Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ekonomi

Finansministern väntar med att sänka skatten

En ny överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om att förändra arbetsmarknaden. En översyn av föräldraförsäkringen för att få ut fler invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. Det hoppas finansminister Anders Borg på inför 2012. Men han säger redan nu nej till ytterligare jobbskatteavdrag det kommande året.

När Anders Borg blickar framåt mot 2012 hoppas han på att det blir ett lugnare år på finansmarknaderna, men också på att det kommande året ger en ny överenskommelse mellan parterna om att förändra den svenska arbetsmarknaden.

– Det pågår en väldigt intressant process med samtal mellan arbetsmarknadens parter, där också regeringen är inblandad. Det finns i dag en större öppenhet, inte minst från facklig sida. Så snart som avtalsrörelsen är avslutad tror jag att samtalen kan ta ytterligare fart, säger Anders Borg till DN.

Syftet från regeringens sida är att nå fram till strukturella förändringar som kan leda till en bättre balans mellan omställning och trygghet. Målet är att höja den långsiktiga sysselsättningsnivån och minska utanförskapet, betonar Anders Borg.

Detta är välkända tongångar, som dock inte hörts så mycket under det senaste årets krisbekämpning. Regeringen har, utifrån sin minoritetsställning, också haft svårigheter att få igenom sina förslag i riksdagen – vilket kan inverka avhållande på reformlusten.

Regeringsförslag ska komma under 2012 på ekonomiskt viktiga områden som forskning och infrastruktur. Det kan också gälla skattesänkningar för pensionärer beträffande 2013 eller 2014, även om detta får prövas inför den kommande budgeten i höst, förklarar finansministern. Likaså kan det bli aktuellt med skattelättnader som ska underlätta ekonomisk tillväxt, exempelvis riskkapitalavdrag.

Men för ett femte jobbskatteavdrag ges däremot ingen öppning, trots att detta anges som en viktig reform­ambition i regeringsalliansens valmanifest.

– Jobbskatteavdrag står inte på agendan, eftersom det sannolikt inte finns ekonomiskt utrymme i budgeten för 2013 som läggs under hösten 2012. Under krisen måste vi vara försiktiga, förklarar Anders Borg.

En bestämd ambition när det gäller att lyfta fram arbetslinjen är i stället att ta arbetsmarknadens parter till hjälp:

– Om de pågående samtalen lyckas kan detta prägla både 2012 och 2013. Grunden måste vara vad arbetsmarknadens parter blir överens om, medan regeringens uppgift är att underlätta ett sådant samförstånd. Det är en trepartssamverkan mellan arbetsgivare, facket och staten som behövs för att nå framåt, betonar finansministern.

Till vad som nu diskuteras hör enligt Borg sådant som kompetensregler – vilket bland annat handlar om tillämpningen av turordningsreglerna vid uppsägning. Vidare talar man om hur introduktionen av unga i arbetslivet ska kunna förbättras, liksom om korttidsarbete vid lågkonjunktur efter tysk förebild.

– Tyskland, tillsammans med Holland och Österrike, är de som kan uppvisa resultat på arbetsmarknaden som fortfarande håller. Det gäller också ungdomsarbetslösheten där dessa länder ligger bättre till än Sverige. De klarar övergången från utbildning till arbetsliv bättre än vad vi och andra gör.

Här vill Anders Borg se förändringar inom det närmaste året. Han betecknar ungdomsarbetslösheten som ett komplext samhällsproblem som ingen har lyckats lösa under de senaste 30 åren. Men enligt honom finns det verkningsfulla lösningar:

– Vi måste se över praktiken i yrkesutbildningarna, som inte håller tillräcklig kvalitet. Det gäller också att få till stånd fungerande lärlingssystem. Det är lovande att IF Metall och Teknikföretagen har avtalat om instegsjobb som inte är lågbetalda, utan är bra jobb. Men allt detta är områden där företagen, facket och staten måste kunna hjälpas åt.

Integrationsfrågorna blir också stora under 2012, poängterar Anders Borg. Han är beredd att vidga den så kallade etableringsreformen, som gäller stöd för nyanlända flyktingar att snabbare komma in på arbetsmarknaden, till att även gälla andra anhöriginvandrare. Han vill även få till stånd en förstärkning av utbildningen i svenska för invandrare.

Men det finns också en annan fråga som han vill diskutera:

– Föräldraförsäkringen utgör ett särskilt problem när det gäller integrationen. Vi har sett att lång frånvaro från arbetsmarknaden ofta bidrar till väldigt låg förvärvsfrekvens bland kvinnor som är utrikes födda. Det kan behövas en översyn av reglerna för att ge dem tydligare drivkrafter att gå från föräldraledighet till förvärvsarbete.

För dagen minst lika brännande är dock hur det ska gå med jobben, när Sveriges ekonomi går in i en svacka under 2012. Regeringen flaggade redan i höstas för en uppgång i arbetslösheten, vilket sedan har bekräftats av andra prognoser. Men Anders Borg är än så länge förtegen om vad han och regeringen vill göra:

– Vi har handlingsmarginaler för en utdragen kris och kan vid behov sätta in efterfrågestimulanser. Men vad det nu handlar om är att Sveriges ekonomi gör en tydlig inbromsning under nästa år, däremot är det inte fråga om något fritt fall. Därför är det för tidigt att tala om motåtgärder, förutom vad som redan görs inom arbetsmarknadspolitiken.

Finansministern ser som den rimligaste prognosen att marknadsoron i Europa klingar av under 2012. Han framhåller samtidigt att det ska byggas brandväggar mot krisländerna, bland annat genom Internationella valutafonden där Sverige bidrar med att låna ut pengar. Men Italien och Spanien, som det nu främst handlar om, måste själva ta tag i sina grundläggande problem:

– Mycket återstår, särskilt när det gäller deras alltför höga kostnader och brist på konkurrenskraft. Till att börja med är det nödvändigt att inse problemens vidd, vilket de ännu inte har gjort fullt ut.

Anders Borg understryker att Sveriges utlandsberoende inte särskilt gäller Sydeuropa, utan hela världsekonomin:

– Europa är inte Sydeuropa och världen är inte Europa. Det går bättre på många andra håll, vilket Sverige har fördel av.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.