Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-08 13:56

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/enkel-teknik-ska-minska-dodligheten-vid-forlossningar/

EKONOMI

Enkel teknik ska minska dödligheten vid förlossningar

Mariam Claeson, Gates Foundation.
Foto: Jenny Leyman

Mer än hälften av alla dödsfall som inträffar under graviditet eller i samband med förlossning sker i de delar av världen där levnadsvillkoren är särskilt svåra, däribland i katastrofområden och flyktingsituationer, enligt en rapport från Every Woman Every Child.

Samtidigt skulle många av dödsfallen gå att förhindra med hjälp av relativt enkla metoder och teknik som redan är känd, men inte tillgänglig i dessa områden. Det säger den svenska barnläkaren Mariam Claeson, som är chef för Gates Foundations arbete med att förbättra mödra- och barnhälsovård i världen.

Den allra mest grundläggande insatsen för att minska dödsfallen bland mödrar och nyfödda barn handlar, enligt Mariam Claeson, om att få kvinnorna att söka sig till förlossningskliniker eller sjukhus och inte föda i hemmen.

En konkret insats som Bill & Melinda Gates Foundation varit involverade i har därför varit försök med att erbjuda finansiellt stöd både till kvinnor som väljer att uppsöka vården för att föda, men också personer som hjälper dem med transporterna dit.

– Så nu kommer allt fler kvinnor in och då måste vi se till att vi också har folk som kan förlösa dem med kvalitet, säger Mariam Claeson, som arbetat i över 30 år inom området global hälsa för bland andra Sida, Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken innan hon kom till Gates Foundation.

Hon är en av två centralt placerade svenska läkare som arbetar för Microsoft-grundarens stiftelse med att försöka rädda livet på fler mammor och spädbarn genom att sprida kunskap och beprövad teknik till även de mest utsatta delarna av världen.

Jerker Liljestrand, Gates Foundation.
Foto: Thomas Frostberg

Den andra svenska läkaren som jobbar för Gates Foundation är Jerker Liljestrand. Han berättar om ett av de konkreta projekt som stiftelsen just nu finansierar, där finska M4ID utvecklar en helt ny typ av enkel förlossningsklinik som lämpar sig för fattiga delar av världen, där resurserna inte räcker till för att köpa in mer avancerad utrustning.

– Omkring 85 procent av alla förlossningar är normala och okomplicerade, men problemet är att vi inte vet vilka som tillhör de övriga 15 procenten som kan bli livshotande. Så förlossningskliniken är samtidigt både en plats där kvinnor ska få vara i fred med sina anhöriga och en plats för akutvård för dem med svåra tillstånd. Personalen behöver både kunna ha överblick och snabbt kunna gripa in om något händer, säger Jerker Liljestrand.

Innovativ förlossningsutrustning som tagits fram med stöd av Gates Foundation.
Grafik: Björn Hellström

Den nya modellen av förlossningsklinik befinner sig fortfarande i prototypstadiet och visas just nu upp på mässor och konferensen runt om i världen för att utvecklarna ska få återkoppling på sin modell, som byggs upp i full skala – bland annat på konferensen Women Deliver som hölls i Köpenhamn före sommaren.

– Vi har tittat på tre aspekter: designen av förlossningsrummet, utrustningen i kliniken och hur vi sätter mammorna i fokus och får flödet att fungera när de kommer in, säger Jerker Liljestrand.

Tanken med den nya typen av förlossningsklinik är dessutom att den ska vara enkel att både frakta och sätta upp på kort tid, genom att materialet ryms i en standardcontainer och kliniken går att montera på något dygn.

Mariam Claeson, Gates Foundation, inspekterar när prototypen till förlossningskliniken sätts upp på mässan Women Deliver i Köpenhamn.
Foto: Jenny Leyman

Jerker Liljestrand har jobbat med frågorna på Gates Foundation det senaste året och innan dess arbetat som gynekolog i 20 år och bland annat varit med om att utveckla förlossningsvården i Mocambique på 70-talet baserat på erfarenheter från den svenska vården.

Både han och Mariam Claeson är eniga om att det, trots alla olika lösningar de sett runt om i världen, finns väldigt mycket att hämta från just svensk förlossningsvård och som kan stå modell ute i världen. Ofta handlar det om enkla grepp som inte kostar särskilt mycket, men kan ge stor effekt på överlevnadsmöjligheterna.

Mödradödligheten minskar.
Grafik: Björn Hellström

– I Sverige gick dödligheten ner när vi fick barnmorskor och nu försöker vi med samma sak i tredje världen. Att lägga barn hud mot hud istället för i kuvös är en annan sak vi kan i Sverige och nu försöker få ut i världen, säger Mariam Claeson som ett konkret exempel.

Ytterligare ett steg är hembesök med uppföljning efter förlossningen för att bland annat säkerställa att barnen får tillräcklig näring och växer i den takt de ska.

Läs även: Gates satsar över halv miljard på data om kvinnor

Foto i text: Jerker Liljestrand, Gates Foundation. (Foto: Thomas Frostberg)

Mariam Claeson, Gates Foundation, inspekterar när prototypen till förlossningskliniken sätts upp på mässan Women Deliver i Köpenhamn. (Foto: Jenny Leyman)

Grafik i text: Innovativ förlossningsutrustning som finansierats av Gates Foundation samt utvecklingen av mödradödligheten de senaste 25 åren. (Grafik: Björn Hellström)

Om.DN Global utveckling

Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya globala utvecklingsmål som syftar till att skapa en hållbar utveckling på jorden. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du på här. Du kan också läsa mer om satsningen här. Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier.

Förtydligande 2016-10-13: Texten uppdaterad med källa för statistiken kring mödradödlighet som refereras i ingressen samt med grafik som visar hur mödradödligheten minskat i olika delar av världen de senaste 25 åren.