Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 11:46

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/maria-crofts-hog-tid-att-sanka-avgifterna/

Din Ekonomi

Maria Crofts: Hög tid att sänka avgifterna

Foto: Magnus Hallgren

Det är verkligen på tiden att det blir stopp för nätbolagens skenande prishöjningar. Särskilt som konsumenterna inte har möjlighet att välja bort ett nätbolag som de är missnöjda med.

De senaste åren har svenskarna sett sina elkostnader skena. Prisökningarna beror till en del på att själva elpriset har höjts. Men också på att energiskatten stigit och framför allt att nätbolagens avgifter ökat kraftigt.

Jag tillhör dem som i ett par decennier uppmanat svenskarna att välja elbolag för att få ner elkostnaden. Informationsinsatserna har gett resultat genom att det är förhållandevis få nuförtiden som har det dyra anvisningspriset som man får om man inte väljer det bolag som ska leverera själva elen. Det viktigaste är alltså att se till att göra ett aktivt val.

Men den andra elräkningen man får går inte att påverka. Den kommer från det nätbolag som har ensamrätten att sköta leveransen av elen där man bor. Hur aktiv och medveten man än är som konsument så går den här kostnaden inte att påverka. Mer än genom att använda mindre el, byta säkring så att man kan köra färre apparater samtidigt eller gå över till gemensam el i bostadsrättsföreningen.

Regeringens förhoppning är inte bara att de nya reglerna ska stoppa stora prisökningar utan också att många elkunder ska få sänkt nätavgift

Sedan 2012 har nätbolagen tilldelats en intäktsram för nätavgifterna för fyra år i taget. Ramen för hur höga kostnader de får ta ut har fastställts av Energimarknadsinspektionen som tagit hänsyn till bolagens driftskostnader, avskrivningar och att bolagen ska få ta ut en vinst genom något som kallas för kalkylräntan och bestäms till en viss nivå.

Men bolagen har velat höja priserna mer än Energimarknadsinspektionens ram och gått till domstol varje gång. De utdragna domstolsprocesserna har resulterat i att de fått höja priserna mer än Energimarknadsinspektionens ram. Följden har blivit att elpriserna chockhöjts, i vissa fall med 50 procent på fem år.

Nu har regeringen stramat åt regelverket. Det vägs nu in fler parametrar än tidigare för hur kalkylräntan, som reglerar bolagens vinst, ska beräknas. Eventuella domstolsavgöranden ska också bli enklare och gå snabbare.

Den 31 oktober bestämmer Energimarknadsinspektionen nätbolagens intäktsram efter de nya reglerna för första gången. 

Regeringens förhoppning är inte bara att de nya reglerna ska stoppa stora prisökningar utan också att många elkunder ska få sänkt nätavgift. Men det finns två orosmoln. Nätbolagen säger att de ska följa sitt tidigare mönster och driva frågan i domstol. Dessutom har EU-kommissionen synpunkter på de nya reglerna. 

Så hur det blir med elnätspriserna framöver återstår att se.

Läs mer: Så mycket sänks elnätsavgifterna  

Läs mer: Elnätsbolagen går till domstol - igen