Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-12 13:38

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/artificiell-intelligens-kan-minska-foretagets-miljopaverkan/

Ekonomi

Artificiell intelligens kan minska företagets miljöpåverkan

Jonatan Carlsson, partner på Normative.
Jonatan Carlsson, partner på Normative. Foto: Nicklas Thegerström

Sedan lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft för snart två år sedan har hållbarhetskonsulterna blivit många fler, konstaterar Svenskt Näringsliv. Jonatan Carlsson är en av dem som vill hjälpa företag att satsa på rätt miljöförbättrande åtgärder.

Helena Sjödin Öberg
Rätta artikel

– Många företag kanske tar bort lite pappmuggar från köket, medan andra ställer om hela sin produktion. De har extremt olika effekt på världen, säger Jonatan Carlsson, partner på Normative

Start-upföretaget med drygt tio anställda, använder artificiell intelligens, AI, för att ta reda på om företagen satsar på rätt miljö- och klimatförbättringar. Normative hjälper sina kunder genom att låta AI-programmet gå igenom alla företagets transaktioner och leverantörer. Genom att automatklassificera alla leverantörer i hela världen vet de i vilken sektor leverantörerna verkar. De ser hur mycket varje krona som de betalar ut till dem, påverkar miljön.

– Det finns ungefär 200 huvudsektorer och cirka 200 länder så då har vi 40.000 sektorer som vi nu skär på. De här sektorerna kan vi använda för att se hur inköpen har påverkat havet, luften och djurlivet, förklarar Jonatan Carlsson.

Lagstiftning och konsumenternas krav kommer att sätta press på företagen att vara miljövänligare. Det kommer att göra det mindre lönsamt att investera i ett företag som inte lever upp till kraven, menar Jonatan Carlsson och även EU.

Redan i vår väntas EU-kommissionen ändra de icke-bindande riktlinjerna för hållbarhetsredovisningarna, så att finansmarknaden kan jämföra olika företags klimatpåverkan.

–  Det kommer bli viktigare och viktigare att även investerare har samma tankesätt. Även en cyniker i finansvärlden måste se att det innebär en stor risk att satsa på företag som har så stora utsläpp att det kommer att ge minskad avkastning på investeringarna, menar Jonatan Carlsson.

Normatives AI-program hjälper företaget att se en vy där det de olika områdena är viktade. Till exempel kan det visa sig att den största miljövinsten skulle göras om företaget tittade på sina transporter. Kanske har man trott att det varit inom el- och uppvärmning som miljöpåverkan varit störst. Visserligen är det bra att se över energikostnaderna, men om det skulle betyda att de största miljövinsterna fanns att göra på transporterna, vore det bäst för både miljön och företaget att prioritera arbetet med miljöförbättringarna dit.

Normative är förstås inte det enda konsultföretaget som vill sälja sina hållbarhetstjänster till företagare. En konkurrent är bland annat start-upföretaget World favor.

 – Branschen med hållbarhetskonsulter har växt enormt på sista tiden eftersom det har hamnat i fokus, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering och hållbarhetsredovisning på Svenskt Näringsliv. 

Hur många nya konsultföretag som har skapats går inte att få fram. Men sedan lagen infördes från årsskiftet 2016/2017 måste drygt 1600 svenska företag göra en hållbarhetsredovisning vid sidan av årsredovisningen. Många tar hjälp. 

Eftersom de flesta företag har ett räkenskapsår som följer kalenderåret var det först i våras som de första hållbarhetsrapporterna, som inte gjordes frivilligt, blev klara. 

En hållbarhetsredovisning innehåller inte bara miljöpåverkan, utan är även en redovisning av sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Läs även: Fårbönder går back vid försäljning