Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-23 16:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/arbetsformedlingens-nedskarningar-slar-mot-langtidsarbetslosa-och-privata-aktorer/

Ekonomi

Arbetsförmedlingens nedskärningar slår mot långtidsarbetslösa och privata aktörer

”Vi köper upp arbetsmarknadsutbildningar för cirka 800 miljoner kronor mindre i år”, säger säger Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen. Foto: Alexander Mahmoud

Förändringarna inom Arbetsförmedlingen slår hårt mot privata aktörer och långtidsarbetslösa. DN:s genomgång visar på att antalet deltagare i olika typer av arbetsmarknadsinsatser sjunkit med minst 30 procent i snitt från föregående år. 

– Nedskärningarna slår brett, säger Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsföremedlingens och regeringens mål var att fler långtidsarbetslösa, utbildnings- och språksvaga skulle komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande i år. Arbetsförmedlingens egna siffror visar dock att antalet åtgärder för arbetssökande minskat kraftigt. DN:s beräkningar visar att att antalet deltagare i en rad olika typer av arbetsmarknadsinsatser minskat med drygt 30 procent jämfört med 2018. Pengarna räcker inte. När det gäller till exempel insatsen extratjänster som riktar sig speciellt till långtidsarbetslösa och nya på svensk arbetsmarknad så ska antalet ner från 18.000 deltagare till 7.500 deltagare.

– Våra målsättningar har skrivits ner för i år men vi prioriterar satsningar på de som står långt från arbetsmarknaden, säger Anna Middelman, tjänsteförrättande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Bakom nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen ligger den budget som M, KD med stöd av SD röstat igenom. Under året har cirka 3.000 anställda sagts upp eller självmant sökts sig ifrån myndigheten, 130 lokalkontor har lagts ner och en stor omorganisation pågår. 

På tvärs med politiska intentioner så köper Arbetsförmedlingen dessutom in allt färre utbildningar och andra insatser från privata aktörer. Meningen var att det de privata utförarna skulle öka kraftigt, men i stället har de privata aktörerna fått se beställningarna minska med 40 procent, från 2 miljarder kronor under 2018 till 1,2 miljarder kronor under 2019. 

– Vi minskar bland annat inköpen av externa tjänster med 800 miljoner. Nedskärningarna slår brett, både mot arbetsgivare och arbetssökande. Budgeten för nästa år ser dock ljusare ut, säger Eeva Vestlund, chef över den avdelning på Arbetsförmedlingen som ansvarar för samordning och uppföljning.

– Det här slår hårt mot privata aktörer som i framtiden ska ta över stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt näringsliv.

”Även om målsättningen skrivits ner prioriterar vi satsningar på de som står långt från arbetsmarknaden”, säger Anna Middelman, tjänsteförrättande generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Foto: Alexander Mahmoud

Anders Forslund, professor på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, pekar på att problemet kommer att fortsätta under nästkommande år.

– Arbetsförmedlingen har sedan tidigare haft problem med att handla upp arbetsmarknadsutbildningar och andra arbetsmarknadsinsatser på den privata marknaden. Det är möjligt att det över tid går hitta privata utförare i storstäder som kan ersätta myndighetens nuvarande verksamhet, men hur ser det ut i landet, i Ånge eller Vilhelmina, säger Anders Forslund, professor på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 

Anders Forslund efterlyser även andra typer av insatser för långtidsarbetslösa, som utgör cirka två tredjedelar av de drygt 360.000 som i dag är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

– Förut handlade det mycket om matchning och stöd till arbete, men i dag är det viktigare att att rusta arbetssökande för jobb. Här krävs breda utbildningsinsatser, säger Anders Forslund.

Att Arbetsförmedlingen tvingats skriva ner sin målsättning beror också på neddragningar och personalflykt. Hittills har drygt var femte anställd slutat, varav 1.600 har sagts upp och ytterligare 1.400 har sagt upp sig själva. 

I sin senaste prognos framhåller myndigheten: ”När antalet anställda inom myndigheten nu minskar i snabb takt riskerar arbetssituationen bli mycket ansträngd för de medarbetare som är kvar.” 

Prognosen ser också ett tydligt samband mellan antalet arbetsförmedlare, deras arbetssituation och Arbetsförmedlingens uppdrag. ”Detta är särskilt tydligt avseende förutsättningarna att säkerställa att arbetssökande med behov av ett fördjupat stöd ska få de insatser de har behov av.”

Vad är svårast?

– Det svåraste är att hålla en anda upp hos arbetsförmedlare i vardagen. Det är tufft, men det måste gå, säger Eeva Vestlund.

Läs mer:

Arbetsförmedlingens styrning är ett illa hopsytt lapptäcke” 

Arbetsförmedlare kritiska mot neddragningen: För fort och fel 

Arbetsförmedlingen stänger över hälften av kontoren