Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-27 00:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/fyra-hallbarhetschefer-sa-bidrar-vi-till-hallbar-utveckling/

Ekonomi

Fyra hållbarhetschefer: Så bidrar vi till hållbar utveckling

Bild 1 av 4 Matilda Gennvi Gustafsson, hållbarhetsansvarig på Ericsson.
Bild: Pressbild
Bild 2 av 4 Andreas Follér, hållbarhetsansvarig Scania.
Bild: Peggy Bergman
Bild 3 av 4 Anne Larilahti, hållbarhetschef Telia Company.
Bild: Pressbild
Bild 4 av 4 Lena Pripp Kovac, hållbarhetschef Ikea Range & Supply.
Bild: Pressbild

Det finns ingen motsättning mellan social och miljömässig hållbarhet, menar Georg Kell som på FN-chefens uppdrag tog fram ett ramverk för hållbart företagande.

Vi bad hållbarhetansvariga på fyra stora svenska företag berätta om arbetet och utmaningarna med social hållbarhet och hur de ­bidrar till en mer hållbar utveckling.

Matilda Gennvi Gustafsson, hållbarhetsansvarig på Ericsson. Foto: Pressbild

Matilda Gennvi Gustafsson, hållbarhetsansvarig Ericsson

1. 

Varför bör företag ta socialt ansvar?

– Hållbarhet och ansvarsfullt företagande blir allt viktigare för kunder, investerare och anställda. Dessutom ökar kraven från externa intressenter på större transparens inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande. För anställda är det vanligare att man vill jobba i ett företag som adresserar hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

2. 

Hur arbetar ni med socialt ansvarstagande som del av ert hållbarhetsarbete?

– Vi använder FN:s hållbara utvecklingsmål som ramverk för vårt hållbarhetsarbete. Mobil­system är ett betydande bidrag för att fler får access till teknik och utökar kostnadseffektivt mobilt bredband till dem som för närvarande saknar tillgång till internet. Vi bidrar också ­genom Ericsson Response, som stöttar hjälporganisationer med kommunikationskompetens, utrustning och resurser vid katastrofer.

3.

Vilka är era största utmaningar inom social hållbarhet?

– En av våra utmaningar är inom vår ­leverantörskedja, eftersom den är komplex och det kan hända att vi trots våra due diligence-processer inte i tillräckligt stor utsträckning lyckas kontrollera ursprunget för aktuella ”konflikt­mineraler” som används i våra produkter.

Andreas Follér, hållbarhetsansvarig Scania. Foto: Peggy Bergman

Andreas Follér, hållbarhetsansvarig Scania

1. 

Varför bör företag ta socialt ansvar?

– Moderna företag är samhällsaktörer och är aktivt med och driver utvecklingen i samhället framåt. Det innebär att företag ska arbeta i partnerskap där stat, lokal administration och samhällets aktörer alla bidrar med sin kompetens.

2. 

Hur arbetar ni med socialt ansvarstagande som del av ert hållbarhetsarbete?

– Det sociala ansvarstagandet utgör ­basen och startpunkten i vårt hållbarhetsarbete. Scania har historiskt haft ett starkt engagemang i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö och varit djupt engagerad i de samhällen där vi har produktion. I samband med att förväntningarna på företag har ökat har vi mer systematiskt kartlagt vår positiva och negativa sociala påverkan.

3. 

Vilka är era största utmaningar inom social hållbarhet?

– Utmaningarna skiljer sig åt och den lokala situationen avgör alltid vårt engagemang. I Sverige och andra länder har vi sedan länge engagerat oss i utbildning. I Sydafrika handlar mycket om hälsorelaterade frågor och hiv- och aids-problematiken. I Indien arbetar vi med fattigdomsrelaterade utmaningar. I post-konflikt-­länder handlar det om att bygga upp kunskap och få folk i arbete genom utbildningssatsningar.

Anne Larilahti, hållbarhetschef Telia Company. Foto: Pressbild

Anne Larilahti, hållbarhetschef Telia Company

1. 

Varför bör företag ta socialt ansvar?

– Vi har höga krav på oss själva och stora förväntningar från andra. Kunder, ägare och anställda kräver att vi agerar ansvarsfullt. Dessutom är hållbara affärer också goda affärer, ­eftersom samhällsutmaningar kan mötas med nya smarta tjänster.

2. 

Hur arbetar ni med socialt ansvarstagande som del av ert hållbarhetsarbete?

– Socialt ansvarstagande är en del av vår affärsidé. Vår bransch och den digitalisering som den möjliggör är i sig en förutsättning för lärande, utveckling och tankeutbyte oavsett vem eller var man är. Digitaliseringen kan skapa hundratusentals nya arbetstillfällen i Norden och Baltikum. Den kan bidra till att revolutionera skolan, transportsektorn och göra vägar och städer säkrare.

3. 

Vilka är era största utmaningar inom social hållbarhet?

– Digitaliseringen kan föra med sig mycket gott, men för att lyckas krävs det att vi samarbetar i nya konstellationer. Det krävs också att dagens stelbenta regelverk ändras så att de stödjer utveckling och partnerskap. Tyvärr riskerar Europa att hamna efter om vi inte tar tillvara på möjligheterna bättre.

Lena Pripp Kovac, hållbarhetschef Ikea Range & Supply. Foto: Pressbild

Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef Ikea Range & Supply

1. 

Varför bör företag ta socialt ansvar?

– Företag är en del av samhället och vi vet också att socialt ansvarstagande är en för­utsättning för en långsiktigt uthållig och bra ­affär.

2. 

Hur arbetar ni med socialt ansvarstagande som del av ert hållbarhetsarbete?

– Att värna om människor och vår planet är en våra värderingar som ska genomsyra allt vi gör. Som verksamma i ett stort antal länder arbetar vi så klart på många nivåer. I dag ser vi socialt ansvarstagande som en del av vår innovations- och utvecklingsagenda. Vi jobbar med sociala entreprenörer och partners för att se hur vi tillsammans kan lösa problem som vi identifierat i samhället. Det kan vara allt ifrån att hitta nya lösningar kring energi- och vattenbesparingar, eliminering av avfall, till att förbättra integration i samhället.

3. 

Vilka är era största utmaningar inom social hållbarhet?

– Utmaningarna är ofta kopplade till komplexiteten i de frågor som måste lösas, men det kan också handla om kulturella skillnader och olika förutsättningar i olika länder.