Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-28 22:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/darfor-tar-det-tio-ar-att-bygga-lagenheter/

EKONOMI

Därför tar det tio år att bygga lägenheter

○ Tio år. Så lång tid tar det i snitt att färdigställa ett flerbostadshus.

○ Överklaganden sägs vara en bromskloss. Men DN:s kartläggning visar att en viktig anledning är byggherrarnas strategi att bromsa byggtakten för att hålla priserna på bostäderna uppe.

○ DN startar i dag en granskning av bostadskrisens verkliga orsaker.

Bostadsbristen i Sverige är enorm. Boverket har slagit larm om att det behöver byggas minst 88.000 bostäder årligen fram till 2020. Men gapet mot verkligheten är stort – enbart 34.600 bostäder färdigställdes förra året i nyproduktion.

DN har genomfört en studie av samtliga nästan 25.000 bostäder i lägenhetshus som byggdes klart i fjol. Vi har spårat varje enskilt projekt bakåt för att få en bild av hur lång tid olika processer tar.

Granskningen visar att det i snitt tar tio år att färdigställa ett flerbostadshus i Sverige från det att en kommun fattar beslut om att utreda bostadsbyggande på en specifik plats.

Det finns vissa kommuner och områden där detaljplaner systematiskt överklagas, men i de flesta fall går det bara rakt igenom – inga bekymmer. Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH

Vi är tveksamma till om denna förändring kommer att leda till en snabbare process.

Dessa beslut, som formellt är ett uppdrag till tjänstemän om att ta fram en detaljplan, är centrala i svenskt bostadsbyggande. Det är så kommunpolitikerna styr vilka områden som blir aktuella för nya bostäder. En detaljplan anger hur ett område ska bebyggas och det är med hänvisning till detta dokument som byggherrar ansöker om bygglov.

Såväl beslut om detaljplaner som bygglov går att överklaga. I debatten lyfter politiker och experter ofta fram segdragna överklagandeprocesser som den stora boven till att det tar lång tid att bygga i Sverige. I en debattartikel i juni skrev till exempel företrädare för alliansen att det numera är ”mer regel än undantag” att kommunala beslut systematiskt överklagas enligt plan- och bygglagen. Dagen därpå lyfte även bostadsminister Peter Eriksson (MP) fram problemen med många överklaganden.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men beskrivningen är överdriven, visar DN:s granskning. Det normala är att ett byggprojekt inte överklagas. Av alla de lägenheter som färdigställdes i flerbostadshus förra året var det 73 procent av detaljplanerna och 96 procent av bygglovsbesluten som inte alls har varit föremål för överklagande.

– Påståendet om att mer eller mindre allt överklagas är löjligt. Det finns vissa kommuner och områden där detaljplaner systematiskt överklagas, men i de flesta fall går det bara rakt igenom – inga bekymmer. Det är inte detta som tar tid, säger Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH.

I de fall där överklaganden förekommer är denna tid samtidigt en begränsad del av byggkedjan. Överklaganden av detaljplaner hade till exempel en genomsnittlig tidsåtgång på åtta månader, vilket motsvarar cirka 7 procent av byggkedjan.

Utslaget för alla bostäder motsvarar den genomsnittliga tiden enbart två månader.

Påståendet om att mer eller mindre allt överklagas är löjligt. Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH

Ändå har regeringen drivit linjen hårt om att korta denna process.

I juni togs länsstyrelsen bort som instans så att överklaganden i stället sker direkt till mark- och miljödomstolen. Men länsstyrelsernas handläggningstider har hittills varit relativt kort, i snitt 2,5 månader.

– Vi är tveksamma till om denna förändring kommer att leda till en snabbare process. Man bör känna till att länsstyrelsen har haft möjlighet att motivera beslut utifrån ett regionalt perspektiv på ett helt annat sätt än domstolen har. Jag tror att det till och med finns en risk för att handläggningstiderna ökar eftersom domstolen därför kan behöva återförvisa fler ärenden tillbaka till kommunen, säger Kjell Haglund, analyschef vid länsstyrelsen i Stockholm.

Att bygga ett lägenhetshus – från ax till limpa:

Källa: SCB

Tipsa skribenten: Kristoffer.Orstadius@dn.se