Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-12-06 22:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/bostadsministern-debatten-har-haft-fel-fokus/

EKONOMI

Bostadsministern: Debatten har haft fel fokus

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har fått en ny syn på byggprocessens flaskhalsar efter DN:s granskning.
Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har fått en ny syn på byggprocessens flaskhalsar efter DN:s granskning. Foto: Anders Alm

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill att kommunerna ska sätta press på byggbolagen så att de bygger klart snabbare.

Dessutom föreslår han att detaljplaner ska kunna klubbas direkt av byggnadsnämnderna.

Efter DN:s granskning medger han att överklagandeprocessen har fått för stort utrymme i den politiska debatten.

Dagens Nyheter presenterade på måndagen en unik granskning av samtliga 25 000 bostäder i lägenhetshus som byggdes förra året.

Artiklarna visade att det i snitt tar tio år att bygga från det att tjänstemännen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

En av de största flaskhalsarna är att det i snitt tar 5,5 år – mer än hälften av byggkedjan – från att detaljplanen vinner laga kraft tills dess att bygglovsansökan skickas in.

Att det tar lång tid kan ha flera förklaringar, men ett skäl är att byggherrar medvetet bygger bostäder etappvis. Det beror bland annat på att bolagen inte vill att det ska komma ut för många bostäder i ett område samtidigt, vilket då skulle kunna resultera i att priserna sjunker.

Foto: Anders Alm

– Jag är inte förvånad över att det tar lång tid att bygga. Det har vi vetat om. Men jag är
förvånad över att en så stor del av tiden handlar om att man från byggherrarnas sida väntar och delar upp det i etapper.

Detaljplaner är centrala för bostadsbyggandet. De klubbas av politikerna och styr hur och var det får byggas. Det är med hänvisning till dessa som byggherrar ansöker om bygglov.

Peter Eriksson vill se över kommunernas möjligheter att ta fram detaljplaner med kortare giltighetstid. I stort sett alla detaljplaner får i dag automatiskt en tidsbegränsning på 15 år. Redan i dag har kommunerna en möjlighet att ange en kortare giltighetstid, men han tycker att det bör utredas om det går att förändra regelverk eller rutiner så att det blir enklare att ta fram en sådan begränsning. Det skulle kunna pressa företagen att bygga snabbare.

– Vi har inga konkreta förslag än. Men det är något som jag vet att det också har diskuterats. Det finns i luften, säger Peter Eriksson.

Jag är inte förvånad över att det tar lång tid att bygga. Det har vi vetat om. Men jag är förvånad över att en så stor del av tiden handlar om att man från byggherrarnas sida väntar och delar upp det i etapper. Peter Eriksson (MP), bostadsminister

Som DN kunnat visa så bygger bolagen ofta i etapper – vad tycker du om det?

– Det blir problematiskt i ett läge där vi behöver bygga mer än vad vi gjort tidigare.

Överklaganden brukar lyftas fram som en ”bromskloss”, men DN:s granskning visar att konsekvenserna av dem är förhållandevis små. Överklagandeprocessen lyfts ofta fram av politiker, både från vänster- och högerhåll. 73 procent av detaljplanerna och 96 procent av bygglovsbesluten har inte alls varit föremål för överklagande, enligt Dagens Nyheters studie. I de fall där överklagande sker motsvarar det dessutom enbart 7 procent av byggtiden.

– Överklaganden verkar ha fått för stort utrymme i den politiska debatten. Det är inte så att det är en icke-fråga – det finns en hel del exempel på att det skapat problem med onödiga överklaganden och att det kostar pengar och tar tid. Men så stort problem som en del i debatten gör det till är det inte. Det tycker jag är intressant att er studie visar.

Läs mer: Bollnäs byggfacit förra året: Inte en enda bostad

Men du har ju själv också lyft fram överklaganden som ett stort problem?

– Jag tycker att det är ett problem, men det är inte det stora problemet som gör den stora skillnaden för att vi ska komma ner i byggtid.

Regeringen har tagit bort länsstyrelsen som första överklagandeinstans. Vad tror du det kommer få för effekt med tanke på att betydelsen av överklaganden visar sig vara ganska liten?

– Jag noterar i artikeln att det finns en del som är oroliga för det. Det här skedde innan jag tillträdde. Det här är en av de frågor som många hävdar behöver göras för att snabba på processen. Men det är svårt att veta vad det får för effekt. Det ska bli intressant att se.

Det tar tio år att bygga från ax till limpa. Går det att minska tiden?

– Ja, det gör det naturligtvis. Det handlar om att agera på ett smart sätt utifrån det man planerar. Det finns kommuner som blivit väldigt duktiga på att hantera processen med detaljplan och markanvisning. En positiv erfarenhet är till exempel att man markanvisar till flera företag. Om tio aktörer jobbar på ett område med 3 000 bostäder kan man få mycket större produktion än om det bara är två företag.

DN:s granskning visar också att det tar lång tid för kommunerna att ta fram detaljplaner. Peter Eriksson tror att det går att minska byråkratin så att beslutsvägen blir kortare.

– Vi föreslår att man i en del fall kan ge delegation till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Det kan ta fyra till fem månader extra bara för att det ska upp till kommunfullmäktige. Det är onödigt i många fall. Det är inte alla detaljplaner som är så stora och omvälvande att det behövs beslut av alla politiker. Det borde i många fall räcka med att man tar det på nämndnivå.

Foto i text: Anders Alm