydelse. Han kom från en väldigt konservativ familjebakgrund men ställde sig till förfogande för socialdemokratin och välfärdsbygget.

– Dels hans diplomatiska skicklighet. Han var en väldigt bra förhandlare och enligt hans medarbetare så hamnade man under förhandlingar med Hammarskjöld i ett läge där man kände sig moraliskt förpliktigad att hitta den bästa lösningen.

Har du lyckats reda ut varför han var ensam?

– Det har spekulerats mycket men något slutgiltigt svar kan jag inte ge. I ungdomen tror jag att vänskap fick ersätta kärleksrelationer och när han blev äldre gick han upp i kollegial arbetsgemenskap. Men när dagen var slut var det ingen som väntade på honom.

Bilder från Henrik Berggrens kommande bok
”Dag Hammarskjöld. Att bära världen.” 
(Bokförlaget Max Ström)

Fakta.Dag Hammarskjöld (1905–1961)

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping i juli 1905 men växte upp i framför allt Uppsala där fadern Hjalmar under en tid var landshövding.

Senare studerade Dag Hammarskjöld bland annat nationalekonomi och juridik vid Uppsala universitet.

1953 utnämndes han till generalsek-reterare i FN och var mycket framgångsrik.

Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch i Nordrhodesia (nuvarande Zambia) 1961 och det är än i dag oklart exakt varför flygplanet havererade.

Efter sin död tilldelades Hammarskjöld Nobels fredspris.