Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-27 01:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/cancerforskare-far-sjobergpriset/

Ekonomi

Cancerforskare får Sjöbergpriset

Bengt Sjöberg Bild: Peter Claesson

James Allison och Tony Hunters forskning har lett till utvecklingen av flera nya cancerläkemedel. Nu får forskarna motta det första Sjöbergpriset på en miljon dollar.

Rätta artikel

När affärsmannen Bengt Sjöberg diagnostiserades med lungcancer beslutade han sig för att donera två miljarder kronor till cancerforskning via den nybildade Sjöbergstiftelsen. Stiftelsen ska varje år dela ut mellan 60 till 70 miljoner till forskning inom cancer, hälsa och miljö.

Dessutom instiftades även Sjöbergspriset, där stiftelsen i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien varje år ska dela ut ett pris på en miljon dollar, cirka 8,9 miljoner svenska kronor, till en eller flera framstående cancerforskare. Nu har de första pristagarna utsetts.


James Allison och Tony Hunter
får Sjöbergpriset för att bådas forskning inneburit nya sätt att angripa cancer, vilka visat sig vara mycket effektiva och lett till utvecklingen av nya cancerläkemedel. Båda forskarna har fått flera stora utmärkelser och de har även nämnts i Nobelprissammanhang.

– Priset är ett fantastiskt erkännande av en upptäckt som gjordes för många år sedan som ledde till att en ny grupp av cancerläkemedel kunde utvecklas. Det oinskränkta forskningspriset ger mig möjlighet att starta nya cancerforskningsprojekt, säger Tony Hunter, professor vid Salk Institute for Biological Studies i Kalifornien.

Tony Hunters forskning handlar om hur det genom att blockera enzymet tyrosinkinas går att förhindra somliga cancerceller från att föröka sig okontrollerat.

Upptäckten ledde till en ny grupp läkemedel, tyrosinkinashämmare, som bland annat används för att behandla människor med en viss typ av blodcancer.

James Allisons forskning handlar i stället om checkpointsblockad, då antikroppar tar bort immunförsvarets bromsar så att cancercellerna lättare kan angripas av kroppens eget immunförsvar.

Hans forskning har lett till ett nytt fält inom medicinen och de nya läkemedel som utvecklats utifrån den upptäckten är bland annat effektiva vid behandling av spritt malignt melanom och spridd lungcancer.

Sjöbergpriset ska till största delen användas för fortsatt forskning, och Tony Hunter och James Allison är fortfarande verksamma i USA. Tony Hunter fokuserar just nu på forskningsprojekt som handlar om att identifiera nya mål för riktad behandling inom bland annat bukspottkörtelcancer.

Han anser att det gjorts enorma framsteg i förståelsen av vilka mekanismer som ligger bakom olika typer av cancer. Men forskarna vet ännu inte varför vissa behandlingar fungerar bättre mot vissa typer av cancer och på vissa patienter. Efter ett tag utvecklar tumörceller ofta resistens mot läkemedel och därför finns det många utmaningar kvar för forskningen.

– Min förhoppning är att det i framtiden kommer att vara möjligt att använda sig av molekylär diagnostik för att exakt kunna förutsäga vilken kombination läkemedel som kommer att leda till att tumören krymper utan att de slutar fungera för patienten, säger Tony Hunter.

James Allison försöker nu förstå hur andra delar av immunförsvaret kan användas för att bekämpa cancerceller samt vilka mekanismer som är involverade vid resistensutveckling. Han hoppas att det ska leda till att immunterapimetoderna förbättras och hjälper ännu fler patienter.

– Den största utmaningen inom cancerforskningen är att påminna mig själv att ha tålamod. Jag vill att arbetet ska gå fortare framåt, men att nysta upp biologiska processer och förstå komplexiteter kan ibland vara ett långsamt jobb, säger James Allison, som är professor vid University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Priset delas ut vid Kungliga vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst.

Bengt Sjöberg sade till DN i samband med en intervju då miljarddonationen blev offentlig att han hoppades kunna närvara vid prisutdelningen. Så blev det inte, Bengt Sjöberg avled i mitten av januari, 68 år gammal.