Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-15 22:53

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/fler-unga-behover-hjalp-av-foraldrar-vid-bostadskop/

Ekonomi

Fler unga behöver hjälp av föräldrar vid bostadsköp

Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nästan var fjärde ung bolånekund hos Skandia Bank har minst en förälder som medlåntagare.

Att mamma och pappa går in som delägare för barnens bostäder blir allt vanligare.

Skandia har tagit fram uppgifter på alla sina bolåntagare under 30 som har en medlåntagare som är minst 18 år äldre – det vill säga med all sannolikhet en förälder.

I mitten av 2016, när det första amorteringskravet infördes, var det 15 procent av de unga som hade hjälp av en sådan medlångtagare. I dag är det nästan var fjärde – 23,5 procent – som har det.

Skandia Bank är en av de mindre spelarna på marknaden för bostadslån. Frågan är då hur representativ deras material är för hela marknaden.

– Jag har svårt att se varför det skulle vara stor skillnad mellan oss och andra i just den här frågan, säger vd Johanna Cerwall.

– Jag har också pratat med andra som bekräftar bilden, tillägger hon.

I april publicerade Skandia rapporten ”Lön utan lägenhet”. Den visade att det i princip var omöjligt för en 28-åring med för åldern genomsnittlig lön att på egen hand får ett bostadslån i 13 av 25 granskade städer. Det gäller även för de två dyraste regionerna, Storstockholm och Storgöteborg. En annan undersökning från Swedbank visade att det var möjligt att få lån till en mindre lägenhet utanför städernas centrala delar med en månadslön på 20.000–30.000 kronor förutsatt att köparen kunde lägga 100.000–300.000 kronor i kontantinsats.

Vad är det som ligger bakom?

– Man har successivt stramat åt regelverket, både kring kontantinsats och kring amortering. Det sista kravet kom på toppen av allt annat, säger Cerwall

– Och det är ett krav som slår relativt hårt mot de som är nya på arbetsmarknaden och som inte har så hög lön, tillägger hon.

Även Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, säger att allt fler föräldrar medverkar som finansiärer vid ungas bostadsköp, i synnerhet i Stockholm. Ökningen började i samband med att kravet på kontantinsats infördes.

– Jag skulle säga att förändringen började redan 2010 och att det sedan har ökat gradvis, säger Claudia Wörmann.

Finansinspektionen pekar på statistik och hävdar att andelen unga låntagare inte har minskat. 

– Jag betvivlar inte alls inspektionens statistik. Men vi vill peka på att de låntagare som är unga i större utsträckning har en förälder som medlåntagare, säger Johanna Cerwall.

– Vilket betyder att det också blir en ökad segregering mellan de som har en förälder som har möjlighet att ställa upp och de som inte har det, tillägger hon.

I en undersökning gjord av Orio Group på uppdrag av SBAB har 220 mäklare tillfrågats om det blivit vanligare att föräldrarna är medfinansiärer vid första bostadsköpet. 

I Stockholm svarar 50 procent att det är vanligare i dag än för ett år sedan. I Göteborg svarar 46 procent att det blivit vanligare och i Malmö är siffran 33 procent. Claudia Wörmann kopplar situationen till tillgången på hyresrätter och en längre prisbild generellt utanför huvudstaden. Hon delar mäklarnas bild om förändringen det senaste året.

– Det har absolut ökat med det nya amorteringskravet, säger hon.

Det nya amorteringskravet som infördes den 1 mars i fjol innebär att en person som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst måste amortera 3 procent av lånebeloppet.

Låga räntor och stigande bostadspriser har gjort det möjligt för vissa grupper att hjälpa barnen att komma in på bostadsmarknaden.

– Det intressanta är att se vilka det är som har möjlighet att få hjälp. Var kommer pengarna ifrån? Föräldrarna kanske till och med kan låna på sitt befintliga boende. Det står helt i ljuset av att priserna har stigit på föräldrarnas boenden, säger Claudia Wörmann.

De tillfrågade mäklarna anger att det inte är fullt lika vanligt utanför huvudstaden.

– Det är i Stockholm det är värst. Det finns inte så mycket att välja på. Alternativet är en väldigt dyr andrahandslägenhet, säger Claudia Wörmann.

Johanna Cerwall efterlyser en större flexibilitet i amorteringskraven, att banker ska kunna göra undantag. Men det räcker inte – hon efterlyser också större grepp från politikerna.

– Vi behöver breda och långsiktiga lösningar för hela bostadsmarknaden, säger hon.

– Det är ju anmärkningsvärt att nästan var fjärde ung person måste ha med mamma eller pappa när de ska låna till sitt första boende.