Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 19:27

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/fastigheter-forsta-jamstallda-branschen-pa-borsen/

Ekonomi

Fastigheter första jämställda branschen på börsen

Amanda Lundeteg, vd för Allbright Foto: Samuel Gonzalez

Nästan hälften av cheferna i de börsnoterade fastighetsbolagen är kvinnor. Branschen räknas nu som den första jämställda branschen på börsen. Men genomsnittet visar att delar av näringslivet fortfarande inte tar frågan på allvar. 

Fastighetssektorn är den första jämställda branschen på börsen. Det konstateras i den årliga Allbright-rapporten, där jämställdheten i Sveriges börsbolag kartläggs. 

– Branschen har under lång tid arbetat aktivt med jämställdhet, där både arbetsgivarorganisationer och fackförbund har drivit på. När städer byggs krävs olika perspektiv, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

I de största fastighetsbolagen utgör kvinnor 49 procent av ledningsgrupperna. Det gör att branschen betraktas som jämställd. Dessutom har en fjärdedel av bolagen kvinnliga vd:ar. I styrelserna är 37 procent kvinnor. Alla börsnoterade fastighetsbolag har även minst en kvinna i ledningsgruppen. Kompetensbrist är en av förklaringarna bakom den jämna fördelningen, enligt Amanda Lundeteg. 

– Det har inte funnits utrymme för diskriminering. Branschen har varit tvungen att vara på hugget för att kunna rekrytera talanger, säger hon. 

Som ”strävare” nämns industribolagen, där andelen kvinnor gått från 16 till 20 procent det senaste året.

Men sett till alla bolag på börsen har utvecklingen sedan i fjol har gått långsamt framåt, från 23 till 24 procent. Den väntade lågkonjunkturen kan delvis förklara den långsamma utvecklingen 

– Det gör att bolagen kortsiktigt blir darriga. Ledningsgrupperna bantas och man låter vänskapsbanden gå före. När oron för framtiden är hög får jämställdhetsarbetet stanna i väntrummet trots att det då är extra viktigt att toppa laget, säger Amanda Lundeteg. 

Fler kvinnor som syns utåt och möjligheten att kunna kombinera vd-rollen med familjeliv nämns som två saker som börsbolagen måste arbeta med. 

– Som det ser ut nu har många byggt organisationer som gör det svårt att vara föräldraledig som vd. Dessutom är det viktigt att personer som redan sitter på vd-poster är modiga och tar ut föräldraledighet, säger Amanda Lundeteg. 

I de svenska börsbolagen har kvinnliga chefer oftare ansvar över stabsfunktioner som HR eller kommunikation, medan män innehar chefsposterna på linjepositioner med resultatansvar, som exempelvis som affärsområdeschef eller operativ chef, enligt rapporten. Här kan det finnas en grogrund till problemet, då det ofta krävs erfarenhet från en ledande position med resultatansvar för att bli aktuell för en vd-post.

– Delvis beror det på att vi väljer olika men också på att kvinnor och män slussas in i olika roller. En man med samma utbildning som en kvinna har större frihet att välja vilken roll han vill arbeta med, medan en kvinna ofta begränsas till den roll hon är utbildad för, säger Amanda Lundeteg.