Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Böcker

Henrik Berggren: 1968 lade grunden för det borgerliga maktövertagandet

”68” är en rikligt illustrerad genomgång av det mytomspunna revoltåret, av historikern och författaren Henrik Berggren.

Du lyfter bland annat ett religiöst stråk.

– Mycket av det vi associerar med sextiotalet kom från kristet håll. Medborgarrättsrörelsen var helt grundad i kyrkan, och många i den tidiga Vietnamrörelsen var kristna pacifister. Dessutom började många efter rekordårens materialism ett andligt sökande, som även tar sig andra former, som Hare Krishna och LSD.

Läs mer: Bokrecension: Henrik Berggren skärskådar 68-revolten 

Sextiotalets unga hade det bättre än någon tidigare kull, så varför ville de göra revolution?

– Om det var förtryck och lidande som ledde till revolutioner så hade vi sett dem varje dag. Men det som leder till revolter är vad Palme kallade ”de stigande förväntningarnas missnöje”. Den tidens optimism kolliderade med verkligheten, och man blev frustrerad av att inte kunna förändra allt på en gång.

Hur väl lyckades de?

– De fick ett enormt inflytande över kultur och utbildning, men politiskt misslyckades de med vad som delvis var ett uppror mot välfärdsstaten. De såg det inte så – de ville ju starta ett socialistiskt lyckorike – men de riktade sig mot den socialdemokratiska kompromissen, och det skulle vi ju få mer av sen. Så på sätt och vis lägger de grunden för det borgerliga maktövertagandet 1976.