Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-24 09:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/carl-johan-von-seth-turboreform-kan-kora-arbetsformedlingen-i-diket/

Ekonomi

Carl Johan von Seth: Turboreform kan köra Arbetsförmedlingen i diket

Ylva Johansson. Foto: Carl Bredberg

Ylva Johansson (S) gläds åt blocköverskridande långsiktighet i arbetsmarknadspolitiken.

Varför är det då så fasligt bråttom att riva Arbetsförmedlingen?

Rätta artikel

Adjö Arbetsförmedlingen. Goddag, Arbetsmarknadsmyndigheten!

På torsdagen fattade regeringen beslut om att låta en av landets största myndigheter påbörja den förvandling som partierna enades om i 73-punktsprogrammet. Av det vi känner som Arbetsförmedlingen kommer snart inte mycket finnas kvar. Dess tilltänkta efterträdare – som ansvarig minister Ylva Johansson (S) kallar arbetsmarknadsmyndigheten – ska ägna sig åt att registrera arbetssökande, slussa dem vidare och hantera olika stöd och ersättningar.

Det blir främst en styr- och kontrollapparat. Verklig arbetsförmedling ska i huvudsak skötas av fristående utförare.

Kommer reformen att lyckas? Centerpartiet har drivit förslaget hårt och brukar peka på Australien som en förebild. Där byggdes arbetsförmedlingen om för 20 år sedan. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit, från 11 procent till en bottennotering kring 4 procent strax före finanskrisen.

Om det ena orsakade det andra är inte alls säkert. Australiens ekonomi är ovanlig. Landet har inte haft någon recession på nästan tre decennier. Den stora råvaruexporten och närheten till Kina skapar unika förutsättningar. Australien hade tur när privatiseringen av arbetsförmedlingen sammanföll med en period av hög tillväxt.

Skräckexempel finns ju också. Vårt eget försök med privata etableringslotsar slutade i bestörtning när det avslöjades att en del företag sysslade med människosmuggling och terrorrekrytering.

Forskningen ger dessvärre inget glasklart svar på frågan om privat eller offentligt är bäst. Nederländerna och Storbritannien har infört system som påminner om den australiska modellen. Snarlika modeller har förutom i Sverige testats i mindre skala i Danmark, Frankrike, Tyskland och Schweiz.

En sammanställning av de europeiska erfarenheterna visade förra året att det inte tycks finnas några dramatiska skillnader mellan privata och offentliga förmedlare. Fyra av sju relevanta studier har nått slutsatsen att privata utförare är snäppet sämre på att hjälpa arbetssökande. Bara i en studie fann man motsatta resultat. Dessutom är fristående förmedlare ofta dyrare.

Även om det går att föreställa sig vissa fördelar med en renodlad Arbetsmarknadsmyndighet kommer vinsterna definitivt inte av sig själv.

Skiftet till en australisk modell blir nu en av mandatperiodens stora ekonomiska reformer. Omställningen kommer att bli krävande. Den nya Arbetsmarknadsmyndigheten måste lista ut hur de fristående förmedlarna ska belönas och ersättas. Den kommer att behöva skaffa informations- och kontrollinstrument som den inte haft förut.

Läs mer: Arbetsförmedlingens generaldirektör orolig för ”big bang”

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, pekade i ett anförande på Studieförbundet Näringsliv och samhälle i veckan på flera fallgropar. Arbetsförmedlingens försvagade regionala närvaro – 130 kontor ska snart stängas – riskerar att bli ett bekymmer. Om hela reformen genomförs i ett stort språng blir det dessutom omöjligt att utvärdera förändringarna. Pilotprojekt vore bättre.

Under normala omständigheter är det långa perspektivet en av fördelarna med blocköverskridande uppgörelser. Partierna kan se bortom mandatperioden. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gläds också åt det hon kallar ”långsiktighet och stabilitet i arbetsmarknadspolitiken”.

Förra året spenderade Arbetsförmedlingen ungefär 7 miljarder kronor på matchning och olika stödprogram för arbetssökande. Det är en miljardverksamhet som, helst under kontrollerade former, ska överlämnas till nya aktörer.

Men det är en paradox som har byggs in i 73-punktsprogrammet att stora skiften planeras kortsiktigt. Arbetsförmedlingens reform ska vara ”fullt genomförd” inom två år. Det är kort tid. Myndigheterna lägger redan planer för 2021.

Centern och Liberalerna behöver politiska troféer att visa upp. Men långsiktig politik vore nog att skynda långsamt.