Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 20:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/arbetsformedlingens-forslag-far-ros-och-ris/

Ekonomi

Arbetsförmedlingens förslag får ros och ris

Mikael Klein, intressepolitiska chef för Funktionsrätt i Sverige. Foto: Pressbild

Arbetsförmedlingen får ros och ris för förslaget att ta bort undantag för funktionsnedsatta när myndigheten ska förändras. Funktionsrätt i Sverige är positiva till planerna medan Akademikerförbundet riktar skarp kritik.

Tidigare under dagen kunde DN avslöja detaljer kring Arbetsförmedlingens förändringsförslag. Bland annat lyder ett förslag att undantag för funktionsnedsatta tas bort, trots att regeringen fredat denna del. 

Samarbetsorganisationen Funktionsrätt i Sverige, som består av 44 rikstäckande funktionsrättsförbund, välkomnar Arbetsförmedlingens förslag. Samtidigt behöver stödformerna för personer med funktionsnedsättning ses över bredare, menar organisationens intressepolitiska chef Mikael Klein.

– Att undantaget tas bort är vi positiva till.

Mikael Klein menar att undantaget varit ett uttryck för en politisk ambition, som saknar bärighet, då det inte går att undanta personer med funktionsnedsättningar från förändringar hos Arbetsförmedlingen eftersom de är en stor del av kunderna. 

Han säger också att Funktionsrätt i Sverige delar den bild som Arbetsförmedlingen ger uttryck för: att man inte vill skapa ett separat system. 

– Det vore olyckligt om man gör ett undantag för den här gruppen som innebär att man hamnar i något annat system. 

Samtidigt påpekar Mikael Klein, anser Funktionsrätt i Sverige att det behövs reformer för personer med funktionsnedsättning. Han menar att systemet inte fungerat för den här gruppen, så som det gjort för andra grupper som kommit i arbete de senaste åren. 

– Vi har haft en extremt stark arbetsmarknad i Sverige de senaste två-tre åren. Men sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning har inte påverkats nämntvärt, på samma sätt som för många andra grupper som också har utmaningar på arbetsmarknaden.  

Mikael Klein tror att en följd av Arbetsförmedlingens förändringar är att även regeringen och lagstiftarna kommer att behöva se över hur stödformerna, till exempel lönebidrag, för personer med funktionsnedsättningar ser ut. 

– Det kommer falla tillbaka i knät på regeringen och lagstiftarna när man väl börjar vända på stenarna. 

En annan bild av förslaget har Akademikerförbundet SSR som protesterar kraftigt mot planerna. 

– Förslagen visar att Arbetsförmedlingen inte förstår vad man håller på med, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR, som organiserar flera av de yrkesgrupper som arbetar med personer med funktionsnedsättning, hävdar att Arbetsförmedlingens förslag kommer att slå mot personer med funktionsnedsättning.

– Att personer med funktionsnedsättning ska in i samma marknadsutsatta LOV-lösning som alla andra arbetssökande, samtidigt som Arbetsförmedlingen säger upp de specialister och arbetsförmedlare som kan hjälpa den här gruppen, signalerar att man inte förstår komplexiteten i arbetslivsinriktad rehabilitering, säger Heike Erkers.

– Vi kräver att detta utreds i särskild ordning, för att säkra Januariavtalets intention att personer med funktionsnedsättning inte ska drabbas negativt av den här reformeringen, fortsätter Heike Erkers.

Heike Ekers, som själv har ett förflutet som anställd på Arbetsförmedlingen, ser flera risker med förändringarna.

– Vi är oroade. Det finns i dag för lite kunskap hos fristående leverantörer om hur denna grupps behov ska säkras.

– Ta bara det här med särskolans elever. Varje år kommer en ny kull ut på arbetsmarknaden. Då tänker sig Arbetsförmedlingen att de ska via digitala hjälpmedel ska välja rätt företag som ska slussa dem vidare ut på arbetsmarknaden. Valet ska ske utan påverkan från Arbetsförmedlingen. Säkert kan det fungera för några, men det håller inte, säger Heike Ekers.

Arbetsförmedlingen tillbakavisar kritiken:

– Personer med funktionsnedsättning har redan i dag en självklar rätt att ta del av insatser på samma villkor som alla andra, vilket gör att många av dem kommer och bör få stöd av fristående aktörer i det reformerade systemet, säger Patrik Svensson, pressansvarig på Arbetsförmedlingen.

– Vi ser det dock som lika självklart att myndigheten även fortsättningsvis ansvarar för de insatser som särskilt reserverats för gruppen. Sedan handlar det om att hitta en klok balans för systemet som helhet, säger Patrik Svensson.