Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-05-21 02:10

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/debatt-nar-ska-ditt-foretag-ta-stallning-mot-sexkop/

EKONOMI

Debatt: När ska ditt företag ta ställning mot sexköp?

Var femte svensk som köpte sex utomlands gjorde det under en tjänsteresa, enligt forskningsstudien Prostitution i Norden. Om svenska företag vill göra skillnad på internationella kvinnodagen på onsdag i en akut människorättslig fråga så bör de ta aktivt avstånd från prostitution.

Det skulle få enormt positiva effekter, skriver Malin Roux Johansson och Parul Sharma, företrädare för organisationen RealStars som arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa.

DN Text

Människohandeln är i dag större än någonsin, detta som ett resultat av en normalisering av handeln och brist på åtgärder mot efterfrågan på prostitution.

Polis, myndigheter och organisationer kämpar mot sexuell exploatering. Inom näringslivet råder dock fortfarande tystnad hos de stora börsbolagen och internationellt verkande företag vad gäller sexköp och människohandel. Ofta är det samma företag som har hög ambition när det kommer till mänskliga rättigheter, i alla fall enligt allmänt hållna uppförandekoder.

Tystnaden kring området sexköp bidrar också till ett starkt orosmoment hos anställda inom företagen där många inte förstår vad som gäller och vilken ståndpunkt företaget har om personal skulle misstänka att sexköp förekommer exempelvis vid affärsresor. Otydligheten skapar ängslan bland personalen och vid förekomst av sexköp på tjänsteresor påverkas arbetsmiljön på företagen.

Företagen har en stor möjlighet att göra skillnad och skälen är många. Företagen avgör huruvida de vill vara en del av lösningen och bidra till utvecklingen för en av vår tids viktigaste människorättsliga frågor.

Tvångsarbete har länge varit på företagens CSR-agenda, men lejonparten av all trafficking gäller sexuella ändamål. Rädsla och tystnad finns inte bara hos företagen utan tomrummet finns även genom avsaknad av kriterier i hållbarhetsinitiativ, på konferenser och i den allmänna diskussionen.

En mindre undersökning genomförd av Realstars 2013 visade att bland ett femtontal börsnoterade företag fanns endast någon som hänvisat till sexköp i sina koder. År 2017 står situationen oförändrad med något undantag.

Enligt utbildningar hållna på området inom ramen för The Academy for Human Rights in Business nämner sex av tio deltagare att man misstänkt incidenter, men inte vet hur man ska hantera sådana misstankar internt på bolaget.

Det är ett dilemma att företag inte specificerar en sådan viktig människorättslig fråga och tydligt lyfter riskerna internt. En forskningsstudie, Prostitution i Norden, visar att 71 procent av svenskarnas senaste sexköp skedde utomlands, antingen på semester (44 procent) eller i samband med arbets- eller tjänsteresa (20 procent) och vid bosättning i annat land (7 procent).

Studien understryker hur anmärkningsvärt det är att så stor andel sker i samband med arbets- eller tjänsteresor.

De frågor som måste besvaras konkret på svenska bolag är:

• Hur resonerar företaget kring sexköp?

• Vad finns det för interna riktlinjer eller spelregler?

• Utbildas personalen i frågor om sexköp, människohandel även kallat trafficking, både hemma och utomlands?

• Har företaget något specifikt inskrivet i sin uppförandekod kring sexköp och anti-trafficking?

• Har företaget kontraktsklausuler om gemensamt avståndstagande?

Under 2013-2014 registrerades 15.846 offer för människohandel i Europa. Över tre fjärdedelar (76 %) av dem var kvinnor och 15 procent var barn. Människohandel för sexuella ändamål står fortfarande för lejonparten (67%) i Europa.

Därtill är mörkertalet stort och de flesta fall upptäcks inte och brottsutsatta får därmed inte den hjälp de har rätt till. Nyckeln till förändring är ett preventivt arbete, att komma åt roten till sexhandeln.

Skulle svenska företag välja att ta ett aktivt avstånd och bli högljudda kring frågan skulle det kunna få enormt positiva effekter för en akut människorättslig fråga.

Det effektivaste sättet är att stoppa lönsamheten genom att kapa efterfrågan på sexköp. Frågan är alltså har ert företag tagit ställning mot sexköp?

Malin Roux Johansson

Verksamhetschef på RealStars

Foto: Anna Sigvardsson

Parul Sharma

Ambassadör för RealStars

Foto: M.M Wallace

Om Realstars

Realstars är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa.

Utöver att arbeta inom besöksnäringen och med svenska skolor för att diskutera trafficking och förändring av normer driver Realstars opinion för striktare lagar i Europa mot sexköp för att strypa efterfrågan på prostitution.

Realstars har sedan 2013 suttit med i EU:s plattform för civilsamhället där organisationerna har en konsultativ roll som del av EU:s anti-trafficking direktiv. Organisationen deltar i arbetsgruppen för förebyggande åtgärder för att motverka efterfrågan och står bakom initiativen Hotels Against Trafficking och Business Against Trafficking.