Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-05-29 00:55

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/debatt-slapp-in-unga-och-kvinnor-i-arbetet-for-en-battre-varld/

EKONOMI

Debatt: Släpp in unga och kvinnor i arbetet för en bättre värld

Åtta representanter för ungdoms- och kvinnorörelser i Sverige vill att de inkluderas i arbetet med att förverkliga de nya FN-målen för en bättre värld.

Just nu möts världens länder på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York för att göra en första utvärdering av hur genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling fortskrider. Femton år är avsatta för att nå målen och klockan tickar.

Processen bakom framtagandet av målen och Agenda 2030 var en av de mest omfattande och inkluderande som hittills utförts på FN-nivå. Uppföljningen har också fokus på “Leave No One behind”. Men i flera sammanhang hamnar vi vid sidan av, skriver åtta representanter för svenska ungdoms- och kvinnoorganisationer i en debattartikel.

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.

Den svenska regeringen har tidigare uttryckt att det är viktigt att jämställdhets- och ungdomsperspektivet genomsyrar arbetet med Agenda 2030. Det var en av anledningarna till varför Flickaplattformen valdes in i den svenska delegationen till FN:s Kvinnokommission (CSW) i mars i år. LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer har även en ungdomsdelegat för hållbarhetsfrågor med i den svenska delegationen till högnivåforumet för hållbar utveckling varje år.

En rad svenska ungdomsorganisationer, däribland Scouterna och Flickaplattformen, har också tidigt erbjudit sig att ingå i regeringens delegation på hemmaplan för implementeringen av Agenda 2030. Avsikten har varit att säkerställa att ungas perspektiv, vilja och engagemang finns representerat.

Trots detta presenterades en nationell delegation som ska ansvara för arbetet med implementeringen av Agenda 2030 som varken representerar kvinno- eller ungdomsrörelsen. Om vi ska nå målen är det fel väg att gå.

Unga nämns i alla sammanhang som motorn, ägaren och mottagaren av de globala målen. Vi brukar hänvisas till som ”framtiden”. Men vi är i allra högsta grad nutiden och därmed experter på våra liv. Det är extra viktigt att ta hänsyn till i en tid där kunskap inte längre definieras av vem som levt längst. Digitaliseringen gör att de utmaningar som unga möter inte kan jämföras med våra föräldrars. Dessutom är vi den första generationen som riskerar att ha det sämre ställt än den föregående.

Ungdomsperspektivet måste därför vara en del i arbetet med de globala målen, men tyvärr saknas ett aktivt lyssnande och ett meningsfullt utbyte med dem som har makten. Hur kan det komma sig att unga i allt mindre grad deltar i allmänna val och att unga i allt högre utsträckning inte känner sig representerade av landets politiker? Det sker samtidigt som engagemanget i och för samhällsfrågor ökar kraftigt: I ungdomsrapporten om civilt engagemang som FN presenterade så sent som i fredags (15 juli 2016) blir motsatsen tydlig: fem procent av världens 18- till 29-åringar är aktivt politiskt engagerade, jämfört med 4,9 % av alla övriga vuxna.

Unga ströks återigen från listan på grund av att det inte fanns tillräckligt med talartid kvar. Det var inte första gången.

Hur ska då regeringen gå tillväga? Under toppmötet i New York skulle UN Major Group on Children and Youth (paraplyorgan för världens ungdomsorganisationer i FN) hålla ett anförande där vi skulle presentera konkreta åtgärder för att ingen ska lämnas utanför. Men unga ströks återigen från listan på grund av att det inte fanns tillräckligt med talartid kvar. Det var inte första gången.

Om Sverige har ambitionen att föregå med gott exempel, vill vi skicka med de fem punkter till civilminister Ardalan Shekarabi, ansvarig för det nationella genomförandet av Agenda 2030, som resten av världen skulle fått höra vid mötet i FN:

● Ungas engagemang måste bli en självklar del av implementeringen, inte ett nödvändigt ont. I avsaknad av detta är alla försök till inkludering på vuxnas villkor dömda att misslyckas.

● Unga måste få tillgång till information på ett tillgängligt sätt, på sina villkor. Många exkluderas på grund av att information inte tillhandahålls på ett sätt som är relevant för dem.

● Vi måste kunna mäta utvecklingen med data som är relevant för unga och tar hänsyn till intersektionalitet mellan kön, härkomst, ekonomi och geografiskt område.

● Det måste finnas finansiering för ungdomsorganisationer för att kunna skapa, implementera, följa upp och revidera insatser på alla nivåer.

● Barn och unga i olika former av utanförskap måste vara direkt representerade i beslutsfattande forum för att säkerställa att deras röster och behov reflekteras på ett meningsfullt sätt på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Vi alla är aktiva i organisationer som arbetar med att lyfta unga. Vi kämpar dagligen för att ungas röster ska bli hörda, framförallt i maktens korridorer. Det ska inte behöva vara upp till oss att ständigt knacka på och be om att få bli delaktiga. Det borde vara en självklarhet att makthavare bjuder in oss, och andra berörda parter. Agenda 2030 har skapats för att säkerställa vår framtid.

Vi och alla de verksamheter som representeras i detta uttalande står till regeringens förfogande i arbetet med implementeringen av Agenda 2030. Gör om och gör rätt genom att bredda sammansättningen av den nationella delegationen för att säkerställa att inget perspektiv lämnas utanför.

Hannah Stanton, Årets stipendiat Ungt ledarskap ideell sektor, Scouterna

Alice Bergholtz, Sveriges ungdomsrepresentant i EU – LSU

Amanda Pettersson, Ungdomspolitiken Lund

Hanna Bergman, ordförande Fler Unga

Malin Flemström, styrgruppsledamot Flickaplattformen

Oliwer Karlsson, Rädda Barnens Ungdomsförbund

Romiana Bikasha, Sveriges ungdomsrepresentant för hållbar utveckling - LSU

Anna-Theresia Ekman, ordförande International Federation of Medical Students' Association-Sweden (IFMSA-Sweden)

Om.DN Global utveckling

Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya globala utvecklingsmål som syftar till att skapa en hållbar utveckling på jorden. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du på här. Du kan också läsa mer om satsningen här. Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier.