Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Böcker

Konflikt vändes till unikt samarbete

Under förra året kritiserade Författarförbundet Stockholms stadsbibliotek för oskäliga ersättningar till författare. Efter kritiken har kulturborgarrådet Roger Mogert (s) bjudit in Författarförbundet till diskussioner om årets budgetsatsningar.

I maj förra året skrev Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius en debattartikel i DN där han skarpt kritiserade Stockholms stadsbiblioteks villkor för föreläsande författare. Kritiken gick ut på att man på Stadsbiblioteket satt i system att inte betala författare, poeter och översättare för framträdanden på biblioteket. Från Författarförbundet hotades det med strejk om inte villkoren förändrades.

Snabbt svarade Stockholms stad att man tagit till sig av kritiken. Och som svar inledde staden ett samarbete med Författarförbundet om hur man i budgeten fördelar pengar till kulturen.

– Vi gick till ganska hårt angrepp mot Stadsbibliotekets högsta chef och den högsta ansvariga politikern i Stockholm. Men vi fick ganska snabbt därefter svar om att de genast skulle ändra på detta, säger Gunnar Ardelius på Författarförbundet.

Under förra året diskuterade man tillsammans fram flera punkter som Stockholms stad och Författarförbundet var överens om vad man borde satsa på.

–  Eftersom vi delade deras uppfattning om att vi bör göra rätt för oss och att Stockholm kan göra skillnad för hur det ser ut för författare satte vi oss tillsammans och punktade upp saker som vi hade gemensamt, säger Roger Mogert (s), kulturborgarråd.

Enligt Gunnar Ardeliusär det här samarbetet mellan kommunen och Författarförbundet unikt. Och han tycker att det är viktigt att det finns en dialog.

– Sveriges författare och kulturskapare är i skriande behov av en aktiv konstnärspolitik som fokuserar på yrkesverksamma kulturskapares möjligheter att få ersättning för sitt arbete. Eftersom detta i dag till stor del är regionaliserat så är det viktigt att ha en tät dialog mellan kulturskapare och politiker. Och vi är överens med Stockholms stad om vikten av proaktivt arbete, säger Ardelius.

De punkter som Författarförbundet tillsammans med Roger Mogert har arbetat fram är bland annat att resurser ska avsättas till att alla elever får tillgång till ett välrustat och bemannat skolbibliotek, mer resurser för att stärka det läsfrämjande arbetet och att budgeten ska finansiera att alla författare och översättare som håller föredrag på institutioner som bibliotek ska få skälig ersättning. Man vill också att staden ska ge plats för skapande och utveckla fler poesiarenor.

– Vi vill skapa bra möjligheter att både skapa och ta del av kultur, och det sammanfaller ju väl med det Författarförbundet vill. Egentligen är det märkligt att vi inte har fler samarbeten mellan kommuner och den här typen av organisationer, säger Roger Mogert.

Och han menar att det inte är tal om en engångsföreteelse.

– Jag tänker att vi kommer att jobba vidare med den här modellen framåt, till exempel har jag träffat konstnärernas riksorganisation och haft en dialog med dem, säger han.

Detta har parterna enats om

Elever ska få tillgång till ett välutrustat och bemannat skol-bibliotek.

Mer resurser till läsfrämjande arbete för barn och vuxna.

Författare och översättare ska få skälig ersättning för föredrag på bibliotek.

Fler platser ska bli tillgängliga för skapande.

Resurser ska avsättas till utveckling av fler poesiarenor.