Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-23 15:53

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/familjejuristen-britt-marie-svensson-svarar-pa-fem-vanliga-fragor/

Din Ekonomi

Familjejuristen Britt-Marie Svensson svarar på fem vanliga frågor

Britt-Marie Svensson. Foto: Eva Tedesjö

Britt-Marie Svensson arbetar till vardags på Familjens jurist och är expert på familjejuridik. Varje söndag brukar hon svara på en fråga från DN-läsarna, men nu har hon haft semester. Här har hon sammanställt de vanligaste frågorna. 

DN Text

Fråga 1: Jag är orolig för att min dementa mor har skrivit under en fullmakt eller testamente. Hur kan jag ta reda på om det finns några sådana dokument? Själv har hon ingen aning.

Svar: Det är inte så lätt eftersom det i Sverige inte finns något centralt register över upprättade testamenten så som det finns i andra länder. 

Däremot finns det privata aktörer som kan erbjuda förvaringstjänster för att viktiga dokument såsom testamenten eller samboavtal inte ska försvinna. Du får leta reda på vilka som finns på marknaden och kontakta dem om de har något testamente som din mor har skrivit - men först efter hennes död. Förvararna brukar också ha en koppling till folkbokföringen så att de får kännedom om någon har avlidit och hör då av sig till angiven anhörig.

Om man inte vill anlita en privat aktör för förvaring är det viktigt att man själv sparar originaltestamentet i bankfack (om din bank fortfarande kan erbjuda det), i eget kassaskåp eller annat lämpligt ställe. Ge gärna också en kopia till anhörig med påskrift om var originalet finns.

Om det finns en giltig fullmakt så borde hon ha pratat med fullmaktshavaren i samband med upprättande av en sådan. 

Fråga 2: Vi har skrivit ett testamente och fått våra underskrifter bevittnade. Den ena av dessa är nu avliden och jag undrar, gäller den underskriften ändå eller måste testamentet bevittnas på nytt? 

Svar: Ja, testamentet gäller om det var upprättat enligt de formkrav som var vid tidpunkten för undertecknandet.

Fråga 3: Jag är gift med en man som har två barn från sitt tidigare äktenskap och vi har en gemensam son. Jag äger hela huset och jag vill att vår son får ärva allt efter mig och ska skriva det i ett testamente. Men hur blir det med särkullbarnen om jag dör först?  

Svar: Om du dör först så gör man en bodelning där din make, enligt huvudregeln får hälften av boet. Den andra halvan, arvslotten, tillfaller din make med fri förfoganderätt och ska sedan ärvas av er gemensamma son. Fri förfoganderätt betyder att han inte får testamentariskt förfoga över andelen men annars får han göra vad han vill med den.

Vill du något annat måste du skriva ett testamente och eventuellt ett äktenskapsförord om du vill se till så att huset blir enskild egendom och inte ska ingå i en bodelning.

Fråga 4: Jag är änkeman, vi är barnlösa och har skrivit testamente till förmån för några syskonbarn.

Men jag har hört att föräldrar, syskon och syskonbarn har rätt till en laglott som inte går att testamentera bort. Min fru hade fyra syskon och vi vill inte att de eller deras barn ska ha något. Vad gäller?   

Svar: Det är endast bröstarvingar som har rätt till laglotten. Bröstarvingar skulle vara dina barn och deras barn i nedstigande led. Syskon och syskonbarn omfattas inte.

Fråga 5: Jag och min fru har ett gemensamt barn samt var sitt eget barn.  När vi gifte oss upprättades ett äktenskapsförord om enskild egendom ”skulle så förbli även gällande vad var och en drog in till boet i framtiden.”

Behöver vi skriva testamente för att våra respektive barn från tidigare förhållanden ska ärva oss? 

Svar: Nej, ni behöver inte skriva testamente för det. När någon av er avlider ska era så kallade särkullbarn ärva direkt och ert gemensamma barn får vänta tills ni båda har avlidit. Den andelen ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Äktenskapsförordet innebär att ni inte har någon giftorätt i varandras tillgångar och att någon bodelning inte ska göras vid skilsmässa eller vid ett dödsfall.