Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-10 19:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/det-hindrar-taget-fran-att-ga-som-pa-rals-i-europa/

Ekonomi

Det hindrar tåget från att gå som på räls i Europa

Jytte Guteland (S) flyger från Bryssel till klimattoppmötet i Katowice. Tåget tar för lång tid. När parlamentet har sina sessioner i Strasbourg tar hon vanligtvis tåget.
Jytte Guteland (S) flyger från Bryssel till klimattoppmötet i Katowice. Tåget tar för lång tid. När parlamentet har sina sessioner i Strasbourg tar hon vanligtvis tåget. Foto: Pia Gripenberg

Spårbredder, språkbarriärer och signalsystem är några av 11.000 nationella regler som hindrar tågtrafiken från att flyta smidigt i Europa. EU:s revisorer är mycket kritiska till bristen på samordning.

Två EU-parlamentariker framhåller att det brister i den politiska viljan att förbättra för tågresenärer.

Pia Gripenberg
Rätta artikel

Den som själv försökt att boka en tågresa mellan till exempel Stockholm och Paris vet att det är ett skämt. Varken svenska statliga SJ:s sajt eller franska statliga SNCF:s sajt är till någon hjälp. Inte heller sajter som Go euro eller Trainline fungerar.

– Nej, personer som vanligtvis klarar av att reda ut det mesta här i livet går bet på att boka tåg i Europa, konstaterar Jytte Guteland, S, och ledamot av Europaparlamentets miljöutskott.

Just när det gäller tågresor på nätet är en förändring på gång. Nyligen röstade en klar majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet för att tågbolagen ska tvingas öppna sina bokningssystem för externa parter. 

Visionen är att det ska gå lika lätt att hitta en tågresa som det i dag går att hitta ett flyg. Men förändringen tar tid. Parlamentet måste ha med sig den andra lagstiftaren i EU - ministerrådet. Alltså alla medlemsstaterna. Ministerrådet är saktfärdigt. Man har inte ens börjat diskutera vad man tycker i frågan.

– Min bedömning är att förhandlingarna blir av under det finska ordförandeskapet, som är andra halvåret 2019, säger Jakop Dalunde, MP-ledamot och suppleant i Europaparlamentets transportutskott.

Jakop Dalunde (MP) tar tåget från Bryssel via Frankfurt, Wien och Krakow till klimattoppmötet i Katowice. Resan tar nästan ett dygn.
Jakop Dalunde (MP) tar tåget från Bryssel via Frankfurt, Wien och Krakow till klimattoppmötet i Katowice. Resan tar nästan ett dygn. Foto: Lisa Mattisson

Europaparlamentets omröstning att öppna bokningssystemen ingick i ett paket med andra konsumentnära frågor (se faktaruta intill). Syftet är att öka tillgängligheten, att folk ska känna sig trygga att resa med tåg och veta sina rättigheter om det till exempel blir förseningar.

Men ökad trygghet för konsumenterna är bara en bråkdel av att allt som behöver göras för att få fart på tågresandet, enligt en rapport från EU:s revisorer i somras. De gick igenom EU:s planer på höghastighetsbanor och kom fram till att det i princip var att kasta miljarderna i sjön.

I rapporten sammanfattar revisorerna: ”Den ekonomiska hållbarheten är låg, ändamålsenligheten i investeringarna bristfällig och det europeiska mervärdet tveksamt”.

I stället uppmärksammar revisorerna att redan 2010 påpekade de att nationella och administrativa hinder måste avlägsnas. Nu, 2018, finns fortfarande 11.000 nationella regler kvar.

De allra flesta tycker det är absurt att flyget är så harmoniserat medan tågen inte är det

Några exempel: 

*En lokförare ska tala landets språk där han eller hon kör. En tågresa som startar i Skåne och går via Danmark till Tyskland kräver alltså en trespråkig lokförare. I flygvärlden räcker det med engelska.

*Persontrafikmarknaden är inte öppen för konkurrens i Frankrike och Spanien. I Italien är den det. Där är priserna lägre, tjänsten av högre kvalitet och tidtabellerna tätare, enligt revisorerna.

*Banavgifterna är svåra att överblicka. De kan beräknas utifrån 56 olika variabler och ändras ofta, vilket motverkar hållbarhet och konkurrens.

Många av dessa problem ska åtgärdas i det som heter EU:s fjärde järnvägspaket, som medlemsstaterna beslutade om 2016. Men genomförandet tar tid.

Jytte Guteland och Jakop Dalunde pekar båda på att EU-kommissionen (EU:s regering) måste ta bli mer aktiv.

– Kommissionen måste driva språkfrågan. När jag talar med SJ ser man språket som ett av de stora hindren. Kommissionen måste också ge Europeiska järnvägsbyrån i uppdrag att samordna mer mellan de nationella järnvägsmyndigheterna, säger Jakop Dalunde.

Jytte Guteland (S) menar att EU-kommissionen måste bli mer aktiv för att få igång en fungerande tågtrafik.
Jytte Guteland (S) menar att EU-kommissionen måste bli mer aktiv för att få igång en fungerande tågtrafik. Foto: Pia Gripenberg

 

Jytte Guteland anser att kommissionen på detta område är för försiktig.

– Kommissionen får kritik för att den har händerna i för många syltburkar. Den är lite skadeskjuten av debatten om böjda gurkor. Dessutom finns en nypopulistisk våg som kritiserar kommissionen för att inverka för mycket på nationellt självbestämmande, säger hon.

I stället tycker hon att kommissionen ska känna att, när det gäller tågen, har de många medborgare på sin sida.

– De allra flesta tycker det är absurt att flyget är så harmoniserat medan tågen inte är det. EU:s medlemsländer måste också se detta och hjälpa till, för det kommer att gynna klimatet och medborgarnas intressen, säger Jytte Guteland.

Jakop Dalunde anser för sin del att europeiska politiker aldrig betraktat gränsöverskridande tåg som en viktig fråga.

– De tänker tåg som lokalt, regionalt eller på sin höjd nationellt. Internationell resande är flyg. Därför har de lagt väldigt mycket politisk energi och ekonomisk resurser på att understödja internationellt flygresande, säger han.

Enligt EU-kommissionen ska det bli lättare att planera resor i Europa med tåg framöver.
Enligt EU-kommissionen ska det bli lättare att planera resor i Europa med tåg framöver. Foto: Alamy

EU-kommissionens talesperson i transportfrågor, Enrico Brivio hänvisar i ett mejl till DN att kommissionen arbetar med att genomföra det fjärde järnvägspaketet, som ska ta bort tekniska och administrativa hinder. Han nämner även planerna på europeiska höghastighetsbanor, som ska vara väsentligt fler till 2030. 

När det gäller att boka tågresor skriver han att före utgången av 2019 ska alla medlemsstater ha inrättat en ”access point” där information om olika transportslag, även internationella tåg, finns med.

”Därmed kommer en ny och mer tillförlitlig tjänst för att planera resor runt om i Europa att finnas tillgänglig för alla som behöver den”, skriver Enrico Brivio.

Läs mer: Så vill Österrike rädda Europas nattåg 

Läs mer: 42.000 danskar vill ha nattåget till kontinenten tillbaka