Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-06-27 10:27

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/frihandelsavtalet-ar-inget-hot-mot-demokratin/

EKONOMI

Frihandelsavtalet är inget hot mot demokratin

Varning för skrämsel­propaganda inför EU-valet! Nu påstås att investeringsskyddet i ett frihandelsavtal med USA skulle hindra demokratiska beslut. Men vad som krävs är i själva verket bara att vi ska följa rättsstatens principer.

Frihandel har gjort Sverige rikt och USA är en av våra allra viktigaste handelspartner. Utländska investeringar ger oss tillgång till kunskaper och kapital.

Det borde därför vara ett starkt svenskt intresse att nå fram till ett frihandels- och investeringsavtal med USA. De pågående förhandlingarna drivs av EU-kommissionen, som är avslutande part för alla EU-länder. Ett färdigt avtal kommer att omfatta ungefär halva världsekonomin.

Bedömningarna skiljer sig beträffande storleken på de ekonomiska vinsterna. En kalkyl från Kommers­kollegium talar om en svensk BNP-ökning med 0,2 procent, medan andra ligger högre. Men det är svårt att uppskatta de långsiktigt positiva effekter som kan uppstå av, bland annat, ökad konkurrens.

Klart är ändå att frihandels- och investeringsavtalet blir till betydande fördel, för både Sverige och andra. Även om det, helt naturligt, finns delvis skilda intressen från EU-länderna och USA, har bägge parter hittills också varit mycket angelägna. Därför borde de gemensamt kunna ta itu med att det, exempelvis, finns olika syn på livsmedelssäkerhet.

Klordoppade amerikanska kycklingar blir knappast någon stor exportprodukt till Europa, även om det kan låta så inför EU-valet nu på söndag. Men i detta fall rör det sig om en fråga som oroar många och där det behövs en överenskommelse, till exempel om krav på innehållsdeklaration eller ursprungsmärkning.

Annorlunda är det med investeringsskyddet som, enligt planerna hittills, ska ingå i avtalet mellan EU och USA. Där har det under de senaste veckorna kommit våldsamma invändningar, bland annat från Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, som går ut på att demokratin är hotad. S-ledaren Stefan Löfven har, mer försiktigt, framfört sin skepsis.

Men här handlar det däremot om ett konstruerat problem som saknar riktig verklighetsgrund. Investeringsskydd är inget nytt, utan finns redan med i en mängd avtal som EU har ingått med olika länder. Anledningen är att man från båda håll har sett behov av en överenskommen konfliktlösning som beredskap inför att det längre fram skulle uppstå en tvist.

Investeringsskyddet sätter vissa gränser för politiska beslut, såsom att länder inte får beslagta egendom utan ersättning. Det är inget konstigt, utan betyder helt enkelt att rättsstatens principer ska gälla. Inte ens i demokratisk ordning får man fatta beslut som innebär övergrepp.

Ett förbud mot vinster i välfärds­sektorn faller dock knappast inom den kategorin, enligt Kommerskollegium som har utrett frågan. Det ford­- ras i så fall mycket speciella omständig­heter där USA-ägda företag har ut- lovats favörer som sedan dras in, så att de redan gjorda investeringarna nästan helt förlorar sitt värde och företagen kan klaga på indirekt expropriation.

Situationen verkar högst osannolik, även om det skulle komma ett svenskt beslut om vinstförbud. Från Sveriges sida ser vi, förhoppningsvis, till att göra rätt för oss. Men om det – mot förmodan – uppstår en tvist med USA, så är det bättre att veta hur den ska hanteras.

Viktigast blir att investeringsskyddet ges offentlig insyn, i enlighet med nya FN-regler om transparens. Men för att avtalet ska bli klart krävs EU-parlamentets godkännande, vilket borde säkra att sådana krav tillgodoses. Demokratin är inte hotad, om någon nu verkligen trodde det.