Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/flera-felaktiga-uppgifter-i-libers-larobok/

Ekonomi

Flera felaktiga uppgifter i Libers lärobok

Foto: Beatrice Lundborg

I Libers senaste samhällskunskapsbok för gymnasieelever förekommer faktafel. Felaktigheter om myndigheter och moms återfinns i boken som ges ut av ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. 

– Det beror helt och hållet på den mänskliga faktorn och vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner, säger Weronika Duvmo, affärsområdeschef på Liber. 

Rätta artikel

Bokens titel är ”Libers Samhällskunskap för gymnasieskolan”. Den finns i tre varianter, avsedda för tre skilda gymnasiekurser: 1B, 1A1 samt 123. 

Innehållet är delvis överlappande. Exempelvis återfinns allt material från 1B-varianten i 123-varianten. Samtliga böckers tryckår är 2018. Den första boken i serien utgavs 2012. Liber har i dag en omsättning på 353 miljoner kronor. 

I Libers senaste samhällskunskapsbok för gymnasieelever förekommer faktafel. Illustration: Liber

I boken som avser kurs 1B-varianten förekommer följande faktafel:  

”Den myndighet som har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiken är arbetsmarknadsstyrelsen, AMS [sic].” Det står att läsa under rubriken ”Arbetsmarknadspolitiska åtgärder”. 

På samma sida står det även, under rubriken ”Öppen och dold arbetslöshet”: ”Utbildning genom AMS”, och ”AMS åtgärder”.

Arbetsmarknadsstyrelsen upphörde den 31 december 2007. Sedan januari 2008 är Arbetsförmedlingen den statliga myndighet i Sverige som har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Weronika Duvmo är affärsområdeschef för Liber. Hon bekräftar för DN att det har förekommit fel i deras utgivning. 

– Vi redigerar och faktagranskar alla våra texter, men tyvärr händer det ändå att otydligheter och felformuleringar slinker igenom. Det beror helt och hållet på den mänskliga faktorn och vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner, säger hon. 

Hon menar att Liber sedan tidigare redan känner till felet som rör Ams. 

– Det stämmer, här ska det stå Arbetsförmedlingen i stället. Vi har sedan tidigare uppmärksammat detta och kommer givetvis att korrigera i nästa tilltryck av boken. 

Under rubriken ”Välfärdens finansiering” står det: ”Faktum är att en hel del av den disponibla inkomsten också betalas in som skatt. I priset på de flesta varor och tjänster ingår nämligen en mervärdesskatt, eller moms. I de flesta fall är momsen 25 procent av varans pris.” 

Momsen är 20 procent av varans pris. Momspålägget måste vara 25 procent på varans pris exklusive moms för att det ska motsvara 20 procent av varans pris inklusive moms.

– Vi håller med om att meningen behöver formuleras om. Vi kommer korrigera även detta i nästa tilltryck, säger Weronika Duvmo. 

När ämnet finanspolitik beskrivs står det att läsa: ”Finanspolitiken innebär att staten och kommunerna försöker styra flödet av pengar till och från den inre delen av kretsloppet genom att öka och minska sina inkomster och utgifter.”  

Kommunerna bedriver ingen finanspolitik. Finanspolitik är något som enbart staten, genom riksdagens budgetbeslut, får ägna sig åt. 

Denna mening är inte felaktig, enligt Weronika Duvmo. 

– Vi skulle kunna förtydliga i nästa tilltryck. Regering och riksdag sätter finanspolitiken och kommunerna är med och genomför finanspolitiken i praktiken. Inom finanspolitiken använder man sig av hela offentliga sektorn, säger hon. 

Liber har i dag en omsättning på 353 miljoner kronor. Men förlaget vill inte kommentera hur stor upplagan är för ”Libers Samhällskunskap för gymnasieskolan”. 

Högstadieläraren och skoldebattören Isak Skogstad framhåller att det är allvarligt om läromedel som används i undervisningen innehåller felaktig information.

– Vi lärare har inte tid att granska läromedel. Jag förstår inte varför vi helt förlitar oss på att marknaden ska lösa kvalitetsbristerna. Allt var inte bättre förr, men en sak som fungerade bättre var att staten ansvarade för att kontrollera att läromedlen överensstämde med läroplanen och att de var faktamässigt korrekta, säger han. 

Isak Skogstad är högstadielärare och skoldebattör. ”Vi lärare har inte tid att granska läromedel. Jag kan inte förstå varför vi helt förlitar oss på att marknaden ska lösa kvalitetsbristerna”, säger han. Foto: Ernst Henry

Han menar att lärare borde kunna lita på de läromedel som når marknaden, särskilt när böckerna kommer från väletablerade förlag. 

– Tyvärr är det inte så, och det har blivit värre på senare år. Under större delen av 1900-talet hade vi en statlig kvalitetskontroll av läromedel, men den slopades tyvärr i och med kommunaliseringen, säger Isak Skogstad och fortsätter:

– Läromedelsutbudet har ökat lavinartat under de senaste åren. Många aktörer konkurrerar på marknaden, men det verkar inte ha bidragit till förbättrad kvalitet, bara mer slarvigt framtagna läromedel. De är kanske billigare, men i princip allt sämre. 

DN har varit i kontakt med bokens författare Daniel West. Han meddelar att han och Liber valt att ge ett gemensamt svar i frågan. Förlagets svar är således också hans.