Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Böcker

Kristina Sandberg: Karriärkvinnan är dagens hemmafru

Other: Fredrik Funck

Författaren Kristina Sandberg, känd för trilogin om hemmafrun Maj, har tillsammans med kollegan Sven Teglund startat podcasten ”Hemmafru”. Där kommer de att utforska teman som klass, åldrande och moderskap.

Vad kommer podden att handla om?

– Vi vill synliggöra de hemmafruar som levde i omsorgens tjänst, och som när idealen förändrades och kvinnan förväntades yrkesarbeta hamnade i skymundan. Många tänkte att de inte hade levt. Vi kommer att vidröra teman som klass, åldrande, existentiell oro och ideologier kring moderskap.

Läs mer: ”Kristina Sandberg ger fysisk tyngd åt samtidsfeminismen” 

Vilken är hemmafruns status i dag?

– Dagens Maj är den toppresterande, högutbildade kvinnan som är aktiv i sociala medier, har ett stort umgänge, reser, går på yoga och löptränar. Det handlar mycket om att vilja allt detta själv, men de är kanske inte medvetna om till vilken grad tidsandan kräver det. Precis som det för hemmafruarna ansågs vara höjden av lycka att bli maka och mor.

Hur kan man hantera kravet att vilja allt det där?

– När jag vill någonting brukar jag tänka: är det här något jag verkligen vill, eller är det bara ett sätt att bli bekräftad? Sedan måste man vara snäll mot sig själv; det är väldigt svårt att kliva ur sin samtid.